Chodzi o  rozporządzenie ministra finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów (przychodów) związanych z kredytem hipotecznym udzielonym na cele mieszkaniowe. Zgodnie z wykazem wejście w życie zmiany zaplanowano na 17 lutego br.

Jak wyjaśnia MF, rozporządzenie było poprzedzone podobnym rozporządzeniem ministra finansów z 27 marca 2020 r., które obowiązywało do 31 grudnia 2021 r. 

Zaniechanie poboru podatku w praktyce oznacza dla podatników zwolnienie od podatku PIT umorzonych przez banki:

  • kwot wierzytelności z tytułu kredytów mieszkaniowych, jeśli dotyczą jednej inwestycji mieszkaniowej i osoba fizyczna nie korzystała z umorzenia wierzytelności z tytułu kredytu mieszkaniowego przeznaczonego na inną inwestycję mieszkaniową,
  • wobec których zastosowano ujemne oprocentowanie kredytu.

- Rozporządzenie będzie stanowiło istotną zachętę do zawierania - przez instytucje finansowe i kredytobiorców - ugód w celu restrukturyzacji tzw. kredytów frankowych - tłumaczy resort finansów.

Rozporządzenie przewiduje również preferencje w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych po stronie kredytodawców.

Zobacz również: Prezydent podpisał ustawę o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym >>