- To, co zafundował nam ustawodawca, to prawdziwy rollercoster, stąd nazwa naszej konferencji, nie jest ona zatem przypadkowa – stwierdził Paweł Ziółkowski, prawnik, publicysta, trener podczas Konferencji podatkowo-księgowej „Podatkowy Rollercoaster” zorganizowanej online przez Wolters Kluwer Polska. Ekspert przedstawił temat "Rozliczanie wynagrodzeń oraz składka zdrowotna pod rządami Polskiego Ładu". Wskazał na fakt, że zmieni się stawka podatku z 17 proc. na 12 proc. a to spowoduje, że zmieni się kwota obniżająca podatek. Od 1 stycznia mamy 17 proc. minus kwota zmniejszająca podatek 5100 zł, a po korekcie Polskiego Ładu będzie to 12 proc. minus 3600 zł.

 - Odliczanie kwoty wolnej od podatku na nowych zasadach będzie niewiele lepsze od ulgi dla klasy średniej. Będzie ją bowiem można odliczać u 3 płatników. Już widzę problemy w tym obszarze – podkreślał Paweł Ziółkowski.

 

 

Prelegenci wskazywali na możliwe dalsze utrudnienia w pracy służb finansowo- księgowych.

- Im więcej możliwości, wariantów, tym większe ryzyko popełnienia błędu – stwierdziła Beata Boruszowska, prezes Krajowej Izby Biur Rachunkowych. Jej zdaniem to na biurach rachunkowych kolejny raz skupi się weryfikacja PIT-2, z początkiem wakacji może być z tym problem. Przepisy wprowadzają ujednolicenie zasad dotyczących wniosków i oświadczeń. Odpowiedzialność jest przerzucona na płatnika i będzie on miał nowe obowiązki związane z weryfikacją PIT-2.

- W komunikacie skierowanym do księgowych Ministerstwo Finansów zapewnia, że z uwagi na obszerność nowych przepisów Polskiego Ładu, pracownicy biur rachunkowych nie będą karani za nieświadome błędy. Ale my przecież świadomych błędów nie popełniamy - podkreśla Beata Boruszowska.

Sprawdź też: Dyplomowany księgowy - komentarz praktyczny >

 

Mariola Boczar z multiagencji specjalizującej się w ubezpieczeniach dla biur rachunkowych przedstawiła kwestie związane z polisami dla biur rachunkowych.

- Bardzo ważne są ubezpieczenia dobrowolne, tylko one zagwarantują spokój i pełną ochronę. Towarzystwa przygotowały dodatkowe ubezpieczenia i warto z nich skorzystać. Coraz więcej mamy szkód z tzw. kadr i płac – podkreśla Mariola Boczar. Dodała, że w większości towarzystw można w trakcie ubezpieczenia podwyższyć sumę ubezpieczenia.

- Najwięcej szkód ubezpieczyciele likwidują z ubezpieczeń dobrowolnych z tytułu czynności doradztwa podatkowego oraz kadr i płac. Szkody wynikające ze skutków Polskiego Ładu będą widoczne w przyszłym roku – podkreśla Mariola Boczar.

O najczęstszych problemach biur rachunkowych mówili Wojciech Frankiewicz i Krzysztof Staniek.

Wojciech Frankiewicz podkreślił, że klient jak ma problem to pierwsze co robi to dzwoni do księgowego, oczekuje od niego kompleksowej obsługi. Często klienci nie rozumieją jaka jest rola księgowego i oczekują, że księgowy będzie osobą od wszystkiego i rozwiąże każdy problem.

Kondycja branży księgowo-podatkowej (III edycja) - weź udział w badaniu >>

Krzysztof Staniek zwrócił uwagę, że problemy wynikają też ze specyfiki klientów, bo przecież zdarzają się klienci, którzy nie chcą współpracować z biurem, niewystarczająco się angażują w tę współpracę.

Eksperci podkreślali, że ważna jest umowa biura rachunkowego z klientem i jej zakres, szczegółowe warunki. Warto w umie dokładnie wszystkie jej obszary uregulować.

 


Pamiętać należy, że instytucja przewidziana w kodeksie karnym skarbowym, tzw. czynny żal nie obejmuje rozliczeń i deklaracji z tytułu składek zdrowotnych. - Szkoda dzieli się na stratę i udzielone korzyści. Bardzo często biura rachunkowe nie wprowadzają ograniczeń z tzw. utraconych korzyści a one potencjalnie nie mają górnego limitu. Sugerujemy, żeby w umowach wyłączać odpowiedzialność za utracone korzyści – podkreśla Krzysztof Staniek.

Katarzyna Klimkiewicz–Deplano mówiła o problemach w spółkach komandytowych i możliwościach Estońskiego CIT.

Wojciech Majkowski, doradca podatkowy, radca prawny, partner w Dziale Doradztwa Podatkowego w KPMG i Maciej Sawczuk, starszy konsultant w Dziale Doradztwa Podatkowego KPMG przedstawili problematykę dotyczącą stosowania ustawy o AML i ochronę sygnalistów z perspektywy księgowo-podatkowej. Księgowi i doradcy podatkowi są instytucjami obowiązanymi na podstawie ustawy.

 

 

E-faktury problemem dla podmiotów z prywatnymi klientami

System e-faktur przedstawił dr Andrzej Pałys, doradca podatkowy. - W dniu 30 marca br. KE wyraziła zgodę na wdrożenie w Polsce obowiązkowych e-faktur od 1 kwietnia 2023 r. E-faktury będą miały ustrukturyzowany, ściśle ustandaryzowany format  (format *.xml). Fakturę ustrukturyzowaną uznawać się będzie za wystawioną w dniu jej przesłania do KSeF oraz za otrzymaną w dniu przydzielenia przez ten system numeru identyfikującego - stwierdził dr Andrzej Pałys.

Księgowość - o czym warto pamiętać w kwietniu? >>

Dodał, że faktury ustrukturyzowane będą przechowywane w KSeF przez okres 10 lat, licząc od końca roku, w którym zostały wystawione. Nie będzie możliwości wystawienia duplikatów, not korygujących, VAT RR i faktur pro forma. Jego zdaniem, mamy jeszcze rok, aby się przygotować do systemu e-faktur. I tu dużą rolę odegrają dostawcy systemów komputerowych.

Zobacz również: Obowiązkowe faktury elektroniczne dołożą pracy działom księgowości i rozliczeń >>

Jako plusy z elektronicznych faktur ekspert wskazał to, że będzie łatwiej i systemy księgowe będą w stanie te faktury przyjmować szybciej i sprawniej. Możliwe, że przestaniemy dostawać faktury do ręki np. na stacjach paliwowych tylko faktura zostanie wysłana do KSEF i znajdzie się na naszym koncie.

Dr Andrzej Pałys wskazał na możliwe problemy podmiotów, które jako klientów mają osoby fizyczne. - Nie wiemy jeszcze czy każda osoba fizyczna będzie miała dostęp do systemu i będzie mogła np. odebrać fakturę z apteki, nie wiemy, jak to będzie rozwiązane. To będzie wyzwanie dla takich podmiotów, jak też dla samych osób fizycznych – stwierdził.

Podkreślił, że trzeba mieć na uwadze, iż 100 proc. faktur będzie od razu dostępne dla organów skarbowych do weryfikacji. - System KSeF to nie tylko wyzwanie technologiczne, ale też organizacyjne. Trzeba zmapować swoje procesy związane z fakturami, także te poza działem księgowości (produkcja, logistyka, komunikacja z klientami), zidentyfikować źródła danych oraz przemyśleć procedury, między innymi nadawania uprawnień, weryfikacji faktur zakupowych czy korekty faktur odrzuconych przez KSeF jako niezgodne ze schema (wymogami MF). Wybór właściwego rozwiązania (lub rozwiązań) technologicznego będzie pochodną wielu decyzji podjętych na tym wstępnym etapie analizy naszej organizacji – podsumował dr Andrzej Pałys.

Czytaj też: Rola głównego księgowego w sprawowaniu kontroli zarządczej >

Przedsiębiorcy a sytuacja w Ukrainie – problemy podatkowe

Temat dotyczący kwestii związanych z Ukrainą przedstawiła dr Izabela Andrzejewska-Czernek.

Mówiła przede wszystkim o darowiznach. Podkreśliła, że można odliczyć darowizny w wysokości (maksymalnie 10 proc. w CIT i 6 proc. w PIT) dochodu po spełnieniu następujących warunków:

  • cel darowizny musi być „publiczne użyteczny”, np. pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,
  • darowizna jest przekazana na rzecz OPP.
  • Ponadto, wydatki te nie mogą być ujęte wcześniej w kosztach uzyskania przychodu. Darowizn nie zaliczamy do KUP. Wyjątkiem są darowizny na rzecz PTE i produktów spożywczych.

Wskazała, że można podarować artykuły spożywcze organizacji pożytku publicznego z przeznaczeniem na cele działalności charytatywnej, ale poza alkoholem.

- Ustawa o pomocy Ukrainie rozszerza możliwości, jeśli chodzi o darowizny. Możliwe jest ujęcie w kosztach uzyskania przychodu darowizny rzeczy lub praw, przekazywanych na rzecz przeciwdziałania skutkom działań wojennych na terytorium Ukrainy, koszty poniesione z tytułu nieodpłatnego świadczenia – podkreśliła dr Izabela Andrzejewska-Czernek.

Od 24 lutego br. obowiązuje już rozporządzenie regulujące kwestie darowizn związanych z wojną.

Ujęcie w kosztach uzyskania przychodu darowizn w związku z wojną jest możliwe pod warunkiem, że: darowizna miała miejsce w okresie od 24.02.2022 r. do 31.12.2022 r., darowizna została przekazana na rzecz:

  • - OPP (UWAGA: organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, lub równoważnym organizacjom określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego obowiązujących na terytorium Ukrainy),
  • - jednostek samorządu terytorialnego,
  • - Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych lub
  • - podmiotów wykonujących na terytorium RP lub Ukrainy działalność leczniczą/z zakresu ratownictwa medycznego

Koszty te nie mogły być wcześniej zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, w tym poprzez odpisy amortyzacyjne.

- Darowizny (pieniężne i rzeczowe) do łącznej kwoty 4902 zł na osobę w ogóle nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Przykładowo, darowizna dla ukraińskiej matki z dwójką dzieci, do kwoty 14.706 zł (3 x 4902 zł) nie podlega opodatkowaniu i nie ma obowiązku jej zgłaszania do urzędu – podkreśliła dr Izabela Andrzejewska-Czernek.

Wymagana jest jednak pewna dokumentacja. Izby Gospodarcze wystosowały pismo do Ministerstwa Finansów, żeby procedury dotyczące darowizn były uproszczone.

Konferencję podatkowo-księgową Podatkowy Rollercoaster prowadziły: Iwona Kaczorowska, redaktor naczelna Przeglądu Podatkowego i Magdalena Stankiewicz, redaktor naczelna LEX Księgowość.