Rozporządzenie stwierdza, że zarządza się zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych od dochodów (przychodów) z tytułu umorzenia subwencji finansowej udzielonej przez Polski Fundusz Rozwoju Spółkę Akcyjną w ramach rządowego programu udzielania przedsiębiorcom wsparcia finansowego, o którym mowa w art. 21a ust. 1 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o systemie instytucji rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1010). Zaniechanie poboru podatku ma mieć zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 czerwca 2021 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

Jak informuje MF, adresatami tego rozwiązania są przedsiębiorcy, beneficjenci wsparcia w ramach Tarczy 1.0 oraz Tarczy 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju, dla których wartość umorzonych zobowiązań z tytułu subwencji stanowi co do zasady przychód podatkowy.  Ministerstwo dodało, że zaniechanie poboru podatku będzie miało zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych przez beneficjentów wsparcia począwszy od 1 czerwca 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.

Wprowadzenie zaniechania poboru podatku zapowiedział pod koniec czerwca premier Mateusz Morawiecki. - Polska awansowała z 23. na 15. miejsce w rankingu ONZ najbardziej zrównoważonych gospodarek świata. To ogromny sukces i bardzo dobra wiadomość - mówił Morawiecki. Dodał, że rządowi udaje nam się osiągać dwa cele: szybki i jednocześnie zrównoważony wzrost gospodarczy.

Premier podkreślił, że musimy robić wszystko, by dobre prognozy dla polskiej gospodarki spełniły się, m.in. dzięki programom z Polskiego Ładu, a także dzięki wsparciu samorządów, nie tylko na inwestycje, ale i na działalność bieżącą.

- Dlatego też po konsultacjach z organizacjami przedsiębiorców podjąłem decyzję, by zaniechać w całości poboru podatku od umorzonej części dotacji z tarczy finansowej. To jest kolejny zastrzyk 10 mld zł z budżetu państwa dla przedsiębiorców na ich lepszy rozwój, na planowanie perspektyw rozwojowych w dłuższym horyzoncie czasowym - oświadczył premier.

 

Zaznaczył też, że mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa przez pandemię przeszły trudny czas. Wskazał przy tym, że mają one dzisiaj "unikalną szansę, mają znakomity, rosnący portfel zamówień, coraz lepsze szansę ekspansji eksportowej", a także udało im się utrzymać miejsca pracy, a Polska ma najniższe bezrobocie w UE. Zdaniem Morawieckiego, gdyby teraz firmy musiały oddawać część należną z podatku, mogłoby to nieco spowolnić ich rozwój.

Zobacz również: Tarcza prawna to także zmiany w podatkach >>