Miasta produkują stosy dokumentów, a plan zrównoważonej mobilności kuleje

Samorząd terytorialny Transport

Samorządy sporządzają coraz więcej dokumentów strategicznych, ale nie przekłada się to na realizację założeń idei określanej jako „zrównoważona mobilność”- to kluczowy wniosek z raportu „Zrównoważona mobilność w polityce transportowej miasta” przygotowanego przez Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR. W polskim systemie prawnym brakuje choćby definicji polityki transportowej samorządów gminnych.

09.12.2023

Skład przyszłego rządu z 9 ministerkami

Administracja publiczna

Rząd Tuska ma stworzyć 19 szefów resortów, a także czworo ministrów-członków Rady Ministrów. Wicepremierami zostali Władysław Kosiniak-Kamysz oraz Krzysztof Gawkowski. W rządzie zasiadać ma dziewięć kobiet, które obejmą resorty zdrowia, przemysłu, oświaty, rozwoju i polityki regionalnej, ochrony środowiska oraz rodziny i polityki społecznej. Przewiduje się powołanie trzech ministerek – pełnomocniczek rządu.

08.12.2023

Premier ma za dużą dowolność w powołaniu komisarza, gdy wójt zostaje posłem

Samorząd terytorialny Poprawmy prawo

Przepis dotyczący wyznaczenia przez premiera osoby do pełnienia funkcji wójta w razie wygaśnięcia jego mandatu, wymaga poprawy. Nie określa bowiem terminu, w jakim premier ma to zrobić, co przy długiej zwłoce destabilizuje funkcjonowanie gminy. Natomiast dowolność, kogo premier może wyznaczyć na komisarza powoduje, że przepis jest wykorzystywany politycznie.

08.12.2023

Sejm zdecydował: Komisja śledcza zbada „wybory kopertowe”

Samorząd terytorialny Wybory

Sejm zgodził się w czwartek na powołanie komisji śledczej do zbadania legalności wyborów Prezydenta RP w 2020 roku w formie głosowania korespondencyjnego, czyli niedoszłych wyborów kopertowych. Za powstaniem komisji głosowali jednogłośnie posłowie, reprezentujący wszystkie kluby i koła w Sejmie.

07.12.2023

Blisko 298 mln zł dla młodzieżowych drużyn pożarniczych

Samorząd terytorialny

Program „Bezpieczeństwo mojej gminy - historia, teraźniejszość, przyszłość” ma wesprzeć działanie młodzieżowych drużyn pożarniczych funkcjonujących przy ochotniczych strażach pożarnych. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji chce przeznaczyć na ten cel blisko 298 mln zł.

07.12.2023

Posłowie wykreślili przepisy o wydłużeniu terminu na wprowadzenie planów ogólnych

Samorząd terytorialny Ład Przestrzenny

Posłowi Koalicji Obywatelskiej i Polski 2050 - Trzeciej Drogi wykreślili z projektu ustawy o przedłużeniu tarcz energetycznych poprawkę, która miała przesunąć do końca 2027 r. termin uchwalenia planów ogólnych i wygaśnięcia studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

07.12.2023

Asystent na razie nie dla dzieci z niepełnosprawnością

Samorząd terytorialny Niepelnosprawność

Asystent tylko dla osoby dorosłej i potrzebującej większego wsparcia w codziennym funkcjonowaniu od 2025 r. – to główne założenie prezydenckiego projektu ustawy o asystencji osobistej, który po raz pierwszy został upubliczniony. Taka osoba otrzyma co najmniej godzinę wsparcia asystenta dziennie do maksymalnie 5 godzin. To stanowczo za mało – mówią nasi rozmówcy. Dodają, że takie wsparcie jest niezbędne także dla dzieci.

07.12.2023

Wojsko rozjeżdża drogi, samorządowcy z problemem często zostają sami

Samorząd terytorialny Transport Wojsko

Przy granicy z Białorusią samorządy próbują radzić sobie z naprawą dróg zniszczonych przez wojsko. W niektórych gminach drogi naprawiło wojsko, w innych samorządy zajęły się tym same albo z pomocą środków z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. Co z tego, skoro często świeżo naprawione drogi rozjeżdżane są ponownie. A kierowcy coraz częściej występują przeciwko gminom.

06.12.2023

Nagrody za frekwencję dla kół gospodyń wiejskich wypłaci ARiMR

Samorząd terytorialny Wybory

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zajmie się wypłatą nagród dla kół gospodyń wiejskich w gminach, gdzie frekwencja wyborcza przekroczyła 60 procent. W nowelizacji rozporządzenia w sprawie zakresu zadań ARMiR, działanie to określono jako „pomoc finansową na realizację innych zadań wynikających z polityki państwa w zakresie rolnictwa i rozwój wsi”.

05.12.2023

Posłowie chcą przywrócić dodatek osłonowy. Ma kosztować 2,3 mld zł

Środowisko Pomoc społeczna Dodatek osłonowy

Posłowie przyszłej koalicji rządzącej chcą przywrócić dodatek osłonowy dla najuboższych, który ma im zniwelować skutki inflacji i podwyżek energii. Dodatek będzie nadal oparty o kryterium dochodowe, ale ma być wypłacany tylko za pół roku i powiększony o wskaźnik inflacji w 2022 r. Budżet państwa ma wydać na to w przyszłym roku 2,3 mld złotych.

05.12.2023

Do końca roku nabór wniosków do programu "Maluch plus"

Samorząd terytorialny Finanse samorządów

Gminy mogą do końca roku składać wnioski w ramach drugiego naboru do programu "Maluch plus". W 2023 r. Ministerstwo Rodziny zwiększyło budżet programu do 5,5 mld zł, co ma pozwolić na utworzenie ponad 100 tys. nowych miejsc opieki nad najmłodszymi dziećmi - poinformował resort w poniedziałek w komunikacie.

04.12.2023

Komisja Skarbników Unii Metropolii proponuje, jak uzdrowić finanse samorządów

Samorząd terytorialny Finanse publiczne Finanse samorządów Finansowanie oświaty

Podwyższenie subwencji oświatowej do 3 proc. PKB. Przyznanie samorządom udziału w PIT ryczałtowym i podwyższenie udziałów gmin, powiatów i województw w podatku dochodowym od osób fizycznych. Zmiany w systemie Janosikowym. Zdaniem Komisji Skarbników Unii Metropolii Polskich to niezbędne, pilne działania, aby uzdrowić system finansów samorządowych.

04.12.2023

Gminy kontrolują szamba i są pierwsze efekty

Środowisko

Przepisy przewidują kary dla mieszkańców, którzy nie dopełnią obowiązku posiadania umowy na wywóz nieczystości stałych i rachunków za wykonywanie takiej usługi. I kary dla gmin, które mieszkańców w terminie nie skontrolują i nie sporządzą raportu. Związek Celowy Gmin MG-6 (woj. wielkopolskie) przekazał policji już 460 spraw. W najbliższym czasie kontroli będzie więcej.

04.12.2023

Radny ma prawo do diety, choćby budżet gminy świecił pustkami

Samorząd terytorialny

Dieta nie stanowi wynagrodzenia radnego, ma wyłącznie skompensować jego wydatki związane z pełnieniem obowiązków. Pod pewnymi warunkami, dieta może być ustalona w sposób ryczałtowy. Kwota, zasady wypłacania oraz obniżania jej wysokości określa rada gminy. Uchwała w tej sprawie stanowi akt prawa miejscowego.

02.12.2023

Stopnie alarmowe Bravo i Charlie-CRP przedłużone do końca lutego 2024 roku

Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Premier Mateusz Morawiecki przedłużył do 29 lutego 2024 r. obowiązywanie drugiego stopnia alarmowego BRAVO na obszarze Polski i wobec polskiej infrastruktury energetycznej poza granicami. Nadal będzie obowiązywał w kraju trzeci stopień alarmowy CRP (CHARLIE–CRP). Drugi stopień alarmowy Bravo dotyczy przypadku zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia o charakterze terrorystycznym, alarm CHARLIE-CRP - zagrożenia cyberterroryzmem.

30.11.2023

RPO: Dodatek węglowy należał się też mieszkającym w samowoli budowlanej

Samorząd terytorialny Dodatek osłonowy Węgiel

Mieszkanka osiedla romskiego nie dostała dodatku węglowego, bo gmina uznała, że nie przysługuje on osobie, która mieszka w domu wybudowanym bez pozwolenia. Kobieta odwołała się do SKO, które utrzymało zaskarżoną decyzję. Udział w postępowaniu przed WSA zgłosił Rzecznik Praw Obywatelskich. Wskazuje, że z ustawy o dodatku nie wynika, aby uznanie istnienia gospodarstwa domowego było uwarunkowane legalnością zamieszkiwania w danym domu czy lokalu.

30.11.2023

Rodzice zajmowali lokal bez umowy, dzieci zostają z długami

Samorząd terytorialny Nieruchomości

Małoletni nie mają wpływu na to, gdzie mieszkają z rodzicami. Rodziny, którym wypowiedziano umowę najmu, potrafią korzystać z tych nieruchomości przez wiele lat, nie płacąc odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu. Niektóre dzieci wchodzą w dorosłe życie z ogromnymi długami, bo pozwala na to przepis ustawy o ochronie lokatorów.

30.11.2023

Nowy rząd najpóźniej 12 grudnia - na jednym posiedzeniu Sejmu

Wybory

Prawo i Sprawiedliwość maksymalnie wykorzysta czas, jaki Konstytucja daje rządowi na uzyskanie wotum zaufania - Mateusz Morawiecki 11 grudnia wygłosi expose i wystąpi o wotum zaufania. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia zapowiedział, że spodziewa się, że tego samego dnia lub najpóźniej 12 grudnia wyłoniony zostanie nowy premier.

29.11.2023
1  2  3  4  5    944