Ministerstwo Finansów przypomniało we wtorek, że lekarze, w tym weterynarze, którzy do 31 grudnia 2021 r. opodatkowani byli w formie karty podatkowej, powinni złożyć we właściwym urzędzie skarbowym oświadczenie o wyborze nowej formy opodatkowania. Lekarze mogą wybrać 19-procentowy podatek liniowy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych lub podatek dochodowy według zasad ogólnych.

MF wyjaśnia, że zgodnie z obowiązującymi od 1 stycznia 2022 r. przepisami ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (dalej: ustawa o ryczałcie), podatnicy, którzy prowadzą działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego i wykonują tę działalność na rzecz:

  • osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, albo
  • na rzecz osób fizycznych dla potrzeb prowadzonej przez nie działalności gospodarczej,

– nie mogą korzystać z opodatkowania w formie karty podatkowej.

Zatem podatnicy świadczący usługi w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego, którzy we wnioskach PIT-16 złożonych przed 1 stycznia 2022 r. wskazali jako odbiorców świadczeń, np. szpitale, przychodnie, itp. (czyli wskazali świadczenie przez siebie usług nie tylko na rzecz ludności), z dniem 1 stycznia 2022 r. utracili prawo do opodatkowania w formie karty podatkowej z mocy prawa i nie mają możliwości kontynuowania opodatkowania w tej formie.

W związku z utratą z mocy prawa przez tę grupę podatników możliwości opodatkowania w formie karty podatkowej, obowiązują ich ogólne zasady opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej według skali podatkowej, chyba że poprzez złożenie pisemnego oświadczenia dokonają wyboru innej formy opodatkowania i skorzystają z tzw. podatku liniowego albo ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

 

Termin na dokonanie wyboru formy opodatkowania

MF zwraca uwagę, że na dokonanie wyboru opodatkowania w danym roku podatkowym w formie podatku liniowego albo w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych podatnicy mają czas do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód został osiągnięty w grudniu tego roku podatkowego.

Zatem w przypadku podatników, którzy osiągnęli przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej w styczniu bieżącego roku, termin ten upływa 20 lutego 2022 r.

 

Skutki niezłożenia oświadczenia o wyborze formy opodatkowania

W przypadku niezłożenia właściwego oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie podatku liniowego albo w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w powyższym terminie, dochody z działalności gospodarczej osiągane przez przedstawioną grupę podatników w 2022 r. będą opodatkowane na zasadach ogólnych według skali podatkowej.

Zobacz również: Polski Ład wypycha lekarzy z etatów >>