Notariuszowi za dokonanie czynności notarialnych przysługuje wynagrodzenie określone na podstawie umowy ze stronami, nie wyższe niż maksymalne stawki taksy notarialnej. Tak stanowi prawo o notariacie w art. 5 par. 1  (Dz. U. z 2020 r. poz. 1192). Maksymalne stawki określa Minister Sprawiedliwości (art. 5 par. 3) w rozporządzeniu (Dz. U. 2020 r., poz. 1473).

Rzeczywiście jest tak, że wysokość opłat notarialny uregulowana jest w dwóch aktach prawnych różnej rangi – w ustawie i w rozporządzeniu.

Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO) zwraca jednak uwagę, że nigdzie nie ma mowy o tym, że notariusz może sobie doliczyć do taksy należny od swojego wynagrodzenia podatek od towarów i usług, ani że ustalone wynagrodzenie podlega podwyższeniu o ten podatek. Zatem, zdaniem RPO,  podatek musi się zawierać w podanej stronom opłacie.

Wynagrodzenie notariusza może być wszakże traktowane jak cena za dokonane przez niego czynności ponieważ brak jest normatywnych podstaw do uznawania go za należność publicznoprawną. Nie może ono uchodzić za taką tylko dlatego, że jest pobierane za czynność urzędową.

Zobacz również: Notariusz nie odliczy kosztów aplikacji >>