Kara za zmowę przetargową - poszkodowana została gmina Tarnobrzeg

Administracja publiczna Małe i średnie firmy Ochrona konkurencji

Niemal 375 tysięcy złotych zapłacą dwaj uczestnicy zmowy przetargowej za zawarcie porozumienia, że zostanie wybrana droższa oferta jednego z nich. Takie porozumienie ogranicza konkurencję i złamanie obowiązującego prawa – uważa Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zamówienie publiczne dotyczyło dostawy i montażu ścianek aranżacyjnych

21.01.2021

Samorząd dla rodziny - nowa ustawa ma dyskryminować związki nieformalne

Pomoc społeczna Prawo rodzinne

Definicja rodziny zaproponowana w projekcie ustawy dotyczącej kształtowania przez samorządy polityki prorodzinnej dyskryminuje osoby pozostające w związkach nieformalnych. A to jest niezgodne z Konstytucją. Według samorządowców taka ustawa może też wykluczyć organizacje pozarządowe, które od lat pomagają rodzinom w trudnych sytuacjach, ale nie mają odpowiednich zapisów w statutach.

21.01.2021

Zarząd komisaryczny w gminie

Samorząd terytorialny

Ustawodawca przewidział możliwość zawieszania, a nawet rozwiązania władz samorządowych, jeśli systematycznie naruszają one Konstytucję czy ustawy, lub też jeśli nie są w stanie skutecznie wykonywać powierzonych im zadań publicznych. W takiej sytuacji premier wprowadza do samorządu komisarza.

20.01.2021

Fundusze UE dla samorządów - rząd zaczyna dzielenie pieniędzy na lata 2021-2027

Samorząd terytorialny Finanse publiczne Finanse samorządów Prawo unijne Koronawirus

Zachowanie w planach nowej unijnej perspektywy finansowej analogii do poprzednich edycji i utrzymanie udziału procentowego dla regionalnych programów pozwoli samorządom na kontynuowanie planów, których nie zdążyły lub nie mogły zrealizować. Podział środków wskazuje, że więcej pieniędzy trafi do obszarów słabiej rozwiniętych.

20.01.2021

Zgoda na szczepienie mieszkańca DPS – jeśli sam nie może, zdecyduje opiekun lub sąd

Pomoc społeczna Koronawirus

Trwają szczepienia podopiecznych domów pomocy społecznej. Nie wszyscy są jednak w stanie wyrazić zgodę na szczepionkę. Część nie może pisać, są osoby ubezwłasnowolnione lub takie, u których schorzenia wpływają na świadome wyrażanie zgody. Jak radzą sobie z tym domy? Szczepionka jest nieobowiązkowa, ale dotyczy w tym przypadku bardzo zagrożonej grupy…

19.01.2021

Premier przedstawił założenia Umowy Partnerstwa, od wtorku ruszają konsultacje dokumentu

Finanse publiczne Prawo gospodarcze Prawo unijne Koronawirus

Od 19 stycznia zaczynają się konsultacje Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027. Premier przedstawił założenia dokumentu, zgodnie z którym 76 mld euro, czyli ponad 350 mld zł, otrzyma Polska z funduszy europejskich. Mateusz Morawiecki podkreślił też, że rząd zainicjuje projekty finansowane tylko z funduszy rządowych.

18.01.2021

Kontrolerzy biletów chcą ochrony jak funkcjonariusze publiczni

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Kontrolerzy biletów zabiegają o objęcie ich taką samą ochroną, jak funkcjonariuszy publicznych. Dziś z takiej ochrony korzysta kilkadziesiąt zawodów. Ministerstwo Sprawiedliwości uważa, że nie ma powodów, aby dołączyć do nich także „kanarów”. Argumentuje, że obecne przepisy chronią ich wystarczająco, a w niektórych przypadkach prokurator może wszcząć postępowanie z urzędu.

16.01.2021

Prezydent chce konsultacji w sprawie miejsca leśnictwa w rządzie

Administracja publiczna

Polskie lasy to wspólne dobro, które musimy chronić, a wszelkie zmiany związane z naszym przyrodniczym dziedzictwem wymagają szerokich konsultacji - stwierdził po spotkaniu z premierem prezydent Andrzej Duda. I dodał, że zaprosił premiera Mateusza Morawieckiego oraz przedstawicieli rządu, leśników i Lasów Państwowych do konsultacji w sprawie usytuowania tego działu w rządzie.

14.01.2021

Rządowo - samorządowa instytucja pomaga w tworzeniu projektów rozwojowych

Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Wspieranie gmin i powiatów w prowadzeniu skuteczniej i efektywniej polityki rozwoju - to cel Centrum Wsparcia Doradczego dla samorządów, wspólnego projektu Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej i Związku Miast Polskich. Centrum ma pomagać samorządom w przygotowaniu dojrzałych projektów rozwojowych dla społeczności lokalnych.

14.01.2021

Powiaty przeciwne centralizacji szpitali

Samorząd terytorialny Finansowanie zdrowia Zarządzanie

System ochrony zdrowia niewątpliwie wymaga naprawy. Jednak podporzadkowanie wszystkiego rządowi nie jest właściwą drogą, a przygotowanie jakiejkolwiek dużej reformy systemowej nie może odbywać się z pominięciem przedstawicieli samorządów powiatowych oraz samych podmiotów leczniczych - stwierdza Związek Powiatów Polskich.

14.01.2021

Zmiana umowy może pomóc po wycofaniu wydłużenia terminu na realizację projektów unijnych

Samorząd terytorialny Prawo unijne Koronawirus

Wycofanie przepisu wydłużającego o 90 dni termin realizacji projektów unijnych, a dla szczególnych przypadków na złożenie wniosku o wydłużenie tego terminu do 31 grudnia 2023 roku, utrudnia sytuację beneficjentów środków z UE. Rozwiązaniem jest możliwość zmiany umowy o dofinansowanie projektu realizowanej przez beneficjenta na wniosek.

14.01.2021

Senat - domy pomocy społecznej także dla sąsiednich gmin

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Małe i średnie firmy

Umożliwienie gminom podpisywania umów o prowadzenie rodzinnych domów pomocy również z gminami sąsiadującą z tą, na której terenie znajduje się taki dom, to cel zaproponowanej przez Senat zmiany w ustawie o pomocy społecznej. Do Sejmu skierowany został w środę senacki projekt w tej sprawie.

13.01.2021

Senat chce szerszej odpowiedzialności za szkody łowieckie

Środowisko Prawo cywilne

Rozszerzenie prawa do odszkodowania dla właścicieli terenów za szkody wyrządzone przez dziką zwierzynę - to cel proponowanej przez Senat nowelizacji ustawy Prawo łowieckie, wykonującej wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Senat w środę podjął uchwalę o wniesieniu projektu do Sejmu.

13.01.2021

Lokal za grunt - Senat też uchwalił ustawę

Samorząd terytorialny Budownictwo

Senat nie zaproponował w środę poprawek do tzw. ustawy "lokal za grunt", której celem jest szersze wykorzystanie gruntów pod budownictwo mieszkaniowe. Za podjęciem uchwały w tej sprawie głosowało 99 senatorów, nikt nie był przeciw, a jeden z senatorów wstrzymał się od głosu. Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta.

13.01.2021

NIK: Ciężarówki przeciążone i bez odpowiedniej kontroli niszczą drogi

Administracja publiczna Prawo gospodarcze

Systematycznie rośnie przewozów ładunków transportem samochodowym. Problem przeładowanych ciężarówek dotyczy szczególnie dużych miast. To również poważny problem m.in. dla zarządców dróg i samych kierowców, bo przeładowane pojazdy ciężarowe niszczą drogi. Tymczasem brakuje odpowiedniej infrastruktury i rozwiązań, które umożliwiłaby prowadzenie kontroli ciężarówek.

13.01.2021

Centralne rozwiązania nie pomogą sołtysom – ustalenie ich praw to rola gminy

Samorząd terytorialny

Sięganie po centralizację, także dla narzucania dobrych praktyk, na przykład obowiązku uczestnictwa sołtysów w sesjach rad, to zaprzeczenie zasady samodzielności samorządu. Tymczasem sołtysi chcieliby uczestniczyć w komisjach i mieć prawo głosu, bo to tam odbywa się dyskusja. Uważają, że powinno ich też dotyczyć zwolnienie z pracy, jak radnych uczestniczących w sesji czy komisji rady.

13.01.2021

Rząd uruchamia wsparcie dla gmin górskich

Samorząd terytorialny Finanse samorządów

Uruchamiamy plan wsparcia dla gmin górskich, w ramach, którego trafi do nich miliard złotych - zapowiedział w poniedziałek wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin. A we wtorek Rada Ministrów przyjęła uchwałę w tej sprawie. Przeszło 700 mln zł z tej pomocy ma być przeznaczone na inwestycje. Program ma dotyczyć ok. 200 gmin.

12.01.2021

Reforma służby zagranicznej - powstanie zawodowy korpus dyplomatów

Administracja publiczna

Rada Ministrów przyjęła we wtorek 12 stycznia br. projekt ustawy o służbie zagranicznej, który zakłada nowe zadania tej służby i zmieni jej strukturę organizacyjną. Dzięki temu ma się zwiększć jej funkcjonalność, a także przejrzystość w zatrudnieniu. Powstanie nowe stanowisko - Szefa Służby Zagranicznej, na wzór Szefa Służby Cywilnej.

12.01.2021

Rekompensata za opłatę targową będzie w pełnej wysokości

Ponieważ w związku z pandemią zniesione zostały opłaty targowe, każda gmina, która w 2019 roku pobierała taką opłatę, otrzyma pełną rekompensatę w wysokości kwoty pobranej w 2019 roku – informuje Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii. Łącznie koszt rekompensat wyniesie do 139 mln złotych.

12.01.2021

Samorządy zabiegają o rządowy Fundusz Rozwoju Polskiej Wsi

Samorząd terytorialny Finanse samorządów

Samorządowcy chcą, by każda słaba gmina wiejska czy miejsko-wiejska otrzymywała co roku przynajmniej 1 mln zł, dzięki czemu będzie mogła szybko nadrobić zapóźnienia cywilizacyjne. Mają też pomysł, skąd wziąć pieniądze: z VAT-u od inwestycji samorządowych, NFOŚ, subwencji ekologicznej czy budżetu państwa.

11.01.2021