Zwolnienie z opłacania składek za marzec i kwiecień 2021 roku oraz możliwość nawet pięciokrotnego otrzymania świadczenia postojowego przewiduje  najnowsza Tarcza antykryzysowa. Do 14 czerwca w całym kraju złożono już 272 tys. wniosków o umorzenie składek za marzec i kwiecień. Kwota zwolnienia przekroczyła 631 mln zł. W województwie śląskim przedsiębiorcy złożyli już ponad 30 tys. wniosków dotyczących zwolnienia ze składek za marzec i kwiecień. Do tej pory kwota umorzenia za te miesiące wyniosła 68,7 mln zł.

Najwięcej wniosków o zwolnienie wpłynęło do Oddziału ZUS w Bielsku Białej (6,3 tys. wniosków) i Oddziału w Rybniku (6,8 tys.).  Przedsiębiorcy działający na terenie oddziału rybnickiego uzyskali umorzenie składek za marzec i kwiecień na kwotę przekraczającą  14,8 mln zł, a z terenu Podbeskidzia - na 14,4 mln zł. W Oddziale ZUS w Chorzowie złożono blisko 5,1 tys. wniosków. Kwota umorzenia sięgnęła 12 mln zł. Z terenu częstochowskiego oddziału ZUS przedsiębiorcy w ramach Tarczy 9.0 złożyli 3,4 tys. wniosków o zwolnienie. Kwota umorzenia za marzec i kwiecień przekroczyła 8,1 mln zł. Także przedsiębiorcy z Zagłębia w ramach ostatniej tarczy uzyskali zwolnienie ze składek - na kwotę  8,2 mln zł. Natomiast do sosnowieckiego ZUS wpłynęło do 14 czerwca 3,8 tys. wniosków. Firmy z terenu oddziału ZUS w Zabrzu złożyły do tamtejszych placówek blisko  5 tys. wniosków. Kwota umorzenia dla przedsiębiorców z tego terenu wyniosła ponad 11 mln zł.

Czytaj również: Po majówce można składać wnioski z tarczy 9.0>>

Tylko do końca czerwca

- Wciąż można składać wnioski o zwolnienie ze składek. Przypominam, że składamy je tylko elektronicznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS. Termin nieprzekraczalny na przesłanie dokumentu to 30 czerwca, dlatego warto się pospieszyć, bo czasu zostało niewiele – mówi Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych województwa śląskiego. I dodaje: - Jeśli firma ma obowiązek samodzielnego sporządzania dokumentacji rozliczeniowej, to w tym terminie musi dostarczyć również dokumenty rozliczeniowe za marzec i kwiecień.

 


Kto może wnioskować o zwolnienie w ramach Tarczy 9.0?

Beata Kopczyńska przypomina, że o wsparcie mogą wystąpić przedsiębiorcy, którzy odczuli negatywne skutki występowania w Polsce COVID-19. To ponad 60 branż, w tym te, które już wcześniej otrzymały pomoc w ramach poprzedniej tarczy oraz kilkanaście kolejnych rodzajów działalności, w tym: salony kosmetyczne, fryzjerskie, sklepy meblowe, budowlane i prowadzące handel detaliczny w galeriach handlowych.

- O wsparcie w ramach najnowszej Tarczy antykryzysowej mogą starać się przedsiębiorcy, którzy działali przed listopadem 2020 roku i na 31 marca 2021 r. prowadzili przeważającą działalność oznaczoną jednym z kodów PKD wskazanych w rozporządzeniu – podkreśla Kopczyńska. Zaznacza, że przedsiębiorcy uzyskają zwolnienie ze składek za marzec i kwiecień lub sam kwiecień. Na podstawie przepisów mogą też wystąpić o zwolnienie z obowiązku opłacania składek: za grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r., za styczeń 2021 r., albo za luty 2021 r.

Bez konsekwencji dla przyszłych świadczeń

Według ZUS, zwolnienie ze składek oznacza, że choć przedsiębiorca fizycznie nie opłacił tych składek, to są one zapisane na jego koncie i koncie ubezpieczonych, czyli tak jakby były opłacone. Zatem nie ma żadnych negatywnych konsekwencji w postaci niższego przyszłego świadczenia za ten okres ani dla biznesmena, ani dla osoby u niego zatrudnionej.

Postojowe do pięciu wypłat

Przedsiębiorcy z określonych mogą otrzymać świadczenie postojowe od jednego do maksymalnie pięciu razy, przy czym liczba możliwych do otrzymania świadczeń jest pomniejszana o już otrzymane na podstawie poprzednich rozporządzeń. W województwie śląskim wypłacono świadczenia postojowe z Tarczy 7.0, 8.0 i 9.0 na łączną kwotę 99 mln zł. Wniosek o to świadczenie można złożyć najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii.

 


40 proc. spadek

Jak podkreśla ZUS, umorzenie składek i ponowne postojowe z ZUS przysługuje firmom, które zanotowały spadek przychodu o co najmniej 40 proc. Ten warunek weryfikuje się, porównując przychód w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających złożenie wniosku do przychodu z miesiąca poprzedniego albo z analogicznego miesiąca roku poprzedniego, albo z lutego 2020 r., albo z września 2020 r.

Nowością jest tu możliwość porównania przychodu do sytuacji z lutego 2020 roku, czyli okresu sprzed pandemii.