Tematem przewodnim IX edycji konkursu są innowacje. Nowatorskie podejście do wyzwań, przed którymi stoją podatnicy, nowoczesne narzędzia technologiczne czy podatkowa odpowiedź na przenoszenie działalności firm do sfery cyfrowej. Bez względu na to jak rozumiemy pojęcie innowacji, pewne jest jedno. Rzeczywistość wokół nas stale się zmienia i za zmieniającym się światem podążać musi system podatkowy.

- Innowacje w podatkach to działanie poza schematem, poza utartą ścieżką. Efektem są nowe i efektywniejsze rozwiązania dla istniejących problemów. To prostsze procedury, łatwe w zastosowaniu przepisy oraz e-usługi, oszczędzające czas i ułatwiające życie podatnikom. Innowacją jest technologiczne usprawnienie, takie jak wprowadzenie usługi Twój e-PIT, e-paragonu czy e-faktury. Innowacją jest także tworzenie alternatywnych, prostszych zasad opodatkowania – szerokie udostępnienie rozliczeń ryczałtowych czy Estoński CIT. Innowacją jest również poszukiwanie nowych ścieżek wspierania inwestycji i korzystania z nowych technologii, chociażby przez Polską Strefę Inwestycji, ulgi B+R i IP-Box, czy ulgę na robotyzację. Globalnym trendem staje się podatkowa przejrzystość działań wielkich, międzynarodowych koncernów. Na popularności zyskuje wykorzystanie przez administrację nowych technologii, m. in. blockchainu. Chcemy zaprosić studentów i absolwentów do dyskusji nad kierunkami rozwoju systemu podatkowego. I spytać o rozwiązania, które chętnie zobaczyliby w Polsce – mówi wiceminister finansów Jan Sarnowski.

Laureaci otrzymają zaproszenie do odbycia stażu w Ministerstwie Finansów i wezmą udział w tworzeniu rozwiązań podatkowych, które będą służyć wspieraniu rozwoju gospodarczego Polski.

Zobacz również: Od darowizny od zamężnej siostry można nie płacić podatku >>

Podatkowi liderzy 2021 - zasady konkursu

Pracę konkursową pt. „Innowacje w podatkach" należy przesłać do 18 kwietnia 2021 r. przez formularz zgłoszeniowy.

Uwaga! praca nie może przekroczyć dwóch stron formatu A4, czcionka 12.

Trzeba też dołączyć CV oraz kopię dokumentu potwierdzającego status studenta/absolwenta na kierunku prawniczym lub ekonomicznym (np. ważnej legitymacji studenckiej, zaświadczenia z uczelni potwierdzającego status studenta lub skan dyplomu ukończenia studiów).

 

Harmonogram konkursu

  • 18 kwietnia 2021 r. – termin przesyłania zgłoszeń,
  • do 14 maja 2021 r. – informacja o terminie rozmów z autorami wybranych prac konkursowych,
  • 24 maja - 4 czerwca 2021 r. – rozmowy kwalifikacyjne,
  • do 20 czerwca 2021 r. – publikacja wyników na stronie internetowej Ministerstwa Finansów pl/finanse/podatkowi-liderzy.