Od piątku trwa VI Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych. Andrzej Ladziński specjalizuje się postępowaniach, w których organy skarbowe kwestionują skutki podatkowe przeprowadzonych optymalizacji, w szczególności w zakresie podatku dochodowego. Od 2005 r. jest członkiem Rady Podatkowej przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan. W latach 2006-2012 zasiadał w Komisji Prawnej FIVB (Światowa Federacja Piłki Siatkowej). Od 2015 r. jest ekspertem Ośrodka Studiów Fiskalnych przy Wydziale Prawa Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu.

Czytaj:  Środowisko debatuje o przyszłości zawodu doradcy podatkowego>>

 

Od trzech lat członek Krajowej Rady Doradców Podatkowych

Ladziński w latach 2018-2021 był członkiem Krajowej Rady Doradców Podatkowych V kadencji, w której pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Prawnej, Współpracy z Organami Państwa KRDP.

Zajmuje się podatkami od 1995 r., kiedy po studiach rozpoczął pracę w administracji skarbowej, w Urzędzie Skarbowym Poznań – Nowe Miasto w dziale podatków pośrednich. Z wykształcenia jest prawnikiem, ukończył Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest autorem kilkudziesięciu specjalistycznych publikacji z zakresu prawa podatkowego.

Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych to najwyższy organ KIDP zwoływany co 4 lata. W trakcie trwającego 3 dni posiedzenia wybrane zostały nowe organy samorządu doradców podatkowych, w tym powołany został nowy skład Krajowej Rady Doradców Podatkowych.

W poprzedniej kadencji przewodniczący był Adam Marek Mariański – polski prawnik, doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa Podatkowego Uniwersytetu Łódzkiego, wykładowca akademicki, doradca podatkowy.