Przy obecnie obowiązujących przepisach pracodawca zobowiązany jest do uwzględnienia w wynagrodzeniu zaliczki zmniejszającej podatek o 1/12 tylko w przypadku przedłożenia przez pracownika stosownego oświadczenia. Pracownik wieloetatowy może zadeklarować w PIT-2 zastosowanie kwoty zmniejszającej podatek tylko w jednym zakładzie pracy.

Czytaj: Sejm już pracuje na projektem zmian podatkowych w Polskim Ładzie>>
Zmiany w opodatkowaniu od 1 lipca 2022 r. – czy teraz będziemy liczyć listy płac potrójnie? - zaproszenie na szkolenie online >

Jakie zmiany zapowiadane są od lipca br.?

Wysokość kwoty wolnej od podatku nie ulegnie zmianie tj. nadal będzie wynosić 30 tys. złotych. Zmianie ma ulec wysokość miesięcznej kwoty zmniejszającej podatek dochodowy. Dlaczego?

Wyjaśnijmy:

Miesięczna kwota (1/12) zaliczki zmniejszającej podatek wynosi obecnie 425 zł. Wynika to z wyliczenia:

  • 30 000 zł x 17% podatek = 5 100 zł
  • 5 100 zł / 12 miesięcy = 425 zł

Zgodnie z zapowiedziami, jeśli od lipca będzie obowiązywała nowa stawka podatku, która ma wynosić 12%, będzie to równoznaczne ze zmniejszeniem kwoty zaliczki zmniejszającej podatek dochodowy. Jeśli zmiany wejdą w życie, to począwszy od wynagrodzenia wypłaconego po 30 czerwca możliwe będzie uwzględnienie kwoty zmniejszającej w kwocie 300 zł miesięcznie, co wynika z wyliczenia:

  • 30 000 zł x 12 % podatek = 3600 zł
  • 3600 x 12 miesięcy = 300 zł

 


Jednak to nie wszystko!

Projekt ustawy „o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw” zakłada istotne zmiany dla pracowników wieloetatowych (osoby, które osiągają dochody np.  z kilku umów o pracę, łączących etat z emeryturą, czy umowy o pracę i umowy zlecania). Pracownik zamiast jednego płatnika będzie mógł wskazać do trzech płatników, którzy mogą zastosować kwotę zmniejszającą podatek. Oczywiście nie oznacza to, że pracownikowi będzie przysługiwała możliwość uwzględnienia kwoty wolnej w pełnej miesięcznej wysokości u każdego z płatników. Zmiana przepisów ma umożliwić pracownikowi dobór optymalnego dla siebie rozwiązania. Pracownik będzie miał prawo zdecydować o tym, czy kwotę 300 zł całościowo odliczy w jednym zakładzie pracy, czy dokona podziału i upoważni pracodawców do zastosowania np.:

  • przy dwóch płatnikach kwota zmniejszająca podatek będzie wynosić 150 zł miesięcznie u każdego z nich
  • przy trzech płatnikach kwota zmniejszająca podatek będzie wynosić 100 zł miesięcznie u każdego z nich

W uzasadnieniu do projektu ustawy czytamy:

„Generalną zasadą będzie, że w przypadku uzyskiwania w danym miesiącu przychodów od więcej niż jednego płatnika, podatnik będzie mógł złożyć oświadczenie o stosowanie pomniejszenia, jeżeli:

  •  łączna kwota pomniejszenia stosowana przez wszystkich płatników w tym miesiącu nie przekracza kwoty stanowiącej 1/12 kwoty zmniejszającej podatek oraz
  • w roku podatkowym podatnik za pośrednictwem płatnika nie skorzystał w pełnej wysokości z pomniejszenia kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej, w tym również, gdy złożył wniosek o niepobieranie zaliczek w danym roku podatkowym, o którym mowa w dodawanym art. 31c.”

 

Czytaj więcej: Rząd przyjął projekt ustawy obniżający PIT do 12% >

Wraz z nowymi propozycjami ustawodawcy, rosną obowiązki po stronie przedsiębiorców zatrudniających pracowników. Zgodnie z art. 15 projektowanej ustawy powyższe zmiany będą wymagały aktualizacji złożonych przez pracowników oświadczeń PIT-2. Obowiązek zebrania informacji będzie spoczywał na pracodawcach, którzy powinni zgłosić się do pracowników z prośbą o wypełnienie nowego oświadczenia najpóźniej do dnia 15 czerwca 2022 r. Jeśli pracownik nie złoży oświadczenia do 30 czerwca 2022 r. będzie to równoznaczne z jego decyzją o pozostaniu na dotychczasowych zasadach.

 

 

Podczas konferencji prasowej wiceminister finansów Pan Artur Soboń zapowiedział, że: „…nakładając pewne obowiązki na płatnika…na przykład dając możliwość dzielenia kwoty wolnej na zaliczki, aby nie było sytuacji dopłat w zeznaniu rocznym…, …płatnicy w ramach systemu podatkowego dostaną rozporządzeniem wyższe wynagrodzenie za to, że dla państwa świadczą te usługi”.

Pamiętajmy jednak, że powyższe zmiany, to dopiero propozycje rządu. To w jakim kształcie ostatecznie projekt planowanych zmian będzie wcielony w życie okaże się prawdopodobnie w maju br.

Autorka: Joanna Jeżewska, zastępca dyrektora Działu Finansów Wielkopolskiej Akademii Nauki i Rozwoju