Chodzi o projekt rozporządzenia ministra finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku od towarów i usług.

Nowy wzór VAT-R, czyli Zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług, zacznie, obowiązywać 1 lipca 2022 r. Zmiana druku ma związek m.in. z wprowadzeniem od tego dnia do przepisów instytucji grupy VAT.

PROCEDURA w LEX: Wybór metody kasowej w VAT >

Jak tłumaczy w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia Ministerstwo Finansów, celem instytucji grup VAT jest umożliwienie podmiotom powiązanym finansowo, ekonomicznie i organizacyjnie wspólnego rozliczania dla potrzeb podatku od towarów i usług. Rozwiązanie ma charakter dobrowolny pozwalając na samodzielną decyzję przedsiębiorstw co do woli skorzystania z niego. - Grupa VAT znacznie upraszcza rozliczenia pomiędzy jej członkami oraz zwiększa efektywność finansową współpracy z innymi podmiotami z grupy. Instytucję tę wprowadziło już 18 państw UE, a kolejne 3 państwa wprowadziły grupę VAT w aspekcie uproszczeń dokumentacyjnych. Większość rozwiniętych gospodarek UE posiada tego typu rozwiązania, dające podatnikom przewagę konkurencyjną – wskazuje resort finansów.

Zobacz również: Ułatwienia w podatku od towarów i usług dla podmiotów powiązanych już od lipca 2022 roku >>

Czytaj też: Grupy VAT – szanse, ale i zagrożenia >

Grupę VAT trzeba będzie zgłosić w VAT-R

Dodany art. 96 ust. 3b ustawy o VAT nakłada na przedstawiciela grupy VAT obowiązek złożenia zgłoszenia rejestracyjnego, wraz z umową o utworzeniu grupy VAT w celu umożliwienia jej rejestracji jako podatnika VAT. Resort finansów wskazuje, że w związku ze zmianami wprowadzanymi ww. ustawą zasadne jest więc zaktualizowanie wzoru zgłoszenia VAT-R(15) poprzez dodanie pola 11 umożliwiającego wskazanie w formularzu, że dany podatnik jest grupą VAT.

Księgowość - o czym warto pamiętać w kwietniu? >>

Dodatkowo, art. 43 ust. 22-24 ustawy o VAT umożliwia podatnikom zrezygnowanie ze zwolnienia (wybór opodatkowania) usług finansowych wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12, 38-41 tej ustawy. Warunkiem stosowania opodatkowania usług finansowych jest pisemne zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego o wyborze opodatkowania tych usług.

Zawiadomienie o rezygnacji ze zwolnienia opodatkowania usług finansowych - WZÓR DOKUMENTU >

- W celu ułatwienia podatnikom skorzystania z powyższej opcji, wprowadza się również możliwość wyboru tej opcji poprzez aktualizację zgłoszenia rejestracyjnego. Powyższe spowoduje, iż wyboru będzie można dokonać również w sposób elektroniczny poprzez zaznaczenie odpowiednich pól w formularzu VAT-R, co istotnie przyspieszy i uprości korzystanie przez zainteresowane podmioty z tej preferencji podatkowej – czytamy w uzasadnieniu.

W związku z powyższym zasadne jest zaktualizowanie wzoru zgłoszenia VAT-R(15) poprzez dodanie pól 41-45 umożliwiających wskazanie w formularzu opcji wyboru opodatkowania oraz okresu (miesiąc bądź kwartał), od którego wybiera się stosowanie tej opcji.

Analogiczna możliwość została przewidziana dla sytuacji powrotu do stosowania zwolnienia z VAT tych usług (art. 43 ust. 23 i 24 ustawy o VAT).

Czytaj też: Rejestracja VAT-UE i informacje podsumowujące w obrocie zagranicznym krok po kroku >

 


VAT-R także w wersji angielskiej

Niezależnie od powyższego, w celu ułatwienia realizacji swoich obowiązków przez osoby nieposługujące się językiem polskim, zmianą objęty został również język wzoru zgłoszenia VAT-R. W nowym wzorze formularz będzie zawierał tłumaczenie na język angielski. Rozwiązanie to będzie stanowiło znaczące ułatwienie zwłaszcza dla podmiotów zagranicznych rejestrujących się w Polsce jako podatnicy VAT. Z uwagi na powyższe, zachodzi konieczność dostosowania wzoru zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług (VAT-R(15)) również do tej zmiany.

 

 

W projektowanym rozporządzeniu umieszczono przepis umożliwiający stosowanie nie dłużej niż do dnia 31 lipca 2022 r. wzoru zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług w obecnym brzmieniu. Przepis ten pozwoli na wykorzystanie wydrukowanych formularzy przez podatników składających papierowo zgłoszenie oraz umożliwi dostosowanie systemów informatycznych do obsługi nowego wzoru zgłoszenia.