Przedłużenie terminów dotyczy płatników, którzy ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu pandemii i prowadzą działalność gospodarczą, określoną przez 48 kodów PKD. Chodzi m. in. o branże: gastronomiczną, rozrywkową, „dbającą o zdrowie fizyczne”, sprzedaży detalicznej i turystyczną i obejmie ok. 90 tys. przedsiębiorców.

Ministerstwo wyjaśnia, że przedłużenie terminów dotyczy zaliczek na podatek pobranych przez płatników od przychodów: ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy; od zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez płatników; od podatku zryczałtowanego pobranego przez płatników, od dokonanych świadczeń z tytułu działalności wykonywanej osobiście, a także z tytułu praw autorskich i praw pokrewnych. Przedłużenie dotyczy deklaracji PIT-4R i PIT-8AR.

Czytaj także: Składka od reklamy - nowa danina na zdrowie, zabytki i media>>