W tak trudnej sytuacji, w jakiej znaleźli się nasi bezpośredni sąsiedzi, nie chciałby się znaleźć nikt z nas. Nie da się ukryć, że pomoc dla tych wszystkich osób, które walczą na Ukrainie, pozostały tam lub przenoszą się do Polski to czyn, który musi być wykonany bo takie wartości należy pielęgnować i wypracowywać. Można by było powiedzieć, że podatki nie powinny nikogo teraz interesować, ale to niestety nie też jest ważne. Dlaczego? Ponieważ im bardziej ułatwimy rozliczenia podatkowe i udostępnimy możliwości rozliczeń tym więcej tej pomocy będzie.

Zobacz również: Potrzebne zmiany podatkowe dla firm i osób wspierających Ukrainę >>

 

Problematyczna pomoc Ukrainie

W chwili obecnej przedsiębiorcy borykają się z problemami np. przekazania środków pieniężnych bezpośrednio na konto organizacji w Ukrainie. Taka czynność dla nich kreuje problem, ponieważ w podatku dochodowym tylko organizacje dla celów pożytku publicznego w Polsce lub UE czy EOG pozwalają na skorzystanie z odliczenia od podstawy opodatkowania.

Czytaj też: Darowizny w księgach rachunkowych obdarowanego i darczyńcy >

Jednocześnie przekazywanie darowizn rzeczowych jest możliwe do odliczenia, ale już tylko pod warunkiem posiadania potwierdzenia o przyjęciu obdarowanego i wskazaniu wartości przekazanych rzeczy. Odliczenie jest możliwe także dla organizacji działających w celach pożytku publicznego. Pojawia się z kolei problem co z darowiznami dokonanymi dla ludzi za granicą zawiezionymi do nich bezpośrednio lub przekazanych w Polsce?

 

Kłopotliwe rozliczenia VAT od pomocy

Kolejnym problemem jaki się pojawia to VAT, który z kolei w przypadku towarów przekazywanych w ramach darowizn może być konieczny do naliczenia. Z jednej strony w momencie kiedy nie dokonaliśmy odliczenia podatku naliczonego podczas np. nabycia, wtedy podatek VAT należny się nie pojawi, ale z kolei w przypadku kiedy kupiliśmy np. towary i dokonaliśmy odliczenia, a teraz chcemy je przekazać w darowiźnie problem konieczności naliczenia podatku VAT już się pojawia. Odmiennie jest w przypadku produktów spożywczych bo tu z kolei ustawa o podatku VAT w art. 43 ust. 1 pkt 16 wskazuje na zwolnienie z podatku VAT dostawy produktów spożywczych, z wyjątkiem napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2 proc. oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5 proc., jeżeli są one przekazywane na rzecz organizacji pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z przeznaczeniem na cele działalności charytatywnej prowadzonej przez tę organizację. Jednocześnie ustawa pozwala na dokonanie odliczenia podczas nabycia materiałów do produkcji tych produktów czy nabycia samych produktów spożywczych.

Zobacz też: Przekazanie towarów (artykułów spożywczych) organizacjom pożytku publicznego ze zwolnieniem od VAT >

 


Różne skutki podatkowe pomocy

Pojawia się więc zamieszanie, bo z jednej strony jakaś grupa produktów ma inne skutki podatkowe, a pozostałe inne. Przedsiębiorca nie powinien się zastanawiać, czy przekazywać konserwy czy bandaże, a do takich wniosków skłania go ministerstwo.

 

 

To kolejna po COVID-19 sytuacja, kiedy ewidentne jest, iż ustawy wymagają nowelizacji w tak trudnych sytuacjach. Konieczne jest bezwzględnie wprowadzenie umożliwienia zbierania środków przez firmy od pracowników środków finansowych i przekazywanie ich dalej organizacjom. Konieczne jest wprowadzenie zwolnień z VAT z równoczesnym umożliwieniem odliczenia VAT.

Postulować powinno się także o to, aby można było wydatki na pomoc zaliczać  w koszty uzyskania przychodu, bo na chwilę obecną mają taką możliwość tylko te podmioty, które ponoszą koszty uzyskania przychodów w postaci kosztów wytworzenia lub cen nabycia produktów spożywczych, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku od towarów i usług, przekazanych na rzecz organizacji pożytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z przeznaczeniem wyłącznie na cele działalności charytatywnej prowadzonej przez te organizacje.

Patrycja Kubiesa, doradca podatkowy w kancelarii KiB