Do Ministerstwa Finansów o wyjaśnienia w sprawie Polskiego Ładu i rozliczania ulgi dla klasy średniej zwróciła się PAP. Chodzi m.in. o przypadek podatnika rozliczającego ulgę dla klasy średniej, którego wynagrodzenie w danym miesiącu jest niższe niż 5 701 zł brutto, albo wyższe niż 11 141 zł. - Czy podatnik ten straci prawo do rozliczenia ulgi w kolejnych miesiącach i będzie musiał zwrócić ulgę, którą wykorzystał w poprzednich - zapytała PAP. Ministerstwo Finansów poinformowało, że w takim przypadku podatnik nie traci ulgi w następnych miesiącach, ani w rozliczeniu rocznym, jeśli mieści się w limitach – miesięcznych i rocznych.

Czytaj również: Ulga dla klasy średniej może być zastosowana przy wspólnym rozliczeniu małżonków, ale nie zawsze

Limitu ulgi pilnuje pracodawca

- Ulga jest stosowana przez pracodawcę za miesiące, w których pracownik uzyskał przychody z pracy na etacie w wysokości od 5 701 zł do 11 141 zł. Pracodawca „pilnuje” limitu rocznego w wysokości 133 692 zł. Po przekroczeniu tego limitu pracodawca nie stosuje ulgi, nawet jeśli w kolejnych miesiącach przychód mieściłby się w przedziale 5 701 do 11 141 zł - wyjaśniło ministerstwo.

Zobacz pytanie i odpowiedź eksperta w LEX: Czy do ulgi klasy średniej powinno być doliczona wypłata z ZFŚS (wczasy pod gruszą)? >

Resort poinformował, że aby prawidłowo zastosować ulgę w danym miesiącu należy zsumować wszystkie przychody podlegające opodatkowaniu w tym miesiącu. - Jeżeli przy pierwszej wypłacie – z uwagi na przychód poniżej progu uprawniającego do ulgi – pracodawca nie zastosował ulgi, a następnie dokonał wypłaty, która pozwala na jej zastosowanie, to przy tej wypłacie oblicza ulgę od łącznego przychodu - dodano.

Aby zobrazować sytuację MF podało przykład, w którym pierwsza wypłata w miesiącu wynosi 5000 zł – bez ulgi, a druga wypłata w tym samym miesiącu – 2000 zł. - Ulgę oblicza się od zsumowanych przychodów, czyli w tym przypadku 7000 zł. Ulga wynosi 512,35 zł - wyjaśniono.

MF zauważyło, że w odwrotnej sytuacji, gdy ulga została zastosowana przy pierwszej wypłacie, a następnie dokonano drugiej wypłaty, w wyniku której przekroczono przychód uprawniający do jej zastosowania, to przy drugiej wypłacie pracodawca dolicza do dochodu kwotę ulgi zastosowanej przy pierwszej wypłacie.

Czytaj w LEX: Przeliczanie wynagrodzenia brutto na netto od stycznia 2022 r. >

Resort wskazał na przykład, w którym pierwsza wypłata w miesiącu wynosi 7000 zł z ulgą 512,35 zł, a druga wypłata w tym samym miesiącu – także 7000 zł. - Łączna wypłata w danym miesiącu = 14000 zł (ulga nie przysługuje). Należy dodać do podstawy obliczenia zaliczki (dochodu) przy drugiej wypłacie kwotę ulgi 512,35 zł - podkreślono.

 


Gdy małżonkowie rozliczają się wspólnie

MF zostało też zapytane o przypadek, w którym małżonkowie rozliczają się wspólnie, ale jeden z nich nie pracuje i nie uzyskuje dochodów, natomiast drugi uzyskuje dochody w wysokości przekraczającej 133 692 zł rocznie. Pytanie, czy w takim przypadku, stosując rozliczenie wspólne do dochodów do opodatkowania, możliwe będzie zastosowanie ulgi dla klasy średniej.

Według resortu finansów, małżonkowie mają prawo zastosować ulgę we wspólnym rozliczeniu, jeżeli połowa ich łącznych przychodów mieści się w przedziale przychodów uprawniających do zastosowania ulgi (od 68 412 do 133 692 zł). - Tak będzie np. wtedy, gdy jeden z małżonków uzyskał przychody z umowy o pracę w kwocie 140 000 zł, natomiast drugi z małżonków nie uzyskał żadnych przychodów - odpowiedziało ministerstwo.

 

Sprawdź również książkę: Polski Ład. Podatki i składki >>


Dodatek pielęgnacyjny emerytów

Resort finansów odniósł się również do pytania dotyczącego opodatkowania - w związku ze zmianami wprowadzonymi Polskim Ładem - dodatku pielęgnacyjnego otrzymywanego przez emerytów. A mianowicie tego, czy podlega ono opodatkowaniu razem z emeryturą, czy jest to świadczenie wolne od podatku.

Zobacz w LEX: Polski Ład - wzory wniosków i oświadczeń >

- Polski Ład nie zmienił zasad opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych dodatku pielęgnacyjnego. Świadczenie to, tak jak w latach poprzednich, stanowi przychód w rozumieniu ustawy PIT , który korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 8 tej ustawy - poinformowało Ministerstwo Finansów. Resort przypomniał, że więcej informacji dotyczących preferencji dla klasy średniej w ramach Polskiego Ładu można znaleźć na stronie: https://www.podatki.gov.pl/polski-lad/preferencje-dla-klasy-sredniej-polski-lad/.