Rozporządzenie ministra finansów weszło w życie w sobotę, czyli 5 marca. Resort poinformował, że stawka 0 proc. VAT ma zastosowanie dla świadczeń dokonanych od 24 lutego.

Czytaj też: MF zapowiada nowe preferencje podatkowe dla pomagających Ukraińcom>>

Stawką 0 procent VAT objęte są świadczenia oferowane na rzecz podmiotów, które stanowią istotne ogniwo w organizowaniu pomocy i dystrybucji świadczeń niezbędnych dla ludzi w sytuacji powstania zagrożeń. Obniżoną stawką VAT objęte są świadczenia realizowane na rzecz:

  • Agencji Rezerw Strategicznych,
  • podmiotów leczniczych oraz
  • jednostek samorządu terytorialnego, a więc podmiotów spełniających funkcję kluczowych koordynatorów oraz niejako pośredników dla udzielanej pomocy.

 

Pisemna umowa

Stawka 0 proc. VAT będzie miała zastosowanie pod warunkiem zawarcia pisemnej umowy pomiędzy podatnikiem a jednym ze wskazanych wyżej podmiotów, z której będzie wynikało, że darowane towary lub usługi będą związane z pomocą poszkodowanym w wyniku rosyjskiej agresji na Ukrainę.

Wprowadzenie tego mechanizmu zapewni minimum kontroli nad ukierunkowaniem wprowadzanej preferencji oraz pozwoli podatnikom skierować swoją pomoc do podmiotów, które gwarantują prawidłowe wykorzystanie darowanych towarów lub usług.

Umowa darowizny może mieć przykładowo postać podpisanego elektronicznie oświadczenia woli lub skanu odręcznie podpisanej przez darczyńcę umowy, przesłanych mailem do podmiotu, na rzecz którego wykonywane są nieodpłatne świadczenia. Przesłane w taki sposób dokumenty powinny być podpisane również przez odbiorców tych świadczeń. Z posiadanej dokumentacji powinno jasno wynikać, że oświadczenie woli zostało złożone przez obydwie strony.

Obsługa prawna obcokrajowców - najważniejsze akty prawne:

Stosowanie do 30 czerwca

Rozporządzenie ma charakter czasowy, stawka VAT w wysokości 0% dla wskazanych transakcji będzie mogła być stosowana do 30 czerwca 2022 r. Jednocześnie takie rozwiązanie nie wyklucza możliwości dalszego, w razie potrzeby, przedłużenia preferencji.

Rozporządzenie dotyczy sytuacji, kiedy dochodzi do przekazania darowizn jeśli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych, a także nieodpłatnego świadczenia usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

- Nie zostaje zupełnie rozwiązana tematyka przekazywania towarów bezpośrednio innym instytucjom, w przypadku kiedy np. mamy producenta środków czystości, który podczas dokonania nabycia czy wytworzenia towarów miał prawo do odliczenia. Dodatkowo z uwagi na zaistniałą sytuację nie przewiduje się ułatwień rozwiązań dotyczących rozliczania darowizn. Rozporządzenie wprowadza zasadę, iż konieczne jest zawarcie pisemnej umowy między podatnikiem dokonującym dostawy towarów lub świadczącym usługi oraz podmiotem który świadczenie otrzymuje z której wynika, że dostarczane towary lub świadczone usługi będą wykorzystane na cele związane z pomocą ofiarom skutków działań wojennych na terytorium Ukrainy - komentuje Patrycja Kubiesa, doradca podatkowy w kancelarii KiB.

W przypadku pomocy, która miała miejsce od 24 lutego 2022 roku do 4 marca 2022 roku, z kolei konieczne jest potwierdzenie na piśmie dokonanie dostawy towarów lub wykonanie usługi

Patrycja Kubiesa zwraca uwagę, że firmy, które dokonały zatem pomocy w pierwszych dniach agresji pod wpływem chwili będą miały problem z zastosowaniem tej stawki jeśli nie zebrały odpowiedniej dokumentacji, a co najważniejsze przekazały środki jednostkom, które nie zostały wskazane w rozporządzeniu. Jej zdaniem, katalog podmiotów niestety jest zbyt zawężony w odniesieniu do pomocy.

 

POLECAMY