- W tym trudnym czasie wiele z organizacji pozarządowych zaangażowało się w pomoc uchodźcom. Ich rola jest niebagatelna, a co za tym idzie preferencyjne nieodpłatne wsparcie ich działań również, co m.in. dostrzeżono w projekcie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Niestety w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 3 marca 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych organizacje pozarządowe zostały, w katalogu odbiorców nieodpłatnych dostaw objętych 0% stawką VAT, pominięte - napisały organizacje.

Czytaj też: Pomoc na rzecz ofiar konfliktu w Ukrainie bez VAT >

RPO: Duże zaangażowanie i brak uznania

Do apelu przyłączył się Rzecznik Praw Obywatelskich. Jak napisał w wystąpieniu do premiera, działalność organizacji pozarządowych w czasie kryzysu wojennego i humanitarnego zasługuje na najwyższe uznanie. - Nie zostały one jednak uwzględnione wśród odbiorców nieodpłatnych dostaw objętych 0% stawką VAT, choć są podmiotami ponadprzeciętnie zaangażowanymi w pomoc - napisał RPO. I dodał, że w pełni popiera ten apel i prosi Prezesa Rady Ministrów o wzięcie pod uwagę wskazanych w nim zaleceń.  

- Rozwiązanie to jest jak najbardziej zasadne. Niepokój budzi jednak nieuwzględnienie organizacji pozarządowych, zaangażowanych w pomoc osobom, które opuściły po 24 lutego 2022 r. Ukrainę w związku napaścią zbrojną Federacji Rosyjskiej - stwierdza prof. Marcin Wiącek.

Czytaj także: Nowelizacja specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy uchwalona>>