– Podatki to ważny element decyzji inwestycyjnych przedsiębiorstw. Nowoczesny system podatkowy musi promować inwestycje i minimalizować formalności przy rozliczaniu danin. Tylko tak jesteśmy w stanie przekonać przedsiębiorców do inwestowania kapitału i podejmowania ryzyka gospodarczego właśnie w naszym kraju, a nie w innych – powiedział w środę na spotkaniu z dziennikarzami minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński.

MF przedstawiło pomysły dotyczące ulg na ekspansję biznesu i rozwój firm, które – zdaniem resortu - uproszczą rozliczenia i zminimalizują wysokość danin, a tym samym zachęcą firmy – zarówno krajowe, jak i zagraniczne – do inwestowania i reinwestowania swoich zysków w Polsce.

Zobacz również: Ministerstwo Finansów planuje wielkie reformy i... nie panuje nad zmianami w prawie podatkowym >>

Elementami tego pakietu będą:

 • ulga na IPO, czyli na pierwszą publiczną ofertę sprzedaży akcji, wraz z ulgą na inwestycje w giełdowych debiutantów wspierającą długoterminowe lokowanie kapitału na rynku publicznym;
 • ulgi dla inwestujących za pośrednictwem funduszy Venture Capital, które lokują kapitał w innowacyjne przedsiębiorstwa;
 • ulga konsolidacyjna, czyli ulga na fuzję;
 • ulga na ekspansję, czyli podatkowa zachęta do zdobywania nowych rynków zbytu;
 • alternatywą dla ścieżki wsparcia inwestycji poprzez system ulg będzie estoński CIT, który wchodzi w kolejną fazę pilotażu.

 

Ulgi wspierające rozwój rynku kapitałowego

MF zwróciło uwagę, że w Polsce, w porównaniu do innych rynków, liczba pierwszych ofert wejścia na giełdę, jest wciąż niewielka. Rozwój rynku kapitałowego jest podstawą rozwoju przedsiębiorczości. Dlatego w ramach przyjętej strategii wprowadzone zostaną podatkowe zachęty dla podmiotów wchodzących na giełdę i inwestujących w giełdowych debiutantów.

Ulga dla emitenta umożliwi:

 • uwzględnienie w rachunku podatkowym 150 proc. wydatków bezpośrednio związanych z wejściem na giełdę (na przygotowanie prospektu emisyjnego, opłaty notarialne, sądowe, skarbowe i giełdowe oraz na opracowanie i publikację ogłoszeń wymaganych prawem);
 • odliczenie dodatkowych 50 proc. wydatków na usługi doradcze, prawne i finansowe, bezpośrednio związane z emisją (max. 50 tys. zł bez VAT).

Ulga dla inwestora indywidualnego:

 • polegająca na zniesieniu obowiązku zapłaty podatku od zysku ze sprzedaży akcji kupionych
  w ramach IPO, pod warunkiem zachowania ich przez okres 3 lat.

 

Ulga Venture Capital

W ramach restartu gospodarki MF proponuje również preferencje podatkowe dla inwestowania w start-upy za pośrednictwem  funduszy Venture Capital. W ramach tego rozwiązania, inwestor już na wejściu odliczy część kwoty inwestycji od swojego dochodu.

– Proces konsolidacji, zmiany operacyjnej, czy rozwój firmy nie jest często możliwy bez odpowiedniego finansowania i know-how. Tam, gdzie tradycyjne środki nie są wystarczające, konieczne są rozwiązania, które dostarczają fundusze Venture Capital. Wdrożymy rozwiązania, które funkcjonują już we Francji
i Wielkiej Brytanii. Obejmą ulgi na starcie dla inwestorów, wyeliminują podwójne opodatkowanie, wesprą rozwój biznesów w Polsce – informuje wiceminister Jan Sarnowski.

– Chcemy zachęcić inwestorów do inwestycji nie na rynkach zagranicznych, ale w Polsce. Inwestycje Venture Capital to nadal nowa i odbierana jako ryzykowna forma zdobywania środków  na inwestycje.  Poprzez ulgę podatkową część ryzyka związanego z inwestycjami w nowatorskie przedsiębiorstwa weźmie na siebie państwo – zaznacza minister Tadeusz Kościński.

 

Ulga konsolidacyjna

Jak podkreśla MF, firmy potrzebują impulsu, aby szybko przeprowadzić procesy konsolidacyjne i zwiększać przewagi konkurencyjnej na rynkach. Dlatego powstanie ulga na konsolidacje firm, która:

 • będzie adresowana do podatników, którzy chcą np. ratować firmę w kiepskiej kondycji finansowej poprzez jej przejęcie;
 • będzie działała podobnie jak ulga B+R;
 • wydatki związane z przejęciem innej spółki, które są kosztem uzyskania przychodu, będą też odliczane od dochodu;
 • dotyczy wydatków poniesionych bezpośrednio na nabycie udziałów w spółce kapitałowej (na obsługę prawną, wycenę, sporządzenie planów połączenia, audyt, podatki, itp.);

Podatnik oprócz zaliczenia wydatków związanych z przejęciem innej spółki do kosztów uzyskania przychodów, będzie mógł również w ramach ulgi kolejny raz odliczyć ich równowartość od podstawy opodatkowania. Oznacza to, że na każdą złotówkę wydana na konsolidację, dochód do opodatkowania zmniejszy się o 2 zł.

 

Ulga na ekspansję

To ulga adresowana do firm, które zdecydują się na rozwój swojej działalności i znalezienie nowych rynków zbytu. Dotyczy wydatków poniesionych w celu zwiększenia sprzedaży produktów (uczestnictwo w targach, działania promocyjne, przygotowanie koniecznej dokumentacji). Dzięki proponowanej uldze wydatki na ekspansję biznesu będą mogły zostać odliczone 2 razy – raz jako koszty uzyskania przychodów, drugi raz w ramach ulgi  i to aż do kwoty 1 mln zł.

Zobacz również: Sarnowski: MF planuje szereg ulg podatkowych dla firm >>

 

Nowy estoński CIT

Jak podkreśla MF, wsparciem strategii rozwoju biznesu będzie zmodyfikowany i jeszcze bardziej atrakcyjny dla różnych branż tzw. estoński CIT. Z wypowiedzi MF wynika, że estoński CIT to idealny model rozliczeń na post pandemiczne odbicie gospodarki, zwłaszcza że w Polskim Ładzie jego zastosowanie będzie łatwiejsze.

Znikną trzy z pięciu warunków wejścia w system estoński.

 • Usunięty będzie limit przychodowy który wyłączał z systemu estońskiego większe podmioty.
 • Uprawnione do skorzystania z systemu będą nie tylko spółki z o.o. i SA, ale również, na określonych zasadach, trzy kolejne rodzaje form prawnych: spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne i spółdzielnie.
 • Zlikwidowany zostanie minimalny wolumen inwestycji, który w okresie spowolnienia gospodarczego był dla firm ważnym czynnikiem ryzyka.

Pozostaną tylko dwa warunki.

 • Prosta struktura właścicielska, czyli ograniczenie kręgu udziałowców do osób fizycznych i brak wielopoziomowej struktury
 • Prowadzenie w Polsce realnego biznesu, czyli osiąganie większości przychodów z działalności operacyjnej i zatrudnianie minimalnej liczby pracowników.

Te dwa warunki działać będą na dotychczasowych zasadach.

Efektywne opodatkowanie, czyli łącznie PIT od CIT wynosi aktualnie na Estońskim CIT 25 proc. dla małych i 30 proc. dla większych podatników CIT. Stawki te jednak można obniżyć o 5 p.p., kolejno do 25 proc. i 20 proc. w przypadku, gdy podatnik zwiększy inwestycje co najmniej 50 proc. w okresie dwuletnim lub 110 proc. w okresie czteroletnim.

Teraz zasada ta nie będzie dotyczyła małego podatnika. W jego przypadku efektywne opodatkowanie PIT i CIT wynosić będzie zawsze 20 proc., bez względu na wolumen inwestycji. Dla dużych podatników, którzy skorzystają z ryczałtu pozostawiona zostanie dotychczasowa możliwość wykazania zwiększonych nakładów inwestycyjnych w okresach dwuletnich. MF zapewnia, że tu jednak też będzie korzystniej. Obniżone efektywne opodatkowanie w wysokości 25 proc. dotyczyć będzie nie tylko okresu po wyjściu z estońskiego CIT, jak dotychczas, ale także okresu pozostawania
w estońskim CIT. W ten sposób chcemy, żeby również i duże firmy jak najdłużej rozliczały się w sposób estoński.

 

Tworzenie Grup VAT

MF twierdzi, że jednym z kluczowym elementów Polskiego Ładu jest szeroki pakiet zmian podatkowych, którego głównym celem jest pobudzenie oraz wzmocnienie inwestycji i rozwoju. Zdaniem resortu, konkurencyjny i nowoczesny system podatkowy oznacza m.in. wprowadzenie możliwości tworzenia Grup VAT. Polska do tej pory nie korzystała z takiej możliwości.

Grupowanie VAT to możliwość zarządzania podatkiem naliczonym i zwrotami tego podatku, co korzystnie wpływa na cash flow w ramach całej struktury. Grupa VAT to uproszczenie rozliczeń pomiędzy powiązanymi podmiotami i znaczna korzyść finansowa dla przedsiębiorstw. Jej założenie to jeden zbiorczy JPK_VAT zamiast oddzielnych JPK_VAT składanych przez poszczególne spółki, brak faktur wewnątrz grupy i ekonomiczna neutralność obrotów – tłumaczy wiceminister Sarnowski.

W fazie pilotażowej założenia Grupy VAT oparte będą na rozwiązaniach znanych przedsiębiorcom z PGK (Podatkowej Grupy Kapitałowej) funkcjonującej na gruncie CIT.

Zobacz również: Grupa VAT złoży jedną wspólną deklarację >>

Będą zmiany w ryczałcie

W środę odbyła się również konferencja prasowa premiera Mateusza Morawieckiego. Z zapowiedzi szefa rządu wynika, że planowane są też zmiany w opodatkowaniu ryczałtem. Według premiera, część przedsiębiorców powinna rozważyć przejście na ryczałt.

- Dla tych, co zarabiają do 10 tys. zł miesięcznie, mam propozycję – zastanówcie się, czy nie lepiej przejść na ryczałt. Bo obniżamy stawki. Dla wielu zawodów kreatywnych, dla lekarzy czy pielęgniarek, którzy są na działalności, obniżamy stawki z 17 proc. dla 14 proc. Tym, którzy są na stawce 15 proc., np. dla informatyków, obniżamy stawki do 12 proc. – powiedział Morawiecki.

Ministerstwo Finansów na swojej konferencji o tym rozwiązaniu jednak nie wspominało.

Projekty stosownych ustaw mają być przedstawione w ciągu najbliższych 100 dni.