Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług określa szczegółowy zakres danych zawartych w deklaracjach podatkowych oraz ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy o VAT, czyli zawierającej dane pozwalające na prawidłowe rozliczenie podatku i sporządzenie informacji podsumowującej.

Czytaj też: Korekta VAT dotycząca środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej przekraczającej 15.000 zł >

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne a rozliczenie VAT

Ustawa o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT) wskazuje, że danymi, które pozwalają na prawidłowe rozliczenie podatku VAT są dane dotyczące:

 1. rodzaju sprzedaży i podstawy opodatkowania, wysokości kwoty podatku należnego, w tym korekty podatku należnego, z podziałem na stawki podatku;
 2. kwoty podatku naliczonego obniżającego kwotę podatku należnego, w tym korekty podatku naliczonego;
 3. kontrahentów;
 4. dowodów sprzedaży i zakupów.

 


Czytaj też: Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych >

Obliczenie VAT naliczonego

Natomiast dane niezbędne do obliczenia wysokości podatku naliczonego, zgodnie ze wskazanym wcześniej rozporządzeniem obejmują m.in.:

 • wysokość nadwyżki podatku naliczonego nad należnym z poprzedniej deklaracji;
 • wartość bez podatku (netto) oraz wysokość podatku naliczonego z tytułu:
  • nabycia towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych,
  • nabycia pozostałych towarów i usług.

 

 

Podział kwoty – środki trwałe i pozostałe

Odliczane kwoty podzielić należy zatem na dwie grupy: środki trwałe oraz pozostałe.

W pozycji wartość netto wynikająca z nabycia towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych oraz wysokość podatku naliczonego przysługującego do odliczenia wynikająca z nabycia towarów i usług zaliczanych do środków trwałych, należy podać wartości wynikające z nabycia towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych oraz do wartości niematerialnych i prawnych. W efekcie w grupie podatku naliczonego od nabycia środków trwałych uwzględnia się takie wydatki, jak:

 • wydatki na nabycie wartości niematerialnych i prawnych,
 • środki trwałe w budowie (mimo nie zaliczenia ich do środków trwałych w chwili odliczenia VAT),
 • odliczenia VAT z tytułu przedpłat, zaliczek na poczet nabycia środków trwałych,
 • wydatki na modernizację, rekonstrukcję, remont, nadbudowę, przebudowę środków trwałych (zwiększające wartość początkową środka trwałego).

Oczywiście jeśli jeden dokument zawiera zarówno wydatki zaliczane do środków trwałych, jak i do pozostałych składników majątku, wówczas należy rozdzielić podstawy opodatkowania i kwoty podatków.

Księgowość - o czym warto pamiętać w kwietniu? >>

 

Od października 2020 r. ewidencja oraz deklaracja VAT składane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej w terminie do złożenia deklaracji.

Zobacz również: Z papierowych faktur trudno będzie zrezygnować >>