Ulga dla rodzin 4+ przysługuje pracującym rodzicom - niezależnie od tego, czy są zatrudnieni na etacie, umowie zleceniu, czy są przedsiębiorcami i pracują u siebie. Czy wychowują dzieci razem, czy są samotnymi rodzicami. Resort finansów potwierdza, że każdy rodzic co najmniej czwórki dzieci, którego zarobki z tej pracy wynoszą do 85 528 zł nie zapłaci ani złotówki PIT. W przypadku obojga rodziców, według MF, będzie to 171 056 zł bez podatku. Przy wyższych zarobkach podatek będzie płacony dopiero od nadwyżki ponad te kwoty.

 

Nawet 231 tys. zł bez PIT

Resort wskazuje, że przekroczenie tej kwoty nie zawsze oznaczać będzie konieczność zapłaty PIT bo rodzice, którzy rozliczają się na zasadach ogólnych (według skali podatkowej), będą też korzystać z 30 tys. zł kwoty wolnej. W sumie więc rodzic rozliczający się według skali, nie będzie płacić PIT przy kwocie do 115 528 zł. Przy wspólnym rozliczeniu małżonków kwota bez PIT wynosić będzie 231 056 zł.

 


Korzystna wykładnia

Resort finansów podkreśla, że rodzice będą mogli skorzystać z ulgi za cały rok nawet wtedy, gdy czwarte dziecko pojawi się w rodzinie dopiero 31 grudnia. Dla potrzeb tej ulgi warunek posiadania czworga dzieci nie musi być bowiem spełniony przez cały rok, lecz w roku podatkowym (wystarczy dzień, tydzień, miesiąc). Jeżeli więc czwarte dziecko urodzi się np. 31 grudnia to rodzice, po złożeniu rocznego zeznania PIT, dostaną zwrot całego zapłaconego w trakcie roku podatku od kwoty przychodów/dochodów do łącznej wysokości 231 056 zł.

Zobacz również: Resort finansów uruchomił aplikację do przechowywania paragonów i składania donosów >>

 

Ulga za dany rok

MF podkreśla, że jeśli dziecko urodzi się w nowym roku podatkowym, np. 1 stycznia, to rodzice będą korzystać z ulgi w nowym roku podatkowym, również za cały rok, ale nie będą z niej korzystać za rok poprzedni. Polski Ład nie zmienił zasad i konstrukcji podatku dochodowego od osób fizycznych. Rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy.

Rodzice mogą korzystać z ulgi w trakcie roku, przy obliczaniu zaliczek na podatek, lub dopiero w zeznaniu podatkowym. Sami o tym decydują. Jeśli nie mają jednak pewności czy ostatecznie spełnią warunki do ulgi (na przykład w związku z przekroczeniem limitu dochodów przez pełnoletnie, uczące się dziecko), mogą skorzystać z niej dopiero na etapie złożenia zeznania podatkowego.