Szkoły wyższe powinny do 8 marca 2013 roku złożyć odpowiednie formularze dotyczące studentów i doktorantów za okres od grudnia do lutego. Kolejne zgłoszenia musza odbywać się co cztery miesiące tj. w lipcu i listopadzie. 

 
Uczelnie wyższe musza obligatoryjnie zobowiązane do zgłoszenia do ubezpieczenia studentów i doktorantów niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Co więcej, powinny także ubezpieczyć osoby zaklasyfikowane jako osoby polskiego pochodzenia według odrębnych przepisów, którzy studiują w Polsce.