Urzędnik i sołtys w kolejce - wątpliwości wokół szczepień samorządowców

Samorząd terytorialny Koronawirus

Uwzględnienie samorządowców w programie szczepień budzi wątpliwości – urzędnicy są narażeni na zakażenie, ale wielu pracuje z domu. Ryzyko przy kontaktach w urzędach jest duże, więc chcą ubiegać się o szczepienia. Tym bardziej że szczepieni mają być prowadzący zajęcia online wykładowcy akademiccy. Minister od rozwoju samorządów pracuje nad wpisaniem ich jako „niezależnej grupy zawodowej”.

06.03.2021

Samorządy chcą „okrągłego stołu” w sprawie transformacji górniczej i energetycznej

Samorząd terytorialny Środowisko

Samorządowcy z gmin górniczych i reprezentanci biznesu okołogórniczego chcą powołania „śląskiego okrągłego stołu” dotyczącego transformacji górniczej i energetycznej. Jak podkreślają, zostali pominięci w rozmowach na temat zmian. Swoje oczekiwania przedstawili wiceministrowi aktywów państwowych Arturowi Soboniowi. Mają wkrótce przedłożyć listę zagadnień, by zapobiec kryzysowi i wzmocnić region.

05.03.2021

Program „opieka wytchnieniowa” w 583 gminach

Pomoc społeczna Opieka zdrowotna

W 2021 r. deklarację o przystąpieniu do realizacji programu „Opieka 75+” złożyły 583 gminy z usługami dla 7 465 osób, a szacowana kwota na realizację programu to blisko 28,5 mln zł. - Z roku na rok rośnie liczba osób korzystających z usług opiekuńczych. Dlatego tak ważne jest zapewnienie dostępu do nich wszystkim, którzy tego potrzebują – podkreśla minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

04.03.2021

Powiaty za ponownym "usamorządowieniem" funduszy środowiskowych

Samorząd terytorialny Środowisko

Ponowne „usamorządowienie” wojewódzkich funduszy ochrony środowiska to dobra propozycja. Przyjęcie takiego modelu pomogłoby w zacieśnieniu współpracy pomiędzy samorządami a wojewódzkimi funduszami i Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - uważa Związek Powiatów Polskich.

04.03.2021

Rząd zapowiada szukanie nowych źródeł finansowania samorządów

Samorząd terytorialny Finanse samorządów

Trzeba znaleźć nowe źródła finansowania samorządów, samorządy muszą też wykorzystywać środki finansowe, które będą w najbliższym czasie rozdysponowane w ramach Krajowego Programu Odbudowy i programu nowego ładu – mówi Michał Cieślak, minister odpowiedzialny w rządzie za rozwój samorządu. Nie podał jednak szczegółów przygotowywanej przez rząd reformy.

04.03.2021

Wzór deklaracji śmieciowej gmina powinna podać w formie elektronicznej

Samorząd terytorialny Środowisko

Część gmin nie udostępniało w swoich uchwałach wzorów deklaracji śmieciowych w formie elektronicznej, mimo że ustawa wskazuje taki obowiązek. Mieszkaniec nie ma wtedy możliwości składania deklaracji przez internet. RIO starała się wyeliminować takie podejmowane przez gminy uchwały śmieciowe.

03.03.2021

Dzięki większemu dofinansowaniu dla gmin tańsza będzie budowa domów komunalnych

Samorząd terytorialny Budownictwo

Budowa i modernizacja budynków i lokali komunalnych będzie łatwiejsza do zrealizowania dzięki temu, że znowelizowana ustawa mieszkaniowa zwiększa kwoty dofinansowania dla gmin do 80 procent całkowitych kosztów przedsięwzięcia. Prościej będzie można także łączyć środki z Funduszu Dopłat ze środkami z Funduszu Termomodernizacji i Remontów.

03.03.2021

Słabnie walka z wiatrakami - rząd poluzuje odległości, gmina wpisze w plan

Samorząd terytorialny Środowisko Budownictwo

Jeśli rada gminy zgodzi się na rozwój inwestycji w energetykę wiatrową na swoim terenie, to w miejscowym planie zagospodarowania może zmniejszyć dopuszczalne odległości od budynków. Musi to skonsultować z mieszkańcami. Przygotowywane przez rząd zmiany to krok w dobrym kierunku, ale nie rozwiązują wszystkich problemów.

03.03.2021

Dostosowanie transportu do potrzeb mieszkańców jednym z wyzwań samorządów

Samorząd terytorialny Środowisko Transport

Żaden system miejskiego transportu publicznego nie jest w stanie wygenerować wystarczających dochodów, aby pokryć koszty operacyjne i nakłady. System musi być dotowany, aby działał sprawnie, ale też musi być dostosowany do potrzeb mieszkańców. Dużo zależy też od sposobu organizacji transportu.

02.03.2021

Problemy z interpretacją przepisów o VAT i nowe obowiązki zmorą gmin

Finanse publiczne Finanse samorządów VAT

Resort finansów potraktował gminy jak komercyjne firmy i nałożył na nie dodatkowe obowiązki związane z rozliczaniem VAT. Nowe jednolite pliki kontrolne zmusiły samorządy do przekazywania do skarbówki wielu dodatkowych informacji. Szczególnie problematyczne jest raportowanie transakcji z podmiotami powiązanymi. W rezultacie gminy nie wiedzą, czy ich rozliczenia są prawidłowe – a za błędy grożą surowe kary.

01.03.2021

Miasta nie wiedzą, ilu mają mieszkańców

Samorząd terytorialny

Miastom, zwłaszcza większym, trudno ustalić liczbę członków wspólnoty samorządowej. Nie każdy kto jest zameldowany, jest mieszkańcem, a jednocześnie nie każdy mieszkaniec musi być zameldowany tam, gdzie mieszka. Rzeczywista liczba obywateli ma znaczenie dla planowania przestrzennego, rejonizacji szkół czy do budżetów obywatelskich i partycypacji w rządzeniu miastem.

27.02.2021

Samorządy mogą już wnioskować o dotacje na domy i kluby „Senior+”

Pomoc społeczna

Ruszył konkurs ofert do tegorocznej edycji programu, w którym samorządy mają szansę na dotacje do projektów tworzenia ośrodków wsparcia „Senior+”, Dziennych Domów „Senior+” i Klubów „Senior+”. Mogą też otrzymać dofinansowanie na działalność już istniejących ośrodków wsparcia.

26.02.2021

Ustawa uchwalona - łatwiej będzie blokować uciążliwe inwestycje

Środowisko Administracja publiczna Budownictwo

Wnioskowanie o zastosowanie środków tymczasowych, czyli czasowego wstrzymania inwestycji, a także danie możliwości sądom administracyjnym wstrzymania decyzji środowiskowej na wniosek skarżącego - m.in. takie rozwiązania przewiduje uchwalona w czwartek nowelizacja ustawy regulującej zasady opiniowania projektów budowalnych.

25.02.2021

Nowe obwody łowieckie później - Sejm zmienił ustawę

Samorząd terytorialny Środowisko Administracja publiczna

Do końca marca miały powstać nowe obwody łowieckie i umowy ich dzierżawy. Sejm przyjął nowelizację, która przesuwa ten termin do marca przyszłego roku, dzięki czemu nie dojdzie do sytuacji, że część województw nie zdąży zmienić granic obwodów. To utrudniłoby prowadzenie gospodarki łowieckiej w kraju i skomplikowałoby wypłacanie odszkodowań rolnikom za szkody wyrządzone przez zwierzynę.

25.02.2021

Narodowy spis powszechny będzie wydłużony do końca września

Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Sejm uchwalił w czwartek nowelizację ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r., która ma na celu wydłużenie czasu trwania narodowego spisu powszechnego o trzy miesiące. Ujednolicone mają zostać stawki wynagrodzenia albo dodatku spisowego dla rachmistrzów, bez względu na metodę zbierania przez nich danych.

25.02.2021

Rząd zapowiada reformę systemu finansów samorządowych

Finanse samorządów

Obecny system finansowania samorządów funkcjonuje 16 lat i z uwagi na dynamiczne zmiany w otoczeniu gospodarczym i prawnym wymaga dostosowania do obecnych realiów – mówił w czwartek wiceminister finansów podczas Zgromadzenia Ogólnego Związku Miast Polskich. Samorządowcy podchodzą do tych zapowiedzi z rezerwą.

25.02.2021

NIK: Poprawia się dbałość zarządców i przewoźników kolejowych o bezpieczeństwo

Dbałość zarządców i przewoźników kolejowych o bezpieczeństwo systematycznie się poprawia - tabor ma właściwy stan techniczny, maszyniści, kierownicy pociągów i konduktorzy odpowiednie kwalifikacje. Problemem wciąż jest jednak liczba poważnych wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych. Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę, że według Agencji Kolejowej Unii Europejskiej jest ich ponad dwa razy więcej niż wynosi europejska średnia.

25.02.2021

Subwencja oświatowa może i rośnie, ale na chodnik nie starczy

Finanse samorządów Finansowanie oświaty

Kwotowo subwencja oświatowa wzrasta z każdym rokiem, tyle że nieproporcjonalnie do zwiększających się wydatków, jakie samorządy ponoszą na oświatę. A te do szkół dokładają drugie tyle z własnych budżetów - z roku na rok coraz więcej. Stąd rosnąca liczba pozwów o wyrównanie poniesionych na edukację kosztów oraz pretensje do premiera, według którego gminy wydają subwencję na inne cele.

25.02.2021
1  2  3  4  5    2009