Jak poinformował resort finansów, wiceminister finansów, szefowa KAS Magdalena Rzeczkowska wzięła udział w posiedzeniu Rady, na której rozmawiano przede wszystkim o kolejnych sankcjach na Rosję oraz kwestiach podatkowych.

Rozmowa dotyczyła sprawy dyrektywy ustanawiającej globalny minimalny poziom opodatkowania dla grup wielonarodowych w UE. Wdraża ona w UE tzw. II filar porozumienia OECD, czyli wprowadzenie minimalnej efektywnej stawki podatkowej w wysokości co najmniej 15 proc.

Księgowość - o czym warto pamiętać w kwietniu? >

Przeciwdziałanie unikaniu i uchylaniu opodatkowania

Jak podkreśliło ministerstwo, Polska popiera działania na rzecz ustanowienia sprawiedliwego i skutecznego systemu przeciwdziałającego unikaniu i uchylaniu się od opodatkowania, w tym zapewnienia sprawiedliwego opodatkowania tzw. gigantów cyfrowych. - Polsce zależy na tym, by dwufilarowa reforma podatków, przewidziana w porozumieniu na poziomie OECD, została zrealizowana w całości - podano.

Dodano, że potrzebne jest podejście pakietowe gwarantujące wejście w życie obu filarów porozumienia OECD. - Cel Polski pozostaje niezmienny, a jest nim wypracowanie sprawiedliwego, skutecznego i akceptowalnego w skali międzynarodowej rozwiązania kwestii podatkowych wynikających z globalizacji - podkreślono.

Sprawdź też: Wewnątrzgrupowe rozliczenia w VAT na podstawie orzecznictwa TSUE >

Resort wskazał, że podczas posiedzenia Rady ECOFIN przyjęto również zmiany w dyrektywie VAT w odniesieniu do stawek VAT. Dzięki reformie stawek VAT możliwe będzie lepsze wsparcie ważnych sektorów polityki społeczno-gospodarczej oraz skuteczniejsza i bardziej adekwatna odpowiedź na rozmaite sytuacje kryzysowe.

W marcu w Sejmie szefowa Krajowej Administracji Skarbowej Magdalena Rzeczkowska przedstawiła stanowisko rządu ws. projektu unijnej dyrektywy ws. zapewnienia globalnego minimalnego poziomu opodatkowania grup wielonarodowych w Unii [COM(2021)823].

 

Zaproponowany przez Komisję Europejską projekt ma na celu wdrożenie globalnych zasad przeciwdziałania erozji podstawy opodatkowania, tj. zasad GloBE - głównej części tzw. filaru II OECD.

Sprawdź też: Minimalne opodatkowanie przedsiębiorstw wielonarodowych [projekt UE] >

Jak tłumaczyła wówczas Rzeczkowska, filar II wprowadza globalną minimalną efektywną stawkę podatkową dużych przedsiębiorstw międzynarodowych w wysokości 15 proc. Wskazała, że podatek ma objąć przedsiębiorstwa, które osiągnęły globalne skonsolidowane przychody w wysokości co najmniej 750 mln euro.

 

 

Zobacz również: Po korzystnych orzeczeniach możliwe szersze korzystanie z ulgi na złe długi w VAT >>

Rzeczkowska przypomniała, że równolegle trwają prace nad filarem I, który zakłada częściowe przeniesienie praw do opodatkowania największych globalnych korporacji do państw, w których korzysta się z ich usług i dóbr. Dodała, że w praktyce dotyczyłoby to ok. 100 korporacji, w tym spółek cyfrowych.

- Polska jest silnym zwolennikiem rozwiązań filaru I, czyli opodatkowania gigantów cyfrowych. Rząd postrzega oba te filary jako jeden pakiet i podtrzymuje swoje konstruktywne propozycje wyraźnego powiązania obu filarów na forum unijnym. W ocenie rządu pośpiech w pracach nad dyrektywą, a tym samym w realizacji filaru II przy jednoczesnym pozostawieniu w tyle rozwiązań filaru I nie jest dobrym rozwiązaniem, dlatego rząd dąży do kompromisowego rozwiązania, czyli wejścia w życie naraz obu filarów, proponując konkretne metody - oświadczyła szefowa KAS.

 

Weto nie ma związku z Krajowym Planem Odbudowy

Pojawiły się głosy, że zawetowanie unijnego podatku dla firm na związek z próbą odblokowania środków z Krajowego Planu Odbudowy. Artur Soboń, wiceminister finansów, zapewnił jednak w środę, że takiego związku nie ma.

- Nie, jedno nie ma z drugim nic wspólnego. To nie jest zaskoczenie dla naszych partnerów. Rozmawiamy o kształcie dyrektywy i tutaj jesteśmy cały czas w dialogu. Myślę, że uda się wypracować kompromis. Nam zależy na tym, aby wszystkie te rozwiązania, które zostały wypracowane w OECD w filarze I i II, były spójne, wspólne i wchodziły w tym samym czasie. Stąd też dzisiaj brak zgody na takie bardziej wybiórcze (...) potraktowanie tej propozycji - powiedział Artur Soboń.