Umowa zlecenie należy do tzw. umów cywilnoprawnych. Nie jest uregulowana w Kodeksie pracy, lecz w Kodeksie cywilnym (art. 734 i następne). Oznacza to, że osoba zatrudniona na jej podstawie (dokładnie – wykonująca zlecenie) nie jest pracownikiem i nie dotyczą jej przywileje, które dotyczą osób pracujących na podstawie prawa pracy. Zleceniobiorcy nie mają więc prawa do urlopu wypoczynkowego, tak jak pracownicy, którym - zgodnie z obowiązującymi przepisami (tj. art. 161 K.p.), pracodawca ma obowiązek udzielić urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo.

Czytaj w LEX: Zasady udzielania i wykorzystywania urlopu wypoczynkowego >

 


Jaka umowa, takie uprawnienia

Jak już wspomnieliśmy, w przypadku umowy cywilnoprawnej nie mają zastosowania przepisy Kodeksu pracy. Wykonującemu zlecenie przysługują jedynie takie uprawnienia, jakie wynikają z treści zawartej umowy. Dlatego przyjmując zlecenie warto zadbać o odpowiednie zapisy w umowie, i to nie tylko te dotyczące wynagrodzenia, ale i prawa do ewentualnej przerwy w wykonywaniu zlecenia. Tylko bowiem zawarty w umowie punkt dotyczący określenia przerwy w wykonywaniu zlecenia zagwarantuje przerwę zleceniobiorcy. Bez takiego zapisu osoba przyjmująca zlecenie nie ma podstawy do ubiegania się przerwę, by wyjechać na wypoczynek z rodziną.

Zobacz procedurę w LEX: Udzielanie urlopu wypoczynkowego >

Co ważne, przerwa to nie jest to samo co prawo do urlopu, który reguluje Kodeks pracy, który – jak już wspomnieliśmy – nie ma zastosowania przy umowach cywilnoprawnych. Przerwa nie oznacza więc, że zatrudniony na umowę zlecenie pracownik otrzyma za czas przerwy wynagrodzenie lub jego część. Kwestię odpłatności za czas, kiedy zlecenie nie będzie wykonywane też warto uregulować w umowie.  

Sprawdź w LEX: Czy zleceniobiorcy przysługuje ekwiwalent za niewykorzystany urlop?  >

 


Przerwa to nie urlop, ale może być odpłatna

Przerwa zleceniobiorcy może być odpłatna. Żeby tak jednak  było, informacja o tym powinna znaleźć się w umowie. Wskazane jest też zastrzeżenie, że taka przerwa nie będzie skutkowała obniżeniem wynagrodzenia z tytułu umowy.

Czytaj w LEX: Uprawnienia rodzicielskie zleceniobiorców >

Czytaj również: Zaległe urlopy w tarczy 4 - czyli wyważanie otwartych drzwi>>