- Najistotniejszym zadaniem, przed którym staje Krajowa Rada Doradców Podatkowych nowej kadencji jest odbudowa relacji z ministrem finansów. Świadomie mówię odbudowa a nie jej poprawa, bo na dziś nie mamy relacji z ministrem finansów. Pierwszy raz w historii naszego samorządu na uroczystej inauguracji Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych nie stawił się przedstawiciel Ministerstwa Finansów – stwierdził Andrzej Ladziński, nowy przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych, prezentując swoją kandydaturę na Zjeździe Doradców Podatkowych. Dodał on, że to będzie długi proces, odbudowanie tych relacji nie będzie łatwe, ale podejmując się tego zadania trzeba wyznaczyć cele. Te relacje muszą być partnerskie.

Czytaj: Andrzej Ladziński nowym przewodniczącym Krajowej Rady Doradców Podatkowych>>
 

Jeśli krytyka to konstruktywna

- Jeśli będziemy krytykować działania Ministerstwa Finansów to tylko i wyłącznie konstruktywnie. Nie może być tak, że krytyka ze strony doradców będzie tylko pretekstem, aby zaistnieć w mediach – podkreślił Andrzej Ladziński. Stwierdził on, że o wartości prac KRDP będzie decydował potencjał jej wszystkich członków. Obiecał, że potrafi ten potencjał wykorzystać.

Andrzej Ladziński przewodniczył Komisji Prawnej i Współpracy z Organami Państwa w kończącej się kadencji.

Obradujący przez 3 dni w Warszawie VI Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych wybrał członków Krajowej Rady Doradców Podatkowych oraz jej przewodniczącego. Kandydowały trzy osoby: Andrzej Ladziński, Michał Cielibała i Radomir Szaraniec. Miażdżącą przewagę głosów, bo aż 109 otrzymał Andrzej Ladziński.

Bartosiewicz Adam, Jak zostać doradcą podatkowym po deregulacji >

Zastąpi on na tym stanowisku dr. hab. Adama Mariańskiego. Ladziński to doświadczony doradca podatkowy aktywnie działający w samorządzie doradców podatkowych. Podatkami zajmuje się od 1995 r. Po studiach rozpoczął pracę w administracji skarbowej w Urzędzie Skarbowym Poznań – Nowe Miasto w dziale podatków pośrednich. W 2004 roku zdał egzamin państwowy na doradcę podatkowego. Jest autorem kilkudziesięciu specjalistycznych publikacji z zakresu prawa podatkowego.

 


W sobotę delegaci wybrali też nowego rzecznika dyscyplinarnego samorządu. Został nim Sławomir Dymek, prowadzący kancelarię w Katowicach.

Podczas Zjazdu medale korporacji za szczególne zasługi dla jej dobra otrzymali: prof. Witold Modzelewski, prof. Jadwiga Glumińska-Pawlic, Maciej Szymik i Tomasz Michalik – przewodniczący KRDP poprzednich kadencji.

Po wystąpieniach zaproszonych gości reprezentujących zawody zaufania publicznego z Porozumienia Wolnych Zawodów pierwszego dnia Zjazdu pracowano w Komisjach, m.in. prawnej, statutowej, etyki, finansowej. Przyjęto m.in. uchwałę o podniesieniu składki, będzie ona wynosiła 120 zł oraz uchwałę jednoznacznie zakazującą doradcom pracy na rzecz organów podatkowych.

Zmiany w kodeksie etyki

Zjazdowa uchwała zmieniła kodeks etyki doradców podatkowych, dodając nowy przepis w art. 5. Przewiduje on, że doradca nie może świadczyć usług dla organów podatkowych, z wyjątkiem sporządzania opinii podatkowych i działalności edukacyjnej. Przewidziano jednak wyjątek dla przypadków „świadczenia usług doradztwa podatkowego dla podatnika, płatnika lub inkasenta, który jednocześnie może być w innych sprawach organem podatkowym” (chodzi o doradzanie gminom, będącym podatnikami VAT w zakresie właśnie tego podatku).

Będą także zmiany w szkoleniach, mają być przymusowe szkolenia z zasad etyki, będą one organizowane przez KRDP, odciążając regiony.

Podjęto też uchwałę w sprawie dobrej legislacji, tzw. Kartę dobrej legislacji. Uchwała została przyjęta przez aklamację. Chodzi o większy udział doradców podatkowych w stanowieniu dobrego prawa.

Jak widać po głosowaniach, zapowiedź nowego przewodniczącego trafiła w oczekiwania doradców.  Doradcy podatkowi z nadzieją patrzą na wybór nowego przewodniczącego. Oczekują zarówno dobrych relacji z Ministerstwem Finansów, jak  też szerokiej współpracy z regionami.

- Uregulowanie stosunków z MF i stanie się równorzędnym partnerem w pracach legislacyjnych to podstawa tego czego oczekujemy – stwierdziła Bożena Zybura, doradca podatkowy z Lublina, od początku związana z samorządem doradców podatkowych, z wielkim dorobkiem na rzecz samorządu.

Podkreśliła ona, że doradcy podatkowi stoją na straży legalizmu i zarówno im, jak i Ministerstwu Finansów zależy na dobru finansów publicznych, ale przede wszystkim na przestrzeganiu prawa.

 

 Zjazd wybrał też nową 38-osbową Radę w składzie:

 1. Iwona Biernat-Baran
 2. Michał Cielibała
 3. Marzena Ćwioro
 4. Grażyna Dekańska
 5. Renata Dłuska
 6. Tomasz Gawron
 7. Mariusz Gendera
 8. Damian Groński
 9. Karolina Kruś
 10. Przemysław Jakub Hinc
 11. Katarzyna Knawa
 12. Patryk Kozioł
 13. Joanna Krzemińska
 14. Stanisław Kutniewski
 15. Andrzej Ladziński
 16. Michał Laskowski
 17. Anna Leszczyńska
 18.  Paweł Łączkowski
 19. Rafał Mikołajewski
 20. Wanda Nowak
 21. Piotr Orzeł
 22. Katarzyna Pawłowska
 23. Tomasz Rolewicz
 24. Sławomir Sadocha
 25. Waldemar Skierś
 26. Iwona Skrok
 27. Mateusz Stańczyk
 28. Ewa Stolarczyk
 29. Radomir Szaraniec
 30. Andrzej Świderek
 31. Paweł Trojanek
 32. Andrzej Tysier
 33. Krystyna Waga
 34. Jarosław Wiśniewski
 35. Krzysztof Wiśniewski
 36. Iwona Wojsław
 37. Sebastian Ząbczyk
 38. Katarzyna Ziółkowska-Bródka

Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych odbywa się co 4 lata. Wybranym Członkom Krajowej Rady Doradców Podatkowych i jej Przewodniczącemu gratulujemy i życzymy realizacji planów i zamierzeń, z korzyścią dla wszystkich członków tej korporacji, a także dla całego społeczeństwa. Ten zawód zaufania publicznego ma bowiem ogromne znaczenie, zwłaszcza w sytuacji jaka ma miejsce w naszym kraju, czyli problemów z jakością i przejrzystością prawa podatkowego. Lepsze relacje z Ministerstwem Finansów i większy wpływ doradców podatkowych na jakość stanowionego prawa podatkowego byłyby korzystne dla nas wszystkich.