Począwszy od tego roku stosowana przez przedsiębiorców forma opodatkowania ma też bezpośredni wpływ na płaconą przez nich składkę zdrowotną, także tę należną już za styczeń.

Resort finansów przyznaje, że w przestrzeni publicznej pojawiają się głosy o potrzebie odroczenia tego terminu i umożliwienia przedsiębiorcom podjęcia decyzji co do formy opodatkowania w późniejszym terminie. Serwis Prawo.pl pisał o problemie m.in. w tekście pt. Coraz mniej czasu na wybór formy opodatkowania, a niepewność rośnie. >>

 

Zmiana terminu wyboru formy opodatkowania

Eksperci zwracali uwagę, że ewentualna zmiana zastosowanej w tym roku formy opodatkowania powinna nastąpić dopiero po wejściu w życie wszystkich zmian Polskiego Ładu, które będą miały wpływ na rozliczenie PIT za 2022 r.

Można było także spotkać się z opiniami o tym, aby w tym roku nie wprowadzać już żadnych zmian, gdyż dezorientuje to przedsiębiorców oraz obsługujące ich biura rachunkowe, czy księgowych.

WZORY DOKUMENTÓW:

 

Ministerstwo Finansów zapewnia, że uwagą analizuje wszystkie te głosy, stanowiska i komentarze. Wskazuje jednak, że odroczenie rozporządzeniem samego terminu złożenia przez przedsiębiorców oświadczenia (zawiadomienia) dotyczącego formy opodatkowania stosowanej w 2022 r. byłoby niewystarczające i nie zapewniałoby podatnikom bezpieczeństwa prawnego i pełnej jasności co do sytuacji prawnej. Przedłużenie terminu, jak podkreśla MF, powoduje bowiem również konieczność skorygowania zarówno rozliczeń podatkowych, jak i w składkach zdrowotnych, za okresy przed zmianą formy opodatkowania oraz ewentualnie również założenie nowej ewidencji księgowej z rozliczeniem od początku roku.

 

Korygowanie rozliczeń PIT

Zdaniem resortu, rozporządzenie odraczające ten termin nie mogłoby rozstrzygać o innych prawach i obowiązkach przedsiębiorców niż przedłużenie samego terminu. - Przedsiębiorcy musieliby przecież wiedzieć, jak prawidłowo postępować w okresie od początku roku do odroczonego terminu, np. w zakresie rodzaju prowadzonej ewidencji księgowej, dokonywania wpłat zaliczek na podatek bądź ryczałtu w trakcie roku, a wreszcie składek zdrowotnych. Takie regulacje wymagają normy ustawowej – twierdzi MF.

Zapewnia także, że przy procedowaniu zmian w Polskim Ładzie, jeżeli będą miały one wpływ na rozliczenie podatku PIT za 2022 r., zostaną także opracowane rozwiązania adresowane do przedsiębiorców, tak aby mogli skorzystać ze wszystkich pozytywnych zmian, bez względu na wybraną już wcześniej formę opodatkowania.