Niewątpliwie zasady zakładania i funkcjonowania PSA posiadają wiele zalet, które mogą okazać się zachętą dla młodych, innowacyjnych biznesów. Chodzi tu m.in. o:

 • możliwość założenia PSA systemie S24 (online),
 • niski kapitał akcyjny wymagany przy zakładaniu spółki (od 1 zł), przy „zwykłych” spółkach akcyjnych jest znacznie wyższy (100 tys. zł),
 • możliwość powołania rady dyrektorów (zamiast zarządu i rady nadzorczej), łączącej cechy zarządu i rady nadzorczej,
 • możliwość pokrycia akcji w PSA wkładem w postaci praw niezbywalnych np. świadczenia pracy lub usług;
 • możliwość ustanowienia akcji „założycielskich” (cel - ochrona założycieli, w przypadku emisji nowych akcji, stosunek liczby głosów przypadających akcjom założycielskim do ogólnej liczby głosów nie ulega zmianie);
 • łatwiejszy obrót akcjami- zbycie akcji PSA wymaga jedynie formy dokumentowej (np. oświadczenie woli wyrażone w komunikacji elektronicznej);
 • proste zasady dotyczące likwidacji PSA.

Zobacz również: Prostą spółkę akcyjną nie tak prosto będzie założyć >>

Czytaj w LEX: Modele zarządzania prostą spółka akcyjną >

 

Zasady opodatkowania prostej spółki akcyjnej

Znamy cel i główne zalety PSA, a jak wygląda jej opodatkowanie?

 • PSA jest osobą prawną i podlega opodatkowaniu CIT, w związku z tym wiąże się to z charakterystycznym „podwójnym” opodatkowaniem (najpierw na poziomie Spółki, potem na poziomie akcjonariuszy);
 • Niemniej, podobnie jak inni „mali” podatnicy CIT (przychody niższe niż 2 mln EUR) może zostać objęta 9 proc. CIT (zamiast 19 proc.), a także skorzystać z ulg B+R lub IP Box
 • Co istotne dla start-upów -dla dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (np. patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, autorskiego prawa do programu komputerowego) po spełnieniu odpowiednich warunków istnieje możliwość zastosowania stawki 5 proc. (Innovation Box);
 • Na tę chwilę, PSA nie może korzystać z zasad tzw. „estońskiego CIT-u” (przywilej jedynie dla spółki z o.o. i akcyjnej);
 • Dla akcjonariuszy przychody z PSA będą odpowiednio kwalifikowane do źródła „zyski kapitałowe” (CIT) i „kapitały pieniężne” (PIT);
 • Dla akcjonariuszy PSA istnieje specjalna regulacja – w sytuacji wniesienia wkładu w postaci prawa niezbywalnego (np. pracy) nie powstaje po jego stronie przychód (przychód jedynie przy wnoszeniu rzeczy lub praw zbywalnych);
 • Na gruncie VAT, PSA jako osoba prawna co do zasady jest podatnikiem VAT (brak szczególnych regulacji dla PSA w tym zakresie);
 • Na tę chwilę, z uwag na brak dostosowania definicji „spółki kapitałowej” w PCC, takie czynności jak zawiązanie czy zmiana umowy PSA nie podlegają opodatkowaniu PCC.

Czytaj w LEX: Opodatkowanie prostej spółki akcyjnej (PSA) >

Z pewnością PSA posiada przymioty „nowoczesnej” spółki, dostosowanej do specyfiki działania start-upów. Czy będzie cieszyć się zainteresowaniem osób z ciekawym pomysłem na biznes, jednak potrzebujących wsparcia inwestycyjnego? Czas pokaże.

Remigiusz Markiel, doradca podatkowy, menadżer w TLA

 

Maciej Kożuchowski, Marcin Macieszczak, Bartłomiej Woźniak

Sprawdź