Poprawkę do rządowego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego złożyli posłowie Lewicy. Uzasadnili,  że symbol "Z" utożsamiany jest z rosyjską agresją na Ukrainę i propagandą putinowską. Po dyskusji w komisjach posłowie uznali, że zakaz należy sformułować szerzej.

Ostatecznie, w ustawie (art.16)  znalazła się poprawka zakazująca stosowania, używania lub propagowania symboli lub nazw wspierających agresję militarną Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Za złamanie przepisu ma grozić kara grzywny lub ograniczenia bądź pozbawienia wolności do dwóch lat.

 

Litera "Z" została przyjęta jako symbol poparcia dla rosyjskiego wojska wkrótce po tym, jak Rosja zaatakowała Ukrainę. Oznakowane są nią rosyjskie czołgi i pojazdy wojskowe uczestniczące w wojnie. Literę "Z" zaczęli wykorzystywać także zwykli ludzie, którzy popierają agresję Rosji.

Czytaj też: Zakaz propagowania komunizmu przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej - ograniczanie swobody organu stanowiącego gminy w nadawaniu nazw ulic >