Już 24 lutego stanowiska w sprawie tego co dzieje się na Ukrainie wydały Naczelna Rada Adwokacka i Krajowa Radców Prawnych. Adwokatura i radcy prawni stanowczo potępili agresję militarną Federacji Rosyjskiej na Ukrainę oraz zapewnili o swoim wsparciu, apelując również do polskich władz o podjęcie wszelkich właściwych oraz solidarnych ze wspólnotą międzynarodową działań.

Tego samego dnia odbyło się nadzwyczajne posiedzenie plenarne NRA. W przyjętej uchwale zwróciła się do adwokatów i aplikantów adwokackich o zaangażowanie w pomoc prawną oraz humanitarną na rzecz osób dotkniętych skutkami działań wojennych, organizowaną i koordynowaną przez organy Adwokatury oraz organy izb adwokackich, a także o udzielanie indywidualnego wsparcia ofiarom konfliktu wojennego.
Z kolei prezes KRRP Włodzimierz Chróścik, wiceprezes Michał Korwek i członkowie Komisji Praw Człowieka KRRP spotkali się z przedstawicielami organizacji Ukraiński Dom w Warszawie, Związku Ukraińców w Polsce, Domu Otwartego, Instytutu Praw Migrantów, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oraz Fundacji Ukraina.

Czytaj: #pomagamy - adwokaci i radcy razem dla obywateli Ukrainy >>

#pomagam króluje na portalach społecznościowych

Na portalach społecznościowych działają też grupy założone właśnie w celu wymiany informacji i wsparcia obywateli Ukrainy. Jedna z nich to inicjatywa polskich adwokatek - "Prawniczki i prawnicy Ukraińcom юристи для України" na Facebooku. W ciągu niecałej doby dołączyło do niej ponad 6 tys. członków.

- Odzew od obywateli Ukrainy jest bardzo duży nie tylko na tej grupie, ale wiele osób pisze bezpośrednio do mnie. Co więcej, wiele popularnych kont udostępniło informacje o utworzeniu grupy. W tej chwili - po niecałych 20 godzinach - jest ponad 300 postów co jest niewiarygodnym wynikiem jeśli chodzi o informacje prawnicze, bo różne rzeczy zdobywają w internecie dużą popularność ale zwykle nie są to treści merytoryczne. Co ważne w tę inicjatywę angażują się nie tylko adwokaci ale też radcy, notariusze, tłumacze przysięgli, lekarze, studenci. Obok typowych porad prawnych są przekazywane informacje o możliwości wsparcia w zakresie transportu, znalezienia miejsca w szpitalu, wyrobieniem dokumentów. To jest świadectwo społecznego poparcia dla Ukrainy i właśnie takimi zachowaniami środowisko prawnicze jest w stanie się pokazać z jak najlepszej strony - mówi adwokat Joanna Parafianowicz.

Pytana, skąd pomysł na taki sposób wsparcia mówi, że zaraz po tym jak pojawiły się informacje o wybuchu wojny na grupie prawniczek, którą administruje zaczęła się dyskusja nad tym jak pomóc. - Więc utworzyłam grupę publiczną, zaczęłam zapraszać ludzi, udostępniłam informacje na "Pokoju Adwokackim" i potem już był efekt kuli śnieżnej. To by jednak nie zadziałało bez wsparcia tych wszystkich osób, które się w to zaangażowały - zaznacza.

Na Facebooku, Linkedinie, Twitterze pojawiają się także liczne posty - kancelarii, adwokatów, radców i notariuszy. - Wobec obecnej sytuacji na Ukrainie, tak jak wielu innych notariuszy w całej Polsce, podjąłem decyzję, że nie będę naliczać ani pobierać wynagrodzenia za poświadczenia podpisów na dokumentach, w których wyrażana jest zgoda na wydanie paszportu dla dziecka i na wyjazd z Ukrainy oraz innych dokumentach, które w obecnej sytuacji są niezbędne dla Ukraińców - takie wpisy najczęściej zamieszczają notariusze, wraz z numerami telefonów.  

Są też publikowane wzory dokumentów, listy tłumaczy, adresy i numery stowarzyszeń, organizacji wspierających cudzoziemców.

Czytaj: Rosja atakuje Ukrainę - konsultacje na podstawie artykułu 4 Paktu Północnoatlantyckiego >

Pierwsze izby włączają się w pomoc

Działania od samego początku podejmują już niektóre izby - m.in. OIRP w Katowicach i tamtejsza izba adwokacka. - W obliczu dramatycznych wydarzeń w najbliższym sąsiedztwie naszego kraju, wobec bezprecedensowej agresji Federacji Rosyjskiej na suwerenność i integralność Ukrainy, poczuwając się do najgłębszej solidarności z zaatakowanym Narodem, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Katowicach podjęła kroki zmierzające do udzielenia pomocy prawnej obywatelom Ukrainy uchodzącym z terenów objętych działaniami militarnymi. W obliczu możliwego kryzysu humanitarnego na Ukrainie i w związku z zapewnieniami władz RP o gotowości naszego kraju do przyjęcia i wsparcia ofiar agresji, zachęcamy wszystkich radców prawnych i aplikantów do okazania wsparcia zarówno tym, którzy pomocy potrzebują, jak i organom administracyjnym i organizacjom, które tę pomoc będą świadczyć - taki komunikat pojawił się na stronie OIRP w Katowicach.

Tworzone są też listy radców prawnych i aplikantów radcowskich, którzy byliby gotowi w ramach wolontariatu do świadczenia pomocy prawnej ukraińskim uchodźcom. Podobnie zareagowała ORA w Katowicach. Ruszyła z akcją bezpłatnej pomocy prawnej dla poszkodowanych. - Działania pomocowe każdorazowo zostaną dostosowane do indywidualnych problemów potrzebujących. Główny trzon akcji będzie się koncentrował na udzielaniu wsparcia w procedurach związanych z legalizacją pobytu w Polsce, łączeniu rozdzielonych rodzin, pomocy w uzyskaniu statusu uchodźcy, bądź uzyskaniu azylu politycznego - poinformowano.  Akcję koordynuje działający przy Izbie Adwokackiej w Katowicach Ośrodek Pomocy Prawnej Cudzoziemcom.

 

i... szkolenia

Zarówno KRRP jak i Adwokatura widzą również konieczność przeprowadzenia szkoleń dla osób chcących udzielać pomocy uchodźcom. Chodzi także o samym prawników i podnoszenie ich wiedzy oraz kwalifikacji z zakresu przepisów dotyczących cudzoziemców, legalizacji pobytu itp.

- Zdając sobie sprawę, iż w codziennej pracy adwokaci niezbyt często spotykają się z zagadnieniami legalizacji pobytu w Polsce cudzoziemców, w tym w szczególności procedurą związaną z uzyskaniem statusu uchodźcy, bądź uzyskaniem azylu politycznego, organizatorzy przygotują dla adwokatów biorących udział w akcji pomocy, materiały informacyjne, mające na celu ułatwić udzielanie pomocy prawnej poszkodowanym. Powyższa pomoc, chociażby w minimalnym zakresie, pozwoli na zniwelowanie negatywnych skutków związanych ze zmianą miejsca zamieszkania przez uchodźców oraz koniecznością aklimatyzacji w nowym środowisku. Stanowić będzie również wkład adwokatury w geście solidarności z Ukrainą -  zapewniła z kolei katowicka izba adwokacka.

NRA zawiera porozumienie z pracodawcami 

Równocześnie NRA zawarła porozumienie z Pracodawcami Rzeczypospolitej Polskiej. Współpraca ma dotyczyć udzielania wsparcia przybywającym do Polski obywatelom Ukrainy w zakresie pomocy prawnej, legalizacji dokumentów i zatrudnienia oraz organizacji ich pobytu w naszym kraju.

- Naczelna Rada Adwokacka deklaruje organizację wsparcia w zakresie obsługi prawnej dotyczącej legalizacji pobytu i podjęcia zatrudnienia dla obywateli Ukrainy przybywających do Polski z powodu rosyjskiej zbrojnej agresji wobec Ukrainy. Pracodawcy RP deklarują pomoc w znalezieniu zatrudnienia i zakwaterowania dla obywateli ukraińskich oraz organizacji akcji humanitarnej mającej na celu zapewnienie pomocy medycznej poszkodowanym - wskazano w dokumencie. Porozumienie zawarto na okres do 31 grudnia 2022 r.