Stowarzyszenie Księgowych w Polsce wydało specjalne oświadczenie, w którym w imieniu środowiska polskich księgowych, potępiło nieuzasadniony atak militarny Rosji na niepodległą Ukrainę. Podkreśliło, że atak ten, będący naruszeniem zasad międzynarodowych, spowoduje wiele osobistych tragedii i będzie miał również daleko idące konsekwencje społeczne i ekonomiczne.

- Wyrażamy solidarność z Obywatelami Ukrainy, w tym z ukraińskimi księgowymi. Poza słowami otuchy, pragniemy zadeklarować konkretna pomoc księgowym, którzy w wyniku działań wojennych zostali zmuszeni do opuszczenia Ojczyzny – napisano w oświadczeniu.

Na początek organizacja oferuje możliwość nieodpłatnego udziału w wydarzeniach organizowanych dla Członków SKwP w ramach działalności statutowej.

- Zamierzamy również zwrócić się do władz państwowych o zwolnienie z podatku dochodowego przychodów ze świadczeń rzeczowych lub pieniężnych tych osób, które z powodu wojny na Ukrainie znalazły się na terytorium Polski – stwierdziło Stowarzyszenie Księgowych w Polsce w specjalnym oświadczeniu.

Zobacz również: Porady prawne, bezpładne poświadczenia dokumentów - prawnicy pomagają Ukraińcom >>