Chodzi o przepis, który precyzuje w jakich przypadkach będzie można zastosować 0-proc. stawkę VAT dla towarów i usług dostarczonych i świadczonych w celu pomocy niesionej Ukrainie. W wydanym akcie prawnym jest zapis mówiący o tym, że zerową stawką VAT zostaną objęte towary i usługi, które będą dostarczone wyłącznie na rzecz Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów leczniczych (w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej).

 

Zerowy VAT nie dla fundacji i stowarzyszeń

To oznacza, że wszystkie organizacje społeczne: fundacje i stowarzyszenia oraz firmy, które od początku wojny zaangażowały się w niesienie pomocy uchodźcom i ludności na Ukrainie nie będą mogły korzystać z 0-proc. VAT.

- To dla organizacji pozarządowych, które od początku wojny na Ukrainie niosą pomoc będzie finansowa katastrofa. W praktyce oznacza to, że np. za dostawę leków czy żywności, którą przekazaliśmy na tereny objęte wojną, będziemy musieli zapłacić podatek VAT. Z niewiadomych nam przyczyn, zostały wykluczone organizacje społeczne, które działają bez wytchnienia od samego początku wojny i które były i są filarem pomocy niesionej przez Polskę. W przypadku importu towarów spoza Unii Europejskiej można wystąpić o zwolnienie z VAT i cła dla tzw. pomocy humanitarnej to w przypadku przekazywania jej dalej na terenie Polski w zakresie samodzielnych czynności organizacyjnych już nie - tłumaczy Maja Rezanko-Zielińska, doradca podatkowy z Ogólnopolskiej Fundacji Doradców Podatkowych.

Zobacz również: Zerowa stawka VAT od darowizn na rzecz uchodźców już obowiązuje >>

 

Przepis trzeba zmienić

Dlatego doradcy podatkowi zaangażowani w akcję pomocy Ukrainie apelują o poprawienie przepisów i pilną zmianę tego rozporządzenia tak, aby uwzględnić w przepisach również podmioty takie jak fundacje i stowarzyszenia, które organizują i przekazują pomoc w związku z wojną na Ukrainie i są na przykład zarejestrowane jako OPP (organizacje pożytku publicznego). Tym bardziej jest to zasadne, że cała ustawa o działalności pożytku publicznego ściśle wprowadziła nadzór legislacyjny nad takimi podmiotami i wszelkie nadużycia ze strony tych podmiotów są niemożliwe z uwagi na dokumentację i obostrzenia finansowe jakimi są objęte.