Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad nowelizacją kodeksu postępowania cywilnego, która przekłada z 1 marca 2021 roku na 1 lipca 2021 roku elektronizację postępowania rejestrowego. Tego dnia ma też zacząć obowiązywać nowelizacja kodeksu spółek handlowych wprowadzająca prostą spółkę akcyjną. Za projekt odpowiada Anna Dalkowska, wiceminister sprawiedliwości. To oznacza, że przez eKRS już drugi raz jest przekładany start PSA. Pierwotnie miał nastąpić 1 marca 2020 roku, potem przesunięto go na 1 marca 2021 roku. W praktyce może się okazać, że PSA nie ruszy nawet 1 lipca 2021 roku. Z informacji, jakie uzyskaliśmy w MS, wynika bowiem, że nie ma jeszcze harmonogramu wdrażania nowego eKRS. Co ważne, resort przy budowie nowego eKRS nie stosuje technologii blockchain ani nie przewiduje jej stosowania w przyszłości. Tymczasem miała być ona wykorzystywana przy rejestracji PSA. 

Czytaj również: Nowy eKRS nie ruszy wiosną, ale łatwiej będzie złożyć sprawozdanie finansowe >>

 

PSA to nowa forma prawna, która ma ułatwić w szczególności rozwój startupów poprzez uproszczenie i elektronizację procedur, również w zakresie ich rejestracji. Wykorzystanie zalet PSA możliwe będzie tylko przy założeniu wprowadzenia odpowiednich rozwiązań, dopasowanych do specyfiki tej formy prawnej, w procesie jej rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Wszelkie zmiany dotyczące terminu wdrożenia elektronicznego postępowania rejestrowego i innych zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz innych ustaw oddziałują bezpośrednio również na termin wprowadzenia do obrotu gospodarczego Prostej Spółki Akcyjnej.

Czytaj w Przeglądzie Prawa Handlowego i LEX:

Opalski Adam, Prosta spółka akcyjna - nowy typ spółki handlowej, cz. I >

Opalski Adam, Prosta spółka akcyjna – nowy typ spółki handlowej, cz. II >

PSA, jako nowoczesne i elastyczne rozwiązanie m.in. dla startupów, może być wprowadzona tylko w nowoczesnym środowisku prawnym, organizacyjnym oraz technologicznym. Poprawki dotyczące zmiany ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym zakładają koordynację zmian dotyczących KRS oraz PSA. Powołanie nowej formy prawnej, jaką będzie PSA, liczni przedsiębiorcy, zwłaszcza z branży startupowej, odbierają bardzo pozytywnie. Dawali temu wyraz już na etapie prac nad ustawą, która przewiduje tę formę prawną. Teraz muszą jednak poczekać na nowy rodzaj spółki jeszcze rok.

Czytaj w LEX: Prosta spółka akcyjna w organizacji >>

Dla kogo jest PSA

Prosta spółka akcyjna została stworzona jako wehikuł inwestowania w działalność innowacyjną i nowe technologie, zapewniający elastyczność niezbędną dla wykorzystania środków komunikacji elektronicznej i innych narzędzi teleinformatycznych na każdym etapie funkcjonowania spółki.

Według Krzysztofa Libiszewskiego, wspólnika w kancelarii Wardyński i Wspólnicy, istnieją wszelkie podstawy, by sądzić, że prosta spółka akcyjna okaże się dostosowana nie gorzej, a prawdopodobnie nawet lepiej niż spółka z ograniczoną odpowiedzialnością do prowadzenia wszelkich typów działalności gospodarczej, z wyjątkiem działalności wielkich rozmiarów i działalności poddanych szczególnym regulacjom branżowym. PSA ma bowiem zalety właściwe innym spółkom kapitałowym, przy jednoczesnym obniżeniu poziomu sformalizowania zasad funkcjonowania organów spółki, ułatwieniach w obrocie akcjami spółki oraz zasadniczym zrewidowaniu zasad ochrony praw wierzycieli spółki i zasad dysponowania jej majątkiem.