W zakresie pakietu e-commerce zmiany obejmują m.in.: likwidację w całej UE zwolnienia z VAT od importu tzw. małych przesyłek o wartości do 22 euro, a także znaczne rozszerzenie zakresu transakcji, które dla celów VAT mogą zostać rozliczone za pomocą uproszczonej procedury One Stop Shop. Nowe przepisy mają też nałożyć obowiązek poboru i zapłaty VAT na podatników. Zdaniem MF, ułatwi to, poprzez użycie interfejsu elektronicznego (np. internetowa platforma handlowa, portalu, itp.), dokonanie na terytorium UE:

  • sprzedaży towarów importowanych z państw trzecich w przesyłkach o rzeczywistej wartości nieprzekraczającej 150 euro, a także
  • dostawy towarów na rzecz konsumentów.

Zobacz również: Zakupy w sieci coraz bardziej popularne, a nowych przepisów brak >>

- Rozwiązania zawarte w pakiecie e-commerce zapewniają ułatwienia w rozliczaniu VAT od sprzedaży towarów i usług na rzecz konsumentów w innych państwach członkowskich UE. Na dodatek z pewnością poprawią konkurencyjność unijnych, jak  i polskich przedsiębiorców względem tych spoza UE. To szczególnie ważne dla rodzimych pośredników, portali aukcyjnych i sprzedażowych, które zmagają się często z nieuczciwą konkurencją spoza UE. Nowa regulacja będzie ważnym krokiem w kierunku wyrównania szans na korzyść europejskich, w tym polskich firm – uważa minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński.

Czytaj w LEX: Pakiet VAT e-Commerce od 1 lipca 2021 >

 

Zdaniem MF, efektem implementacji pakietu e-commerce będzie także wzrost konkurencyjności unijnych przedsiębiorców w obszarze e-commerce w stosunku do podmiotów z krajów trzecich. Zmniejszą się również koszty realizacji obowiązków VAT związanych z transakcjami transgranicznymi B2C.

- Pakiet e-commerce ułatwi działanie firmom wysyłającym towary z Polski do konsumentów w innych krajach Europy. Dzięki nowym procedurom przedsiębiorcy handlujący w Internecie nie będą już musieli oddzielnie rejestrować się na potrzeby VAT i rozliczać w każdym kraju, do którego wysyłają towary. Zamiast tego rozliczą VAT w „jednym okienku”, w państwie swojej siedziby. I to już państwo, w którym działają, podzieli się zapłaconym przez nich podatkiem z krajem, do którego trafiła przesyłka. Oszczędzi to firmom wiele kosztów i formalności – dodaje wiceminister finansów Jan Sarnowski.

Czytaj w LEX: Dochody z handlu elektronicznego w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania >

 

POLECAMY

Duże zmiany w VAT dla sklepów internetowych

Szczególnie interesująca dla przedsiębiorców, prowadzących sklepy internetowe, jest planowana zmiana w zakresie rozliczania VAT od sprzedaży wysyłkowej towarów na rzecz konsumentów z innych krajów unijnych.  

- Do tej pory każde państwo członkowskie miało określony przez siebie próg dla tzw. sprzedaży wysyłkowej, po przekroczeniu którego następował obowiązek rejestracji sprzedawcy dla celów VAT w kraju konsumpcji, co wiązało się dla niego z dodatkowymi obciążeniami, np. obowiązkiem składania deklaracji VAT i prowadzeniem ewidencji VAT zgodnie z lokalnymi wymogami – tłumaczy Malwina Myers, doradca podatkowy, supervisor w Dziale Doradztwa Podatkowego Mazars.

Zobacz szkolenie w LEX: Transformacja biznesu w e-commerce. Na co zwrócić uwagę, by nie naruszyć prawa? >

Ekspertka zwraca także uwagę, że po 1 lipca 2021 r. przedsiębiorcy, dokonujący sprzedaży w systemie wysyłkowym na rzecz konsumentów z krajów UE będą mieli wybór. Po przekroczeniu progu sprzedaży, ujednoliconego w ramach UE i wynoszącego 10 tys. euro, będą oni mogli zarejestrować się dla celów VAT w kraju, gdzie znajdują się ich konsumenci albo skorzystać z procedury OSS.

W przypadku wyboru OSS rejestracja na VAT w krajach konsumpcji nie będzie już konieczna. Procedura ta umożliwi bowiem łączne raportowanie wszystkich transakcji wysyłkowych, dokonanych w UE w ramach jednej deklaracji VAT. Jak podkreśla Malwina Myers, warto zainteresować się procedurą OSS, ponieważ upraszcza ona obowiązki dotyczące rozliczeń VAT, a przez to stwarza dla sklepów internetowych atrakcyjną możliwość wkroczenia ze swoimi towarami na inne rynki unijne przy spełnieniu mniejszej liczby formalności niż dotychczas.

 

Nie będzie zwolnienia dla drobnych zakupów

To jednak nie koniec zmian. Najpóźniej 1 lipca drobne zakupy np. na AliExpress nie będą już zwolnione z podatku. Nowe obowiązki będą też miały platformy sprzedaży w sieci, portale aukcyjne czy nawet portale społecznościowe, na których odbywa się sprzedaż – może się więc okazać, że np. Allegro będzie rozliczać VAT za sprzedawców korzystających z usług serwisu. Jak tłumaczy rząd, wdrożenie rozwiązań ma przyczynić się do wyrównania szans unijnych przedsiębiorców w konkurowaniu w obszarze e-handlu z podmiotami z krajów trzecich. Zniesione zostaną zwolnienia z VAT dla importu towarów w tzw. małych przesyłkach o wartości do 22 EUR we wszystkich państwach członkowskich. Dodatkowo platformy sprzedażowe zostaną obarczone obowiązkiem poboru i zapłaty VAT od określonych transakcji realizowanych za ich pośrednictwem.

Zobacz więcej:
Platformy sprzedaży w internecie rozliczą VAT za sprzedawców >>

Nowa ustawa ma uszczelnić pobór VAT w transgranicznym handlu elektronicznym >>
Przez zmiany w VAT zakupy przez internet będą droższe >>