Rząd chce uczyć Polaków strzelać, ale strzelnic powstaje mało

Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Zachęca Ministerstwo Obrony Narodowej, strzelać nakazuje Ministerstwo Edukacji, tylko strzelnic w kraju jest za mało. Realizacja rządowego programu "Strzelnica w powiecie” ślimaczy się od 4 lat, bo samorządy nie garną się do budowy strzeleckiej infrastruktury. Do tej pory zrealizowano tylko 3 wnioski dotyczące budowy strzelnic wielkogabarytowych, 2 strzelnic pneumatycznych i 43 strzelnic wirtualnych. Wkrótce będzie ich więcej.

27.08.2022

Samorządy domagają się od rządu trwałego wsparcia zamiast kreatywnej księgowości

Samorząd terytorialny Podatki i opłaty lokalne

Rząd nie daje nam żadnych dodatkowych środków, a jedynie przyspiesza wypłatę pieniędzy, które i tak się nam należą - tak samorządowcy oceniają projekt doraźnego wsparcia finansowego w związku z rosnącymi cenami energii. Zwracają uwagę, że projektu z nimi nie konsultowano i nie przeszedł on właściwej procedury wewnątrz samego rządu.

26.08.2022

Nie będzie dodatkowego wsparcia dla opiekunów tymczasowych dzieci z Ukrainy

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Ukraina

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej nie planuje wprowadzać dodatkowych rozwiązań w zakresie instytucji opiekuna tymczasowego dla dzieci z Ukrainy. Podobnie jak nie planuje zmian w instytucji usamodzielnienia dla osiągających pełnoletniość obywateli Ukrainy. Instytucja ta została powołana na mocy ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

26.08.2022

Kary i odszkodowania - Polska może zapłacić Niemcom i UE za ścieki w Odrze

Środowisko Administracja publiczna

Polska może słono zapłacić za zaniedbania przy monitorowaniu ścieków wpływających do Odry. Roszczenia do naszego kraju wysuwać mogą zarówno Niemcy, jak i Komisja Europejska. Na gruncie przepisów unijnych kluczowe będzie, czy Polska złamała unijną dyrektywę, nie prowadząc monitoringu ścieków. Z prywatnymi roszczeniami mogą też występować zwykli obywatele, zarówno Polacy jak i Niemcy.

26.08.2022

Samorządy przygraniczne naprawiają zniszczone drogi, ale obiecanej pomocy nie dostają

Samorząd terytorialny Finanse samorządów Wojsko

Część dróg przy granicy z Białorusią połatało wojsko, co mogły zrobiły gminy, ale nadchodzi jesień i problem zniszczonych przez wojsko oraz firmy budujące zaporę graniczną dróg powróci, bo samorządy nie doczekały się obiecywanej specjalnej pomocy finansowej ze strony rządu. Mogą starać się o pieniądze z puli ogólnej Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

25.08.2022

Wielkopolskie samorządy chcą zmian w przepisach o dodatku węglowym

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna

Definicja lokalnej sieci ciepłowniczej zawarta w rozporządzeniu określającym wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego przyczynia się do nierównego traktowania podmiotów wobec prawa - uważa Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski. Wyklucza z prawa do dodatku odbiorców miejskiej sieci ciepłowniczej. Stowarzyszenie apeluje do premiera o zmianę przepisów.

24.08.2022

Wyjazd powyżej miesiąca na Ukrainę pozbawia uprawień, ale można je odzyskać

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Administracja publiczna Ukraina

Wyjazd obywatela Ukrainy z terytorium Polski na okres powyżej 1 miesiąca, pozbawia go uprawnienia do uznania jego pobytu w Polsce przez 18 miesięcy, licząc od 24 lutego 2022 r., za legalny. Utrata tego uprawnienia nie powoduje jednak braku możliwości uzyskania go w przyszłości, przy ponownym spełnieniu warunków specustawy – wyjaśnia MSWiA.

23.08.2022

Dodatek 3 tys. zł tylko dla ogrzewających węglem - ustawa podpisana

Samorząd terytorialny Domowe finanse

Dodatek osłonowy w wysokości 3 tys. zł przysługuje tylko gospodarstwom domowym ogrzewającym mieszkania węglem kamiennym, brykietem lub peletem, które mają źródło ciepła wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynku - wynika z ustawy o dodatku węglowym, którą podpisał prezydent.

23.08.2022

Samorządy: Stwierdzanie zgonu to kolejne zadanie bez wynagrodzenia

Samorząd terytorialny Finansowanie zdrowia

Projektowana nowa ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych ma m.in. uporządkować sprawy związane ze stwierdzaniem zgonu. I projektowane przepisy czynią temu zadość. Ustawodawca zapomniał jedynie, że stwierdzanie zgonu to także koszty, które ktoś musi sfinansować. Samorządowcy obliczyli, że chodzi o ponad 40 mln zł rocznie.

23.08.2022

Specustawa ma przyspieszyć budowę rządowych serwerowni dla administracji

Zamówienia publiczne Administracja publiczna Budownictwo

Stworzenie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych to inwestycja, która ma przyczynić się do bezpiecznego przechowywania danych z systemów administracji rządowej. Specjalne procedury zaplanowane w projekcie ustawy dotyczące procesów związanych z przygotowaniem i realizacją tej inwestycji mają pozwolić na sprawną budowę rządowych serwerowni.

22.08.2022

MF: Pierwsze półrocze samorządy zakończyły nadwyżką budżetową

Samorząd terytorialny Finanse samorządów Polski Ład

Blisko 20,5 mld zł wyniosła nadwyżka operacyjna samorządów, czyli różnica między ich bieżącymi dochodami a wydatkami po I półroczu 2022 roku. Spadło też zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego, które na koniec drugiego kwartału wyniosło 87,4 mld zł - poinformował resort finansów.

22.08.2022

Obywatel Ukrainy, którego dzieci mają polskie obywatelstwo, może starać się o świadczenia w Polsce

Pomoc społeczna Ukraina

Obywatel Ukrainy, który legalnie przebywa w Polsce po wybuchu wojny z Rosją, a którego dzieci mają polskie obywatelstwo, może pod pewnymi warunkami starać się np. o świadczenie wychowawcze czy świadczenia rodzinne w naszym kraju. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej rozwiewa wątpliwości – taka osoba nie musi mieć dodatkowej karty pobytu w Polsce.

22.08.2022

W Sejmie informacja premiera o zarządzaniu kryzysowym

Administracja publiczna

We wtorek 23 sierpnia zbierze się sejmowa Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych, która zapozna się z informacją na temat funkcjonowania w Polsce systemu zarządzania kryzysowego w związku z wydarzeniami związanymi z katastrofą ekologiczną na Odrze. Informację tę przedstawią prezes Rady Ministrów, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, a także Minister Klimatu i Środowiska.

21.08.2022

Upublicznianie wizerunku dzieci z domów dziecka w internecie tylko dla wyższego celu

Pomoc społeczna RODO

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej dostrzega złożony problem publikacji wizerunku dzieci z domów dziecka w internecie i rozważa wystąpienie w tej sprawie do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zdarza się bowiem, że ze względu na brak miejsca w jednym domu dziecka, ośrodki pomocy rodzinie upubliczniają wizerunek dziecka, aby znaleźć mu miejsce w innej placówce.

20.08.2022

Rząd konsultuje program inwestycji w szybki internet

Administracja publiczna Nowe technologie

Do 19 września potrwają konsultacje w sprawie inwestycji w budowę sieci szybkiego internetu w Polsce - poinformowała w piątek Cyfryzacja KPRM. W ramach tego programu do 2026 r. będą realizowane inwestycje o wartości ponad 11 mld zł, z czego ponad 9 mld zł to środki z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy i Krajowego Planu Odbudowy. Te ostatnie fundusze są jednak niepewne.

19.08.2022

Rząd chce likwidacji opłat ewidencyjnych przy rejestracji pojazdów

Administracja publiczna Transport

Opłaty ewidencyjne uiszczane przez obywateli i przedsiębiorców m.in. w związku z rejestracją pojazdów zostaną zniesione - wynika z opublikowanego na stronie Rządowego Centrum Legislacji projektu nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Obecnie takie opłaty za poszczególne czynności urzędowe pobierane są w wysokości 50 groszy do 1 zł.

19.08.2022

Senat: Niech NIK zbada sposób reakcji na katastrofę ekologiczną

Środowisko Administracja publiczna

Są przesłanki do złożenia zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa z art. 231 § 1 Kodeksu karnego, polegającego na niedopełnieniu obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych, w szczególności ministrów odpowiedzialnych za ochronę środowiska oraz nadzór nad Wodami Polskimi, właściwych wojewodów, głównego inspektora ochrony środowiska i prezesa Wód Polskich - uznała senacka Komisja Nadzwyczajna ds. Klimatu.

18.08.2022

Biznes i związki za wyższymi opłatami za badania techniczne pojazdów

Administracja publiczna Transport

W czasie zorganizowanego w czwartek posiedzenia Zespołu ds. polityki gospodarczej i rynku pracy Rady Dialogu Społecznego, związkowcy i pracodawcy przyjęli uchwałę, w której zaapelowali do rządu o podwyższenie opłaty za badanie techniczne samochodu. Za uchwałą nie głosował przedstawiciel resortu infrastruktury.

18.08.2022

Ustawa podpisana - zarządca drogi będzie musiał co 5 lat ocenić, czy droga jest bezpieczna

Prawo karne Transport

Zarządca drogi będzie miał obowiązek przeprowadzania oceny ryzyka wystąpienia wypadków i dotkliwości ich skutków. Na tej podstawie dany odcinek drogi zostanie zaliczony do kategorii niebezpiecznego, średnio bezpiecznego i bezpiecznego, co wymusi konkretne działania zaradcze – wynika z nowelizacji ustawy o drogach publicznych, którą 17 sierpnia podpisał prezydent.

18.08.2022

Aktywny samorząd - do końca sierpnia wnioski o dofinasowanie pojazdów dla niepełnosprawnych

Pomoc społeczna

Do końca sierpnia br. trwa nabór wniosków do programu „Aktywny samorząd”, którego celem jest dofinansowanie działań likwidujących bariery transportowe, bariery w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym. Dotyczy to osób z niepełnosprawnościami m.in. na zakup wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, oprzyrządowania do posiadanego samochodu czy uzyskania prawa jazdy.

18.08.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski