Program Maluch Plus ofiarą sporu o KPO - ruszy po zakończeniu negocjacji z Komisją Europejską

Samorząd terytorialny Finansowanie oświaty

Start wyczekiwanego przez gminy programu „MALUCH+” wspierającego opiekę nad najmłodszymi uzależniony jest od zakończenia negocjacji w sprawie Krajowego Planu Odbudowy. Dopiero to umożliwi opracowanie harmonogramu oraz zasad naboru wniosków - wynika z informacji Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Niektóre gminy chcą wycofać się z tworzenia nowych żłobków.

07.07.2022

Sejm pracuje nad ustawą podwyższającą kary za zanieczyszczenie środowiska

Prawo karne Środowisko Administracja publiczna

Podwyższenie kary za wykroczenia i przestępstwa przeciwko środowisku. Dla skazanego za umyślne przestępstwo przeciwko środowisku obowiązkowa nawiązka w wysokości od 10 tys. zł do 10 mln zł rzecz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Takie są założenia projektu nowelizacji ustawy celu przeciwdziałania przestępczości środowiskowej, nad którym prace rozpoczął Sejm.

06.07.2022

Nowelizacja ustawy o rezerwach strategicznych ma pomóc zgromadzić zapasy węgla

Administracja publiczna

Rząd chce czasowo uelastycznić mechanizm tworzenia i likwidacji rezerw strategicznych poza Rządowym Programem Rezerw Strategicznych (RPRS). Zmiana przepisów ma m.in. umożliwić gospodarstwom domowym zgromadzenie odpowiednich ilości zapasów węgla przed sezonem zimowym. Przyjęty we wtorek przez rząd projekt ustawy ekspresowo trafił Sejmu i jest rozpatrywany na trwającym od środy posiedzeniu.

06.07.2022

Gminy zwrócą więcej za dowóz niepełnosprawnego dziecka - sejmowe komisje za projektem

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna

Sejmowe komisje poparły senacki projekt dostosowania przepisów o transporcie drogowym do zasady zwrotu kosztów przez gminy rodzicom, którzy sami dowożą dzieci z niepełnosprawnością do szkoły. Wysokość stawki za kilometr związana jest z algorytmem opartym na średniorocznym koszcie paliwa. Przez rosnące ceny paliwa rodzicom niepełnosprawnych dzieci brakuje pieniędzy na dowożenie ich do szkoły.

06.07.2022

Uchodźca z Ukrainy czeka na orzeczenie o niepełnosprawności tyle co Polak

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Opieka zdrowotna

Rzecznik Praw Obywatelskich w piśmie do minister rodziny i polityki społecznej zwraca uwagę na dodatkowe trudności w uzyskaniu polskiego orzeczenia o niepełnosprawności przez uchodźców z Ukrainy. O problemie tym mówią także samorządy. Tymczasem powiatowe zespoły orzecznicze nie odnotowują lawinowego wzrostu liczby wniosków uchodźców o orzeczenia, a ich wydawanie idzie coraz lepiej.

06.07.2022

Dodatek osłonowy - kto nie otrzymał według dochodu za 2021 rok, może wniosek złożyć ponownie

Środowisko Pomoc społeczna

Jeśli ktoś złoży wniosek o dodatek osłonowy do 31 lipca opierając się na dochodzie za 2020 rok i otrzyma odmowę, może złożyć ponownie wniosek po 1 sierpnia. Wtedy jest brany pod uwagę dochód za 2021 r. Przepisy nie zakazują ponownego złożenia wniosku o wypłatę dodatku. Ważne, aby na dzień złożenia wniosku spełnić określone kryterium dochodowe – wyjaśnia Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

05.07.2022

RPO chce zbadania konstytucyjności przepisów dotyczących utraty prawa wybieralności

Prawo karne Samorząd terytorialny Ordynacja

Nowelizacja przepisów w 2019 r. spowodowała, że wójt, burmistrz, prezydent miasta traci prawo wybieralności nie tylko za skazanie na karę pozbawienia wolności, ale także każde prawomocne skazanie np. na karę grzywny. Prawo różnicuje jednak sytuację skazanych od tego, czy wyrok uprawomocnił się przed wejściem w życie nowelizacji, czy też po. Cześć zachowała stanowisko, część je utraciła.

05.07.2022

Rząd chce srogo karać samorządy za nieterminowe składanie sprawozdań z ochrony środowiska

Samorząd terytorialny Środowisko

Od 50 tys. do pół miliona zł ma wynosić kara dla wójta, burmistrza, prezydenta miasta lub starosty za to, że nie złoży na czas sprawozdania okresowego z realizacji programu ochrony powietrza. Do 10 tys. zł ma wynieść kara za nieprzekazanie w terminie sprawozdań czy ankiet Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych. - To szukanie pieniędzy, a nie rozwiązywanie problemów - oceniają samorządy.

05.07.2022

Samorządy nadal chcą oceniać projekty w zakresie koncepcji inteligentnych wsi

Samorząd terytorialny Finanse samorządów

Samorządy województw obawiają się utraty wpływu w zakresie opracowywania szczegółowych zasad dofinansowania inwestycji unijnych na wdrażanie koncepcji inteligentnych wsi. Oceną wniosków ma zająć komisja krajowa powołana przez Instytucję Zarządzającą Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Samorządy uważają, że wybór koncepcji powinien w całości pozostać na szczeblu regionalnym i należeć do samorządów województw.

04.07.2022

Urzędnik w gminie może dorobić do pensji, ale musi być ostrożny

Prawo karne Samorząd terytorialny Compliance

Podobnie jak obowiązek składania oświadczeń o stanie majątkowym oraz zakaz nepotyzmu, ograniczenie aktywności godzącej w zaufanie do bezstronności urzędnika samorządowego ma przeciwdziałać zjawiskom korupcjogennym w danej jednostce. Przepisy nie wykluczają jednak każdej działalności gospodarczej i każdego dodatkowego zajęcia.

04.07.2022

Wypłata świadczenia 40 zł na utrzymanie uchodźców. Wniosek trzeba złożyć w ciągu miesiąca

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Ukraina

Wypłata świadczenia pieniężnego za zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, tzw. świadczenie 40 zł, nie skończyła się 30 czerwca 2022 r. Osobie, która zaopiekowała się uciekinierem, który przekroczył granicę Polski np. 27 maja świadczenie będzie przysługiwało łącznie przez 120 dni – informuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ostatnia nowelizacja specustawy wprowadziła zasadę, że wniosek składa się w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem.

02.07.2022

Właściciele domów dostaną dotacje na wymianę pieca węglowego na nowych zasadach

Samorząd terytorialny

Programie „Czyste Powietrze” zostanie zastosowane nowe rozwiązanie finansowe, które będzie bardzo korzystne dla nowych beneficjentów. Właściciele domów jednorodzinnych ubiegający się dotację na wymianę starego pieca. tzw. kopciucha oraz ocieplenie domu otrzymają prefinansowanie, czyli wypłatę pieniędzy jeszcze przed rozpoczęciem remontu. Będzie można dostać „z wyprzedzeniem” do 50 proc. maksymalnej możliwej kwoty dotacji.

02.07.2022

Hulajnogi elektryczne nadal niebezpieczne, mimo wprowadzenia ograniczeń

Prawo karne Policja Transport

Z danych Komendy Głównej Policji wynika, że wzrosła liczba wypadków drogowych z udziałem użytkowników hulajnóg elektrycznych. W co trzecim zdarzeniu to oni byli ich sprawcami. Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w trzech województwa prowadzi badania, które mają dać odpowiedź, jak zachowują się kierujący hulajnogami elektrycznymi. W tle ewentualna zmiana przepisów.

02.07.2022

Kolejna nowelizacja specustawy wprowadza zmiany w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

Samorząd terytorialny Prawo pracy Opieka zdrowotna Ukraina

Kolejne rozwiązania dotyczące rynku pracy, opieki nad dziećmi, kursów językowych, edukacji i zakwaterowania uchodźców, a także ułatwienia w zagospodarowaniu pustostanów na cele mieszkalne zawiera kolejna nowelizacja specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, którą podpisał prezydent.

01.07.2022

Teraz minister rozwoju regionalnego odpowiada za Centralny Port Komunikacyjny

Administracja publiczna Transport

Przeniesienie zadań związanych z budową CPK z zakresu kompetencji ministra właściwego do spraw transportu do kompetencji ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego – zakłada ustawa z 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw, podpisana przez prezydenta.

01.07.2022

Kary za nie złożenie deklaracji do ewidencji emisyjności mogą okazać się fikcją

Prawo karne Samorząd terytorialny Środowisko Administracja publiczna

Osoby, które do 30 czerwca nie złożyły deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynku, mogą to zrobić nadal w ramach tzw. czynnego żalu. Choć przepisy przewidują grzywnę w wysokości 500 złotych za niezłożenie deklaracji w terminie, z ukaraniem może być trudno. Samorządowcy nie są raczej zainteresowani donoszeniem na swoich mieszkańców.

01.07.2022

Senat z poprawkami przyjął ustawę o dopłatach do węgla dla gospodarstw domowych, wspólnot i spółdzielni

Pomoc społeczna Rynek i konsument

Senat z poprawkami legislacyjnymi przyjął w czwartek ustawę od dopłatach do węgla kamiennego, brykietu lub pelet zawierający co najmniej 85 proc. węgla kamiennego. Sprzedawany będzie po cenie maksymalnej 996,60 zł brutto za tonę. Gospodarstwo domowe będzie mogło kupić w tej cenie tylko 3 tony węgla pod warunkiem, że źródło ciepła zostało wpisane do ewidencji emisyjności. Wspólnoty i spółdzielnie – tonaż adekwatny do liczby mieszkań w budynku.

30.06.2022

Diagnosta będzie musiał sprawdzić jak w aucie działa system aCall

Samorząd terytorialny Transport

Zmieni się zakres i sposób przeprowadzania badań technicznych pojazdów, co ma poprawić ich jakość, a w konsekwencji zwiększyć bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Mniejsza będzie uznaniowość diagnosty w kwalifikacji usterek. Projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie przeprowadzania badań technicznych nakłada też na diagnostów obowiązek sprawdzania systemu eCall.

30.06.2022

Program PFRON wspierający obywateli Ukrainy niejasny dla samorządów

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Ukraina

Samorządy złożyły jedynie 22 wnioski o środki w programie PFRON wspierającym obywateli Ukrainy z niepełnosprawnościami. Mają wątpliwości jak formalnie traktować Ukraińców nie mających przy sobie orzeczenia o niepełnosprawności wydanego w Ukrainie i czy na pewno nie muszą oni posiadać orzeczenia wydanego w Polsce. PFRON przeznaczył na to 130 mln zł, dotąd większość środków jest niewykorzystana.

30.06.2022

System identyfikacji i rejestracji zwierząt bardziej powiązany z system Inspekcji Weterynaryjnej

Administracja publiczna

Dostosowanie polskiego prawo do przepisów Unii Europejskiej w sprawie przenośnych chorób zwierząt. Zapewnienie jednolitego funkcjonowania systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz rozwiązania ułatwiające walkę z afrykańskim pomorem świń (ASF) zakłada projekt ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, który przyjęła Rada Ministrów.

29.06.2022
1  2  3  4  5    2051
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski