Autorem nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

Wzory dokumentów w języku ukraińskim >

Zmiany w rozliczaniu kosztów uzyskania przychodów

Zaproponowane zmiany polegają na dodaniu w art. 52zf ust. 3, co ma na celu umożliwienie odliczenia od podstawy obliczenia podatku darowizn, których wartość wytworzenia lub koszt nabycia podatnik zaliczył do kosztów uzyskania przychodów. Podatnicy mają zyskać prawo do dodatkowej preferencji polegającej na odliczeniu od dochodu również wartości darowizny przekazanej na rzecz organizacji pozarządowych, której koszt wytworzenia lub cenę nabycia zaliczył już do kosztów podatkowych. Dodany przepis znajdzie zastosowanie do darowizn przekazanych w okresie od 24 lutego 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Zobacz również:
Sejmowe komisje chcą, aby symbol „Z” był zakazany w Polsce >>
Urząd łatwiej zatrudni obywatela z Ukrainy na stanowiskach pomocniczych i obsługowych >>

Pomoc dla Ukrainy – preferencje podatkowe dla pomagających i uchodźców - PORADNIK >

Ustalanie rezydencji podatkowej przez obywateli Ukrainy

Zmiana polegająca na dodaniu art. 52zj ma na celu umożliwienie obywatelom Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy, złożenie oświadczenia o przeniesieniu swojego ośrodka interesów życiowych do Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie statusu polskiego rezydenta podatkowego od pierwszego dnia przyjazdu do RP. Obecnie status obywatela Ukrainy podlega ocenie na zasadach ogólnych zgodnie z art. 3 ust. 1a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Obywatel Ukrainy może więc uzyskać status polskiego rezydenta podatkowego,  o ile  spełni jeden z następujących warunków:

  • posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych)
  • lub przebywa na terytorium kraju dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Niespełnienie tych warunków powoduje opodatkowanie dochodów na zasadach przewidzianych dla nierezydentów. Zgodnie z proponowaną regulacją obywatel Ukrainy będzie mógł złożyć oświadczenie np. płatnikowi dochodu, że jego ośrodek interesów życiowych został przeniesiony do Rzeczypospolitej Polskiej. W wyniku tego, od pierwszego dnia pobytu na terytorium RP będzie traktowany jak polski rezydent podatkowy i będzie mógł korzystać z zasad opodatkowania, ulg i zwolnień podatkowych na równych zasadach z polskimi rezydentami podatkowymi. Niezłożenie oświadczenia będzie natomiast skutkować utrzymaniem statusu nierezydenta podatkowego do czasu spełnienia jednego z warunków wymienionych w art. 3 ust. 1a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

Ustawą zajmie się teraz Senat.

Księgowość - o czym warto pamiętać w kwietniu? >