Uchwałą podjętą przez VI Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych samorząd doradców zakazał im świadczenia usług na rzecz organów podatkowych (z wyjątkiem wydawania opinii i działalności edukacyjnej).

Uchwała nawiązywała do usług świadczonych przez doradców na rzecz gmin w zakresie podatku od nieruchomości. Materia i waga podatkowych zagadnień w tych sprawach jest bowiem skomplikowana i gminy (organy podatkowe) korzystają z pomocy doradców podatkowych. Samorząd doradców uznał, że tego typu doradztwo jest sprzeczne z zasadami etyki zawodowej, gdyż doradcy podatkowi są ustawowo powołani do obrony interesów podatnika.

 

 

Zawieszenie uchwały samorządu doradców podatkowych

Minister Finansów zawiesił uchwałę z powodu jej niezgodności z prawem, a o motywach tej decyzji poinformowano Krajową Izbę Doradców Podatkowych.

- W naszej opinii, czemu daliśmy wyraz w decyzji, podjęcie uchwały w takim brzmieniu wprowadziło ograniczenie w wykonywaniu zawodu. Takie ograniczenie może nastąpić w drodze ustawy, a nie na podstawie uchwały samorządu zawodowego - wyjaśnia dyrektor Departamentu Polityki Podatkowej w Ministerstwie Finansów Marcin Lachowicz.

Zdaniem MF, ewentualne wątpliwości związane z konfliktem interesów powinny być rozstrzygane w ramach uprawnień korporacyjnych, w sposób indywidualny w odniesieniu do doradców podatkowych świadczących usługi na rzecz konkretnych podmiotów

 

MF współpracuje z doradcami

Jak podkreśla MF, zawieszenie uchwały nie wyklucza dalszych prac nad uregulowaniem kwestii świadczenia przez doradców podatkowych usług na rzecz organów podatkowych. Prace takie mogą być prowadzone we współpracy z samorządem doradców podatkowych. Zapewnia też, że przedstawiciele MF i KIDP spotykają się regularnie i na bieżąco omawiają istotne zagadnienia podatkowe.

Zobacz również: NSA: W postępowaniu podatkowym nie można pomijać profesjonalnego pełnomocnika >>