Za podjęciem uchwały o przyjęciu nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług z poprawkami głosowało 99 senatorów. Wcześniej w głosowaniu przepadł wniosek o przyjęciu noweli bez poprawek. Poparło go 47 senatorów, 50 było przeciw, a 2 wstrzymało się od głosu. 

Teraz ustawa trafi ponownie pod obrady Sejmu.

Czytaj również: Sejm: Ustawa o obniżce VAT na żywność, energię i paliwa uchwalona>>

Jakie poprawki wniósł Senat?

Pierwsza z popartych przez Senat poprawek ma charakter redakcyjny, druga dołącza do katalogu towarów z obniżonym VAT węgiel i koks. Poprawka trzecia obniża VAT do 8 proc. na oleje napędowe używane do celów opałowych, czwarta poprawka obniża VAT do 8 proc. dla olejów napędowych. Poprawka piąta obniża ten podatek na pozostałe paliwa opałowe. Poprawka szósta obniża od 8 proc. VAT na gaz LPG wykorzystywany do celów opałowych. Z kolei poprawka siódma skreśla artykuł, zgodnie z którym sprzedawca dokonujący sprzedaży towarów z obniżonym ustawą VAT-em zamieszczał przy kasie czytelną informację, że od dnia 1 lutego 2022 r. do dnia 31 lipca 2022 r. obowiązuje obniżona stawka VAT. Taka informacja ma być też dołączana do faktury na towar sprzedawany z obniżoną stawką VAT.

Sejm 13 stycznia 2022 r. uchwalił nowelę ustawy o VAT, która przewiduje czasowe obniżenie do zera stawek tego podatku na żywność, nawozy i gaz, do 5 proc. na ciepło, oraz do 8 proc. na paliwa. Ustawa jest elementem tzw. tarczy antyinflacyjnej 2.0 i ma wejść w życie 1 lutego br.

Ustawa przewiduje, że obniżone stawki podatku od towarów i usług mają obowiązywać od 1 lutego do 31 lipca 2022 r.

Zgodnie z ustawą, zerową stawką VAT objęta zostanie żywność i napoje, dziś objęte obecnie stawką 5 proc. Z 23 proc. do 8 proc. obniżona zostanie stawka tego podatku na paliwa silnikowe: olej napędowy, biokomponenty stanowiące samoistne paliwa, benzynę, gaz LPG. Nawozy, środki ochrony roślin, ziemia ogrodnicza i inne środki wspomagające produkcję rolniczą opodatkowane będą zerową stawką VAT (dziś - 8 proc.). Obniżona zostanie też stawka VAT na gaz - z 8 proc. do zera, na energię cieplną - z 8 proc. do 5 proc., a w przypadku energii elektrycznej utrzymana zostanie obniżona stawka podatku w wysokości 5 proc.

Obniżenie stawki VAT do zera ma objąć takie produkty spożywcze - opodatkowane stawką 5 proc. - jak mięso i ryby oraz przetwory z nich, produkty mleczarskie, warzywa i owoce i przetwory z nich, zboża, produkty przemysłu młynarskiego, przetwory ze zbóż i wyroby piekarnicze, niektóre napoje, np. zawierające co najmniej 20 proc. soku owocowego lub warzywnego, napoje mleczne i tzw. mleka roślinne.

Łączny spadek dochodów budżetu państwa oszacowano na ok. 11,6 mld zł, z czego obniżenie VAT na żywność i napoje ma się przełożyć na spadek o ok. 2,92 mld zł, w przypadku paliw ma on wynieść ok. 3,11 mld zł, spadek VAT na nawozy to negatywny skutek dla budżetu na poziomie 0,52 mld zł, na gaz - ok. 2,09 mld zł, na energię elektryczną to ok. 2,30 mld zł, a na energię cieplną - ok. 0,67 mld zł.

Ustawa ma wejść w życie 1 lutego 2022 r.