Na stronach Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany nowy projekt rozporządzenia ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług. Dokument był oczekiwany od dłuższego czasu. Minęło już bowiem przeszło dwa miesiące od publikacji pierwszej wersji projektu nowelizacji, w którym zaprezentowane zostały propozycje zmian w zakresie raportowania danych w plikach JPK_VAT.

Czytaj w LEX: JPK_VAT z deklaracją (JPK_V7M/JPK_V7K) >

 

Zmiany w JPK zamiast w kwietniu, będą w lipcu

Nowe zasady w rozliczaniu VAT i wysyłaniu JPK początkowo miały zacząć obowiązywać już w kwietniu. Pisaliśmy o nich m.in. w artykule pt. Ważne zmiany w rozliczaniu VAT za kwiecień, a rozporządzenia nie ma >> Teraz okazuje się, że nowelizacja z pewnymi wyjątkami wejdzie w życie w lipcu.

Najbardziej kontrowersyjny wydawał się obowiązek oznaczania transakcji objętych mechanizmem podzielonej płatności kodem MPP. - Proponowana zmiana w zakresie oznaczania w składanych jednolitych plikach kontrolnych kodem MPP wszystkich transakcji objętych mechanizmem podzielonej płatności, nie tylko objętych obowiązkiem stosowania tego mechanizmu, ale też i tych, w przypadku których mechanizm podzielonej płatności stosowany jest dobrowolnie, przyniesie dodatkowy nakład pracy dla podatników – podkreśla Sylwia Loręcka, główny w firmie Podatki i Rachunkowość Rusek Sp. z o.o.

Zobacz procedurę w LEX: Sankcje za naruszenie obowiązku stosowania mechanizmu podzielonej płatności >

Obecnie oznaczenie MPP należy stosować przy oznaczaniu transakcji objętej obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności. Chodzi więc o transakcje, które obejmują towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o VAT i kwota należności ogółem przekracza 15 tys. zł lub jej równowartość wyrażoną w walucie obcej. Z projektu nowelizacji wynikało, że kodem MPP trzeba będzie oznaczać także te transakcje, w których podzielną płatność zastosowano dobrowolnie.

Zobacz procedurę w LEX: Oznaczenia transakcji w nowym JPK_VAT (GTU) >

Sylwia Loręcka podkreśla, że po zmianie przepisów mogłoby się więc okazać, że daną transakcję będziemy weryfikować kilkakrotnie. Jeśli sprzedawca pierwotnie nie oznaczyłby transakcji MPP, bo ustawowo nie miał takiego obowiązku, to mogłoby się okazać, że późniejsze działania nabywcy mogą wpłynąć na zachowania sprzedawcy. Jeśli nabywca zapłaciłby za towary lub usługi dobrowolnie stosując mechanizm podzielonej płatności, bo ma takie prawo, to sprzedawca powinien zastosować oznaczenie MPP dla tej transakcji w swoim JPK_VAT.

Zobacz w LEX: Compliance w biurze rachunkowym - szkolenie online >

 

Nie będzie oznaczenia MPP…

Z najnowszej wersji projektu wynika Ministerstwo Finansów wycofało się z tego pomysłu. - Obecnie oznaczenie MPP ma być wycofane w ogóle z ewidencji VAT. Z jednej strony można powiedzieć, że to pozytywna zmiana, która powinna przynieść ulgę podatnikom. Z drugiej zaś należy zadać pytanie – czy oznaczenie MPP kiedykolwiek było potrzebne? Odpowiedź wydaje się oczywista – zauważa Krzysztof Czekaj, doradca podatkowy w GWW.

Problem jednak w tym, że resort finansów przy okazji chce też wprowadzić zmiany dotyczące zakresu danych raportowanych w ewidencji podatku należnego w przypadku dokonywania korekty podatku należnego na podstawie art. 89a ust. 1 i 4 ustawy o VAT. Chodzi tu o tzw. ulgę na złe długi. Zmiana ta może być szczególnie uciążliwa dla podatników.

Zobacz procedurę w LEX: Korzystanie z ulgi na złe długi w ramach nowego JPK_VAT >

 

…ale pojawią się inne obowiązki

MF proponuje wprowadzenie obowiązku wskazywania w ewidencji terminu płatności lub daty dokonania zapłaty w przypadku dokonywania takich korekt. Problem jednak w tym, że nie każdy system księgowy pozwala na wprowadzenie terminu płatności bądź dnia faktycznej zapłaty.

- Zmiana w tym zakresie ma niewątpliwie służyć organom podatkowym w celu prowadzenia bieżącej kontroli stosowania ulgi na złe długi. Zresztą ustawodawca się z tym nie kryje, wskazując na to wprost w uzasadnieniu projektu zmian. Trzeba jednak oddać uczciwie Ministerstwu Finansów, że przynajmniej w tym zakresie podatnicy (i dostawcy systemów IT) będą mieli pół roku na przygotowanie – zmiana ta ma wejść w życie od 1 stycznia 2022 r. – zaznacza Krzysztof Czekaj.

 


Zmiany związane z e-commerce

Projekt rozporządzenia dotyczy również zmian związanych z pakietem e-commerce, który ma wejść w życie od 1 lipca. Mimo, że ustawa nie przeszła jeszcze całego procesu legislacyjnego w parlamencie, wiadomo jednak, że od lipca nie będzie już sprzedaży wysyłkowej w obecnym kształcie. Ma być ona zastąpiona zupełnie nowymi uregulowaniami dotyczącymi sprzedaży na rzecz osób niebędących podatnikami (m.in. wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość - WSTO) oraz kompleksowymi zmianami w raportowaniu takich dostaw oraz m.in. usług telekomunikacyjnych. Z tego względu usunięte zostaną znaczniki SW oraz EE (choć ten ostatni od 2022 r.) i zostaną wprowadzone znaczniki WSTO_EE oraz IED. Znaczniki te powinny być używane dopiero od 1 stycznia 2022 r., bowiem w okresie od lipca do grudnia 2021 r. do transakcji WSTO oraz świadczenia m.in. usług telekomunikacyjnych na rzecz osób niebędących podatnikami, którzy mają siedzibę bądź miejsce zamieszkania w kraju należącym do UE (z wyłączeniem Polski) zastosowanie znajdzie znacznik EE. Trzeba więc się spodziewać, że Ministerstwo Finansów przedstawi wkrótce zmienioną strukturę samego pliku JPK_VAT.

- Mam nadzieję, że zmiany w strukturze poznamy jak najszybciej, aby zarówno podatnicy, jak i dostawcy systemów IT, mieli czas na przygotowanie i wprowadzenie odpowiednich zmian w programach – podsumowuje Krzysztof Czekaj.