NRA zwołała nadzwyczajne posiedzenie plenarne. W przyjętej uchwale zwróciła się do adwokatów i aplikantów adwokackich o zaangażowanie w pomoc prawną oraz humanitarną na rzecz osób dotkniętych skutkami działań wojennych, organizowaną i koordynowaną przez organy Adwokatury oraz organy izb adwokackich, a także o udzielanie indywidualnego wsparcia ofiarom konfliktu wojennego. Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych przesłał list wsparcia skierowany do Lidii Pawłownej Izovitovej, Prezes Ukraińskiej Krajowej Izby Adwokackiej. 

Adwokatura zwróciła się do adwokatów i aplikantów adwokackich o zaangażowanie w pomoc prawną oraz humanitarną na rzecz osób dotkniętych skutkami działań wojennych, organizowaną i koordynowaną przez organy Adwokatury oraz organy izb adwokackich, a także o udzielanie indywidualnego wsparcia ofiarom konfliktu wojennego.

Czytaj: Rosja atakuje Ukrainę - konsultacje na podstawie artykułu 4 Paktu Północnoatlantyckiego >

Nie tylko słowa, pierwsze Izby ruszają ze wsparciem

W swojej uchwale NRA zwraca się również do środowiska prawniczego w Polsce o udzielenie wsparcia ofiarom działań wojennych wywołanych przez Federację Rosyjską na terenie niepodległej Ukrainy. W osobnej uchwale Adwokatura Polska wyraziła solidarność z Adwokaturą Ukraińską oraz zadeklarowała gotowość niesienia pomocy.  

Tymczasem pierwsze Izby rozpoczęły już działania. Izba Adwokacka w Katowicach rusza z akcją bezpłatnej pomocy prawnej dla poszkodowanych. - Działania pomocowe każdorazowo zostaną dostosowane do indywidualnych problemów potrzebujących. Główny trzon akcji będzie się koncentrował na udzielaniu wsparcia w procedurach związanych z legalizacją pobytu w Polsce, łączeniu rozdzielonych rodzin, pomocy w uzyskaniu statusu uchodźcy, bądź uzyskaniu azylu politycznego - poinformowano.  Akcję koordynuje działający przy Izbie Adwokackiej w Katowicach Ośrodek Pomocy Prawnej Cudzoziemcom.

 

 

Izba w Katowicach zamierza też wspomóc adwokatów w zakresie potrzebnej wiedzy. - Zdając sobie sprawę, iż w codziennej pracy adwokaci niezbyt często spotykają się z zagadnieniami legalizacji pobytu w Polsce cudzoziemców, w tym w szczególności procedurą związaną z uzyskaniem statusu uchodźcy, bądź uzyskaniem azylu politycznego, organizatorzy przygotują dla adwokatów biorących udział w akcji pomocy, materiały informacyjne, mające na celu ułatwić udzielanie pomocy prawnej poszkodowanym. Powyższa pomoc, chociażby w minimalnym zakresie, pozwoli na zniwelowanie negatywnych skutków związanych ze zmianą miejsca zamieszkania przez uchodźców oraz koniecznością aklimatyzacji w nowym środowisku. Stanowić będzie również wkład adwokatury w geście solidarności z Ukrainą - wskazano.

Prawniczki i prawnicy Ukraińcom

Na Facebooku powstała grupa Prawniczki i prawnicy Ukraińcom Zamieszczane są na niej pierwsze posty z informacją o możliwości i zakresie udzielanej pomocy. Zgłaszają się m.in. prawnicy z Poznania, Gdańska, Września, Gorzowa Wielkopolskiego, Częstochowy, Szczecina, Krakowa, Warszawy. 

Opublikowano listy tłumaczy i dokumentów,  które obywatele Ukrainy powinni mieć ze sobą. Pojawiają się również pierwsze pytania m.in. dotyczące tego jak ściągnąć do Polski dzieci pracujących tu obywateli Ukrainy.

 

Od radców również wszelka możliwa pomoc

- Mamy wspólna historię i doświadczenia przeszłości, a także tożsame wyzwania teraźniejszości przyszłości - wskazuje w piśmie skierowanym do  Lidii Pawłownej Izovitovej, Prezes Ukraińskiej Krajowej Izby Adwokackiej prezes Chróścik. Dodaje, że wzajemne wspieranie się prawników z naszej części kontynentu jest kluczowe zarówno dla rozwoju samorządów prawniczych w spokojnych czasach jak i w czasie kryzysu.

Zadeklarował również gotowość wszelkiego możliwego wsparcia zarówno ukraińskim adwokatom jak i poprzez pomoc prawną pro bono obywatelom Ukrainy na terenie Polski.