Gminy będą sprzedawać węgiel. Rząd przyjął ustawę

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Dodatek osłonowy

Rząd przyjął projekt ustawy, która ma pozwolić samorządom na dystrybucję węgla dla gospodarstw domowych po preferencyjnej cenie. Gminy będą kupować węgiel kamienny w cenie 1500 zł brutto za tonę, a sprzedawać po cenie maksymalnej 2000 zł brutto za tonę, plus koszt transportu z miejsca składowania w gminie do gospodarstwa domowego.

14.10.2022

Nowelizacja ustawy o pieczy zastępczej i adopcji z podpisem prezydenta

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Prawo rodzinne

Wzrost wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka, zmiany w zakresie urlopu ojcowskiego, zakaz tworzenia nowych domów dziecka, powstanie centralnego rejestru pieczy zastępczej. Takie m.in zamiany przynosi nowelizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej podpisana 13 października przez Prezydenta RP.

14.10.2022

Poselska propozycja nie poprawi sytuacji Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego

Samorząd terytorialny

Propozycje zmian przedstawione w poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami nie rozwiążą problemów pogarszającej się trudnej sytuacji finansowej WORD-ów. Jedyny skuteczny sposób to urealnienie na poziomie rozporządzenia i ustawy wysokości opłat za egzaminy państwowe na prawa jazdy, bo to one stanowią około 90 proc. przychodów – pisze Rafał Cieślik, adwokat, prawnik Związku Województw RP.

13.10.2022

Będzie maksymalna cena energii dla samorządów i podmiotów wrażliwych

Samorząd terytorialny Finanse samorządów

785 złotych/MWh ma wynosić maksymalna cena energii dla samorządów i podmiotów wrażliwych także m.in.: szkół, szpitali, domów pomocy społecznej. Podobne rozwiązanie będzie dotyczyć małych i średnich przedsiębiorców. Maksymalna cena ma obowiązywać od 1 grudnia 2022 do końca przyszłego roku.

11.10.2022

Dopłata do ciepła - możliwa odpowiedzialność majątkowa członków organów

Samorząd terytorialny Dodatek osłonowy

Jeśli ustawodawca wprowadza obowiązek składania oświadczenia w sprawie rekompensat ciepła i łączy go z ustanowieniem indywidualnej majątkowej odpowiedzialności, to powinien - po pierwsze - jasno i precyzyjnie określić zasady takiej odpowiedzialności zobowiązanych podmiotów i osób. Po drugie, powinien zapewnić odpowiedni czas na dostosowanie działalności podmiotów do wprowadzanych regulacji – ocenia mec. Rafał Rozwadowski.

11.10.2022

Nowy model orzekania oprze się na dwóch stopniach niepełnosprawności, jednak nieprędko

Pomoc społeczna Administracja publiczna

W Polsce funkcjonuje aż sześć systemów orzekania o niepełnosprawności, ale pierwsze zmiany w systemie orzecznictwa weszłyby w życie dopiero 1 stycznia 2024 r., przy założeniu sprawnego procesu konsultacji i legislacyjnego projektu – poinformował wiceminister rodziny Paweł Wdówik. Będą wiązały się z określeniem stopnia niesamodzielności danej osoby.

10.10.2022

WSA: Współwłaściciel garażu może domagać się kontroli nielegalnej zabudowy

Administracja publiczna Budownictwo

Współwłaściciel garażu może żądać, by organy nadzoru wszczęły postępowanie w sprawie nielegalnej zabudowy miejsca postojowego. Ich obowiązkiem jest wówczas ustalenie, czy zrealizowane roboty wymagały pozwolenia na budowę, a w dalszej kolejności, czy możliwa jest ich legalizacja, czy też należy orzec rozbiórkę - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach.

08.10.2022

Przeciętny kierowca dalej nie wie, co jest skrzyżowaniem

Samorząd terytorialny Drogi

Nowa definicja skrzyżowania w przepisach Prawa o ruchu drogowym zdezorientowała kierowców. Mają oni mnóstwo wątpliwości - czy np. jezdnia do zawracania albo zjazd na parking to także skrzyżowanie. Tym bardziej że niedozwolony manewr może kosztować 1000 zł i 10 punktów karnych. Sytuacji nie poprawiły wyjaśnienia resortu infrastruktury - eksperci wskazują, że używa on pojęć znanych inwestorom drogowym, a nie kierowcom.

08.10.2022

Ustawa upraszczająca procedury administracyjne ostatecznie uchwalona

Administracja publiczna

Sejm odrzucił w piątek wszystkie merytoryczne poprawki Senatu do ustawy deregulacyjnej, upraszczającej procedury administracyjne dla obywateli i przedsiębiorców. Tzw. tarcza prawna przewiduje zmianę 41 ustaw i zakłada m.in. milczący tryb wyrażania zgody, elektronizację procedur czy uproszczenia poprzez ograniczenie liczby dokumentów, kopii i załączników.

07.10.2022

Polski Fundusz Rozwoju przeznaczy 1,5 mln zł na cyfryzację dla gmin

Samorząd terytorialny Nowe technologie

Polski Fundusz Rozwoju uruchomił Giełdę Miejskich Technologii – platformę, która połączy dostawców rozwiązań z obszaru Smart City z potrzebami technologicznymi gmin i powiatów. Samorządowcy będą mogli porównać oferty różnych firm technologicznych, znaleźć potrzebne rozwiązanie oraz złożyć wniosek o grant na sfinansowanie testów wybranego produktu.

06.10.2022

Minister: Samorządy mają się dobrze finansowo

Podatki i opłaty lokalne Finanse publiczne Finanse samorządów CIT PIT

Samorządy są w dobrej kondycji finansowej, a ich dochody z podatków wzrosły o 67 proc. w porówaniu z 2015 rokiem - zapewnia minister finansów Magdalena Rzeczkowska. Jeszcze w tym tygodniu do samorządów ma trafić około 4,5 mld zł przyspieszonego wsparcia na pokrycie ubytków w bieżących dochodach.

05.10.2022

„Czyste Powietrze” - kolejny wydłużony termin dla gmin

Samorząd terytorialny Środowisko

Do 31 grudnia Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedłużył termin na zawarcie porozumień lub aneksu na nowych zasadach w programie "Czyste Powietrze". Fundusz przypomina, że zwiększyła się kwota za prowadzenie punktu konsultacyjno-finansowego do 35 tys. zł.

05.10.2022

MSWiA doprecyzuje przepisy o świadczeniach ratowniczych dla strażaków ochotników

Samorząd terytorialny Administracja publiczna

W konsultowanym projekcie ustawy o ochronie ludności oraz stanie klęski żywiołowej znalazły się przepisy, które doprecyzują procedurę przyznawania świadczenia ratowniczego za wysługę lat dla strażaka OSP. Wójt będzie miał 30 dni na weryfikację oświadczeń, a wnioskodawca od odmowy potwierdzenia ich wiarygodności będzie mógł złożyć zażalenie.

05.10.2022

W przyszłym roku ruszy Program Wzmocnienia Krajowej Sieci Drogowej

Transport

Dostosowanie wszystkich dróg krajowych zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, do ruchu pojazdów o nacisku pojedynczej osi do 11,5 ton - to jedno z rozwiązań „Programu Wzmocnienia Krajowej Sieci Drogowej do 2030 roku”, którą 4 października przyjęła Rada Ministrów.

04.10.2022

Samorządy mają zaoszczędzić 10 proc. energii, nie wszystkie dadzą radę

Samorząd terytorialny Finanse samorządów Zarządzanie oświatą

Zdaniem rządu przy oszczędzaniu prądu samorządy powinny świecić dobrym przykładem. Samorządowcy wskazują, że nie da się wszystkich mierzyć jedną miarą. Oszukani czują się ci, którzy wprowadzili nowoczesne technologie, bo jak twierdzą, nie są w stanie oszczędzić wymaganych 10 proc. energii. Ręce załamują ci, którzy oszczędzać nie mają na czym i nie mają za co inwestować w oszczędzanie.

04.10.2022

Najpierw wniosek węglowy, potem prośba o zasiłek do ośrodka pomocy społecznej

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Dodatek osłonowy

Podopieczni pomocy społecznej, którzy nie wystąpili o dodatek węglowy, mogą mieć problem z uzyskaniem wsparcia na zakup opału ze strony ośrodków pomocy społecznej. Z przepisów ustawy o pomocy społecznej wynika, że takie osoby w pierwszej kolejności powinny wyczerpać swoje możliwości uzyskania środków na ten cel. Pracownicy pomocy społecznej wyjaśniają, że w tym roku z pomocą może być o wiele trudniej.

03.10.2022

Gospodarstwa z fotowoltaiką nie otrzymają dodatku elektrycznego

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Dodatek osłonowy

Dodatek elektryczny, przewidziany ustawą uchwaloną w miniony czwartek, w wysokości 1000 zł, otrzymają gospodarstwa domowe, które w 2021 roku zużyły prąd na poziomie do 5 MWh, 1500 zł w przypadku zużycia powyżej 5 MWh. Dodatku elektrycznego nie otrzymają gospodarstwa domowe, które zainwestowały w fotowoltaikę lub pobrały inne dodatki - węglowy, do pelletu, oleju, gazu LPG i drewna.

01.10.2022

Organizacje pożytku publicznego otrzymały ponad miliard zł z jednego procenta

Rachunkowość

Ponad miliard złotych przekazali Polacy organizacjom pożytku publicznego (OPP) z rozliczenia 1 procenta PIT za 2021 r. poinformowało Ministerstwo Finansów. Wsparcie przekazało 15,9 mln podatników. Przeciętna kwota przekazana na rzecz tych organizacji przez jednego podatnika wyniosła 70 zł.

30.09.2022

Samorządowcy i eksperci krytycznie o zmianie terminu wyborów samorządowych

Samorząd terytorialny Wybory

Sejm uchwalił ustawę wydłużającą kadencję samorządów do 30 kwietnia 2024 roku. Zdaniem ekspertów Fundacji Batorego nie występują nadzwyczajne okoliczności uzasadniające tak istotną ingerencję w reguły wyborów, a najlepszym rozwiązaniem byłaby uchwała Sejmu o skróceniu swojej kadencji. Negatywnie zmianę ocenia też Związek Miast Polskich.

30.09.2022

Nie ma jednej bazy danych - wsparcie dla osób z niepełnosprawnością bywa chybione

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna

W Polsce brakuje jednego rejestru danych o osobach z niepełnosprawnością. Informacje rozproszone są w różnych systemach i instytucjach. A to już stanowi sporą barierę m.in. we wdrażaniu usług i odpowiedniego do zapotrzebowania wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami. Gminy zbierają więc dane samodzielnie, do tego różnymi metodami.

29.09.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski