- Slim VAT 3 to kolejny pakiet zmian ułatwiających i unowocześniających rozliczanie podatku VAT. To już trzecia odsłona tego projektu. Pakiet realizuje wiele postulatów zgłaszanych Ministerstwu Finansów przez przedsiębiorców – wyjaśnia wiceminister finansów Jan Sarnowski.

Slim VAT 3 to istotne zmiany w proporcji VAT i korygowaniu proporcji.  Z 500 do 10.000 zł wzrośnie limit kwoty podatku naliczonego niepodlegającej odliczeniu pozwalający na nieobliczanie proporcji odliczenia VAT przy proporcji przekraczającej 98 proc. Ministerstwo Finansów proponuje także brak obowiązku wystawienia faktury zaliczkowej, jeżeli podatnik otrzyma całość lub część zapłaty z tytułu zaliczki, w tym samym okresie rozliczeniowym (w tym samym miesiącu), w którym powstał obowiązek podatkowy (np. sprzedał towar), w odniesieniu do czynności na poczet których tę zapłatę otrzymał.

 

Zmiany w wystawianiu faktur

Podatnicy będą mieli wybór, czy dokumentować otrzymane zaliczki fakturami, czy ograniczyć się do wystawienia jednej faktury rozliczeniowej obejmującej oprócz daty dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi (o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury) również datę otrzymania zapłaty zaliczki (o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury).

KOMENTARZ PRAKTYCZNY: SLIM VAT 2 >

Wprowadzenie proponowanych rozwiązań może odciążyć działy księgowości w  firmach oraz zmniejszyć liczbę korekt podatku naliczonego wykazywanego w deklaracji VAT.

Zobacz również: Błędy znalezione w zgłoszeniu VAT-R można poprawić w formie aktualizacji, nie korekty >>

- Zaproponowaliśmy usunięcie lub redukcję długiej listy niepotrzebnych obowiązków, które dotychczas ciążyły na przedsiębiorcach. Dzięki informatyzacji KAS, wiele z nich nie ma już racji bytu – wyjaśnia Jan Sarnowski, wiceminister finansów. Wiceminister dodaje, że resort proponuje rezygnację z wymogu posiadania faktury przy odliczaniu podatku naliczonego z tytułu unijnych nabyć towarów.

Polska będzie 12 krajem Unii, który zrezygnuje z wymogu posiadania faktury przy odliczaniu podatku naliczonego z tytułu WNT. Podatek naliczony i należny będą rozliczane w tym samym okresie (w tej samej deklaracji) przez co VAT od WNT będzie w pełni neutralny dla podatnika. Nie będzie miało znaczenia, czy i w którym miesiącu podatnik otrzymał fakturę od unijnego kontrahenta.

 


- Obecnie jest to możliwe w 11 państwach członkowskich Unii Europejskiej, w tym w Austrii, Niemczech i Portugalii. Polska dołączając do tego grona znacznie ułatwi deklarowanie unijnych zakupów. Takie rozwiązania nie tylko zwiększą komfort prowadzenia biznesu, ale też przyniosą firmom realną oszczędność czasu – wskazuje wiceminister finansów Jan Sarnowski.

Czytaj: SLIM VAT – uproszczenie i unowocześnienie rozliczeń VAT >

Zmiany w płatnościach z rachunków VAT

Pakiet Slim VAT 3 przewiduje ponadto, że środki z rachunku VAT będą mogły być wykorzystane dodatkowo na zapłatę kolejnych danin, m.in. podatku od sprzedaży detalicznej, podatku tonażowego, opłaty cukrowej  czy opłaty od „małpek”.

Może to mieć wpływ na poprawę płynności finansowej firm korzystających z mechanizmu podzielonej płatności (split paymentu).

- Dodatkowo zwiększamy limit wartości sprzedaży, uprawniający do posiadania statusu małego podatnika. Liczony wraz z kwotą podatku wzrośnie on z 1.200.000 euro do 2.000.000 euro. Metoda kasowa, czyli sytuacja, gdy VAT rozliczany jest dopiero w okresie, w którym nastąpiła płatność od klienta, stanie się bardziej dostępna – wyjaśnia wiceminister Sarnowski.

W ten sposób więcej podatników będzie mogło składać deklaracje kwartalne a kwota ta zostanie zrównana z prawem do rozliczania ryczałtowego w podatku dochodowym. Ministerstwo szacuje, że na zmianach może skorzystać nawet 40 tysięcy podatników VAT.

Slim VAT 3 przewiduje też, że członek grupy VAT będzie mógł przekazywać środki ze swojego rachunku VAT na rachunek VAT przedstawiciela grupy VAT. Przekazanie będzie dokonywane komunikatem przelewu podobnym do „przekazania własnego”.

Ponadto, Slim VAT 3 przewiduje również:  poszerzenie zakresu niektórych zwolnień z VAT, konsolidację i ujednolicenie WIS, nowe zasady przeliczania kursów walut w przypadku wystawienia faktur korygujących,  rezygnację z obowiązku drukowania dokumentów przez kasy online/wirtualne oraz ułatwienia w pakiecie VAT E-Commerce.

Sprawdź: Czy zgodnie z postanowieniami pakietu SIM VAT 2 podatnik ma prawo do rozliczenia importu w korekcie deklaracji VAT? >

Co było w poprzednich dwóch pakietach?

Przypomnijmy, że pierwsze zmiany w ramach pakietu Slim VAT 1 weszły w życie od 1 stycznia 2021 r.  Slim VAT 1 wprowadził m.in. możliwość stosowania wspólnych kursów walut dla VAT, PIT i CIT, wydłużenie terminu do odliczenia VAT na bieżąco z 3 do 4 miesięcy i prostsze rozliczanie zaliczek przy eksporcie.

Slim VAT 2 ułatwił miedzy innymi korzystanie z opcji opodatkowania nieruchomości i zmniejszył zakres danych koniecznych do uwzględniania na fakturach.

Część pakietu Slim VAT 2, w tym ta wdrożona rozporządzeniem, weszła w życie już w trakcie roku 2021. Z kolei uproszczenia w fakturowaniu procedowane były razem z e-fakturą i zaczęły obowiązywać od 1 stycznia 2022 r.

Teraz prezentowana jest kolejna część projektu. Uwagi i opinie można zgłaszać do Ministerstwa Finansów do 14 lutego na adres: sekretariat.pt@mf.gov.pl.