W uroczystości podpisania porozumienia udział wzięli minister Tadeusz Kościński, wiceminister finansów Jan Sarnowski, prezes zarządu SkwP Jerzy Koniecki i sekretarz zarządu SkwP Leszek Lewandowicz

- Jesteśmy otwarci na konstruktywne dyskusje, a dzisiejsza uroczystość jest tego dowodem. Głosy płynące od środowiska profesjonalistów, jakim jest Stowarzyszenie Księgowych, są dla nas szczególnie cenne, bo tam, od strony praktycznej, wcielane są w życie proponowane przez resort finansów zmiany w prawie - mówił minister Tadeusz Kościński

MF podkreśla, że umowa otworzy drogę do realizacji nowych, wspólnych projektów. Współpraca będzie polegać m.in. na wymianie wiedzy i doświadczeń dotyczących przepisów i praktyki stosowania prawa podatkowego oraz rachunkowości. Przygotowywane będą także wspólne materiały informacyjne o rozliczeniach podatkowych oraz w zakresie rachunkowości.

Zobacz również: Biura księgowe też będą walczyć z praniem pieniędzy  >>

- Organizacje branżowe zawsze były dla nas ważnym partnerem. Bliska współpraca resortu finansów ze środowiskiem księgowych jest kluczowym warunkiem zapewnienia przedsiębiorcom bezpieczeństwa stosowania prawa i poprawy jego jakości. Podpisanie tej umowy to ukoronowanie wcześniejszych wspólnych działań i szansa na kolejne inspirujące projekty. Wierzę, że dziś otwiera się nowy rozdział naszych wspólnych relacji - podkreślił wiceminister finansów Jan Sarnowski.

Umowa została zawarta na trzy lata.