Zgłoszenia członka rodziny do ubezpieczenia trzeba dokonać w ciągu 7 dni od momentu, gdy (dziecko lub małżonek) straci swój tytuł do ubezpieczenia. Członka rodziny należy zgłosić u swojego płatnika składek. Jeżeli członek rodziny podejmie pracę i zyska tytuł do ubezpieczenia, trzeba o tym poinformować pracodawcę. Jeżeli absolwent ma więcej niż 26 lat, powinien zgłosić się do urzędu pracy - UP zgłosi go do ubezpieczenia zdrowotnego.

Zobacz: MN: uczelnie mają wyznaczony terminy na zgłoszenie studentów do ubezpieczenia>>>

 

Student na zleceniu bez składek

Za studentów do 26 roku życia zatrudnionych na umowy zlecenia pracodawca nie musi odprowadzać składek na ubezpieczenia społeczne. Nie trzeba za nich także płacić składek na ubezpieczenie zdrowotne. Co więcej takiej umowy pracodawca w ogóle nie musi takiej „studenckiej umowy” zgłaszać do ZUS. W tym czasie ubezpieczenie student posiada z racji „bycia studentem”, (czyli jest ubezpieczony bezpośrednio przez uczelnię) lub jest zgłoszony do ubezpieczeń społecznych przez swoich rodziców.

 

 

Zwolnienie ze składek dotyczy osób, które posiadają status studenta - przysługuje od dnia przyjęcia w poczet studentów, (czyli immatrykulacji) do dnia złożenia egzaminu dyplomowego bądź skreślenia z listy studentów. Narodowość oraz kraj, w którym odbywają się studia nie mają znaczenia. W przypadku studentów nie ma znaczenia też ukończenie 26 lat - osobę która nadal się uczy, zgłasza do ubezpieczenia uczelnia.

 

Zgłoszenie po licencjacie i chwilowym podjęciu pracy

Podobnie ta sytuacja wygląda po obronie pracy licencjackiej - jeżeli ktoś chwilowo nie ma statusu studenta (np. obronił licencjat i od października rozpocznie uzupełniające studia magisterskie), powinien poinformować o tym swojego zleceniodawcę.  Będzie on musiał zgłosić takiego pracownika do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego oraz opłacać składki. Należy także pamiętać, że student, który podejmuje pracę i zostanie przez pracodawcę zgłoszony do ubezpieczeń społecznych „wypada” z ubezpieczenia zdrowotnego „przy rodzicu”.

Jak wyjaśnia ZUS, po zakończeniu pracy, gdy student wraca na uczelnię rodzic musi ponownie zgłosić go do swojego ubezpieczenia. W przeciwnym wypadku będzie figurował jako nieubezpieczony.