Za podjęciem uchwały w tej sprawie głosowało 98 senatorów, nikt nie był przeciw, ani nie wstrzymał się od głosu. Teraz nowela ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw trafi do podpisu prezydenta.

Ustawa przewiduje dostosowanie polskiego prawa do unijnych przepisów przewidujących szczególne rozwiązania i preferencje w zakresie VAT, w odniesieniu do działań obronnych realizowanych w ramach unijnej wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony, ale nie tylko.

 

Najważniejsze rozwiązania dotyczące VAT

Ustawa przewiduje:

  • Wprowadzone zostanie zwolnienie z VAT dla importu towarów przez siły zbrojne innych państw członkowskich do użytku tych sił lub towarzyszącego im personelu cywilnego (także zaopatrzenia ich mes bądź kantyn), jeżeli siły te biorą udział w działaniach obronnych przeprowadzanych w celu realizacji działania UE w ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony (WPBiO).
  • Przemieszczenie towarów, które mają być wykorzystane przez siły zbrojne państwa członkowskiego uczestniczącego w działaniach obronnych przeprowadzanych w celu realizacji działania UE w ramach WPBiO, będzie stanowiło wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów. Będzie to dotyczyło przypadku, gdy towary te zostały przemieszczone (wykorzystane) do użytku tych sił zbrojnych lub towarzyszącego im personelu cywilnego, jeżeli:
    • towary te nie zostały nabyte przez te siły zbrojne na ogólnych zasadach regulujących opodatkowanie na rynku krajowym państwa członkowskiego oraz
    • import tych towarów nie podlegałby zwolnieniu z VAT określonemu wyżej.
  • Minister finansów będzie mógł określić w rozporządzeniu przypadki i tryb zwrotu podatku siłom zbrojnym państw członkowskich biorących udział w działaniach obronnych prowadzonych w celu realizacji działania UE w ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony i ich personelowi cywilnemu.
     

Jak wyjaśniał podczas prac sejmowych wiceminister finansów Artur Soboń, w pierwszej kolejności  ustawa ma objąć preferencjami w podatku od towarów i usług, stosowanymi w stosunku do sił zbrojnych NATO, na siły zbrojne państw członkowskich krajów UE w ramach wspólnej polityki obronnej. Poza tym w ustawie znalazły się zapisy, wydłużające okres stosowania uproszczonej procedury w przypadku wywozu i tranzytu sprzętu opancerzonego lub ochronnego – takiego jak hełmy czy kamizelki kuloodporne – z przeznaczeniem dla sił zbrojnych Ukrainy.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie 1 lipca 2022 r.

Zobacz również: Przygotowania do e-fakturowania trzeba zacząć już teraz >>

Przedłużenie tarczy antyinflacyjnej

W projekcie znalazły się także zapisy, dotyczące tzw. pierwszej tarczy antyinflacyjnej. - W ustawie zostało zapisane przedłużenie zwolnienie z akcyzy sprzedaży energii elektrycznej dla gospodarstw domowych i przedłużenie wyłączenia z opodatkowania podatkiem od sprzedaży detalicznej paliw do 31 lipca tego roku, a wiec analogicznie jak w przypadku obniżek stawek VAT  – powiedział Soboń podczas obrad komisji senackich. 

W ustawie zapisano także obniżenie stawki akcyzy na lekki olej opałowy do poziomu unijnego – również do 31 lipca. Jak powiedział wiceminister Soboń w trakcie posiedzenia senackich komisji, koszt przedłużenia stosowania niższych stawek dla budżetu wynosi ok. 600 mln zł.