Jedną z kluczowych kwestii, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze formy opodatkowania, jest wysokość ponoszonych kosztów. Dla działalności gospodarczych, w których przychody w znaczący sposób przewyższają koszty, naturalnym wyborem wydaje się ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Sprawdź: Księgowość - o czym warto pamiętać w lutym? >

Różne stawki podatku

Jego zaletą jest prostota i obniżone w 2022 r. stawki m.in. dla zawodów medycznych – do 14 proc. i informatyków – do 12 proc. Cechą tej formy opodatkowania jest również stała wysokość składki zdrowotnej, zależnej jedynie od przedziału wartości osiągniętych przychodów (do 60 tys., pomiędzy 60 a 300 tys. i powyżej 300 tys.).

Kolejnym ważnym aspektem jest możliwość skorzystania z ulg podatkowych, do których dostęp zależy od wybranej formy opodatkowania. Taką możliwość zapewnia opodatkowanie według skali podatkowej (17 i 32 proc.), pozwalające dodatkowo na korzystanie z kwoty wolnej od podatku i wspólnego rozliczenia małżonków. Minusem skali podatkowej może być ryzyko wejścia w drugi próg podatkowy oraz zasady wyliczania składki podatkowej wynoszącej 9 proc. dochodu, bez możliwości odliczenia jej od podatku.

Czytaj: Polski Ład – Wysokość PIT płaconego według skali podatkowej >

Dla podatników rozliczających się dotychczas liniowo (podatek 19 proc.) konieczna będzie odpowiedź na pytanie, czy niższa niż w przypadku skali podatkowej wysokość składki zdrowotnej (4,9 proc. dochodu) zrekompensuje brak możliwości korzystania z kwoty wolnej od podatku i ulg podatkowych, w tym: wspólnego rozliczenia z małżonkiem.

 

Karty podatkowej wybrać już nie można

Mając na uwadze takie zmiany, jak zwiększenie kwoty wolnej od podatku czy podniesienie progu podatkowego, niektórzy podatnicy będą skłonni do zmiany stosowanej dotychczas formy opodatkowania. Co do zasady, ustawodawca dopuszcza taką możliwość, wprowadzając jednak ograniczenia dotyczące karty podatkowej (ta forma nie jest już dostępna jako wybór) oraz ryczałtu (ograniczenia co do wysokości przychodów i rodzaju działalności).

Zmiany takiej podatnik może dokonywać, dochowując ustawowych terminów na jej zgłoszenie. Kluczowy jest moment osiągnięcia pierwszego przychodu w danym roku. Zmiany można dokonać poprzez aktualizację danych w CEiDG do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten przychód został osiągnięty.

Marek Gwóźdź, ekspert ds. podatków bezpośrednich, counsel w ID Advisory

Zobacz również: Coraz mniej czasu na zmianę formy opodatkowania, a niepewność rośnie >>