W poniedziałek na stronach Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt rozporządzenia ministra finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień.

- Projekt przewiduje wprowadzenie zwolnienia z podatku VAT dla usług w zakresie wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości o charakterze mieszkalnym lub części nieruchomości, na własny rachunek, świadczonych na rzecz jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, jednoosobowych spółek samorządu terytorialnego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych – pod warunkiem, iż usługi te są wykonywane w celu dalszego wynajmu lub dzierżawy tych nieruchomości na rzecz osób fizycznych na ich własne cele mieszkaniowe – podano w ocenie skutków regulacji projektu.

PROCEDURA: Zwolnienie z VAT usług wynajmu i dzierżawy. Procedura pozwala ustalić, czy wynajem lub dzierżawa są zwolnione z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36 >

Resort finansów wskazał, że obecnie zwolniony z VAT jest wynajem nieruchomości mieszkalnych, jeśli najemcą są społeczne agencje najmu. Inne podmioty, które wynajmują nieruchomości na rzecz samorządów i ich jednostek, nie są objęte takim zwolnieniem, więc naliczają VAT, którego jednocześnie nie mogą odliczyć.

Zobacz również: Zerowa stawka VAT od darowizn na rzecz uchodźców już obowiązuje >>

- W konsekwencji w celu zrekompensowania kosztu podatku VAT ww. podmioty, występujące przy kolejnej transakcji w roli wynajmującego, z reguły uwzględniają koszt podatku VAT w kwocie czynszu. W praktyce wpływa to na zwiększenie kosztów najmu dla ostatecznych użytkowników nieruchomości i negatywnie oddziałuje na politykę mieszkaniową jednostek samorządu terytorialnego – podano w uzasadnieniu do projektu.

Rozporządzenie ma wejść w życie w dniu następującym po dniu ogłoszenia. (kk/PAP)