Zobacz również: Ustawa o obniżce VAT na żywność, energię i paliwa już podpisana przez prezydenta >>

Podatnicy sprzedający detalicznie towary, dla których Tarcza 2.0 wprowadza obniżki stawek VAT (żywność, nawozy i paliwa) i prowadzący ewidencję sprzedaży tych towarów przy zastosowaniu kas rejestrujących, będą zobowiązani do zmiany przyporządkowania zmienianych stawek na te towary w kasach.

Resort finansów zwraca uwagę, że zmiana stawki jest szczególnie istotna przy sprzedaży żywności, gdzie wprowadzono zerową stawkę VAT dla podstawowych produktów żywnościowych, objętych obecnie stawką 5-proc. Chodzi o:

  • mięso i ryby oraz przetwory z nich,
  • produkty mleczarskie,
  • warzywa i owoce i przetwory z nich,
  • zboża, produkty przemysłu młynarskiego, przetwory ze zbóż i wyroby piekarnicze,
  • niektóre napoje (np. zawierające co najmniej 20 proc. soku owocowego lub warzywnego, napoje mleczne i tzw. mleka roślinne).

 

Wiążące informacje stawkowe a zmiana stawek VAT

Zmiany w przepisach dotyczących VAT oznaczają wygaśnięcie 1 lutego 2022 r. WIS wydanych dla towarów, dla których Tarcza 2.0 obniża stawki VAT.

MF podkreśla, że zmiany w zakresie VAT objęte Tarczą 2.0 nie wpływają jednak na klasyfikację towarów będących przedmiotem WIS według Nomenklatury scalonej (CN) – ta nie ulega zmianie.

Klasyfikacja według CN dla towarów objętych WIS, które wygasną 1 lutego 2022 r., pozostanie aktualna, pod warunkiem że opis, skład, charakter, zastosowanie tych towarów się nie zmienią.

- Jeśli podatnik wystąpi o wydanie nowej decyzji WIS dla towarów, dla których decyzja wygasła w związku ze zmianami stawek VAT w Tarczy 2.0, Krajowa Informacja Skarbowa dołoży wszelkich starań, aby wnioski były załatwiane nie później niż w ciągu miesiąca od ich wpływu – zapewnia MF.