RPO: Czynsz za lokal komunalny powyżej 80 m kw. nie może być wyższy

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna

Po interwencji Rzecznika Praw Obywatelskich gmina Opatówek wyeliminowała niezgodne z prawem postanowienia uchwały, które były podstawą pobierania za lokale o powierzchni powyżej 80 metrów kwadratowych wyższej stawki czynsz niż za pozostałe lokale gminne. RPO przypomniał, że pojęcie „czynszu wolnego” dla takich lokali nie obowiązuje już od 2014 roku.

14.10.2021

Liderzy dostępności nagrodzeni za usuwanie barier dla niepełnosprawnych

Administracja publiczna Budownictwo

Park miejski w Stargardzie Gdańskim, przedszkole w Mielcu, szkoła podstawowa w Warszawie Wesołej, stacja metra Młynów w Warszawie, Muzeum Emigracji w Gdyni - to niektóre z obiektów nagrodzonych w konkursie architektoniczno-urbanistycznego "Lider Dostępności" pod honorowym patronatem prezydenta Andrzeja Dudy.

13.10.2021

Rząd obiecuje 8 proc. funduszy UE na zrównoważony rozwój miast

Samorząd terytorialny Prawo unijne

W nowej perspektywie unijnej stawiamy na rozwój miast. Co najmniej 8 proc. funduszy unijnych dla Polski w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2021-2027, trafi na cele związane ze zrównoważonym rozwojem obszarów miejskich – poinformowała w środę wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

13.10.2021

KE: W odpowiednim czasie wezwiemy do zapłaty kary za Turów

Środowisko Prawo unijne

Rzecznik Komisji Europejskiej poinformował w poniedziałek, że organ ten „w odpowiednim czasie” wystawi wezwanie do zapłaty w sprawie kar nałożonych na Polskę przez Trybunał Sprawiedliwości UE dotyczących działalności kopalni węgla brunatnego Turów. Tymczasem polski rząd podejmuje jeszcze próby wstrzymania wykonania tych kar.

11.10.2021

Podział Mazowsza odłożony, bo nie ma większości w Sejmie

Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Projekt podziału województwa mazwieckiego na dwie jednostki w tym wyodrębnienia z niego Warszawy, nie będzie na razie przedmiotem prac parlamentarnych. - Nie ma większości w Sejmie dla tego rodzaju idei, więc na razie sprawa jest odłożona. To wysiłek, który nie przyniósłby efektu - powiedział w poniedziaek poseł Prawa i Sprawiedliwości Marek Suski.

11.10.2021

Senat chce zmian w ustawie antykorupcyjnej

Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Senat zaproponował w piątek poprawki do tzw. ustawy antykorupcyjnej, przygotowanej przez koło Kukiz'15. Ma ona na celu wyeliminowanie działań korupcyjnych i polega na „zaostrzeniu konsekwencji karnych popełnienia przestępstw korupcyjnych, ale także na wyeliminowaniu potencjalnych obszarów konfliktów interesów dotyczących osób publicznych".

08.10.2021

Spis powszechny - fałszywi rachmistrzowie pytają o zarobki, dane z dowodu osobistego

Samorząd terytorialny

Oszuści nie porzucili metody „na rachmistrza” i nawet po zamknięciu Narodowego Spisu Powszechnego starają się wyłudzić w ten sposób dane osobowe. Pytają m.in. o dane z dowodów osobistych lub do logowania w banku. Ofiar szukają wśród spóźnialskich, którzy nie spisali się w terminie i teraz nerwowo, w obawie przed karą szukają kontaktu z jakimkolwiek rachmistrzem. Częściej trafią na oszustów.

08.10.2021

MRiPS: Bliskość i opieka - rusza program rozwoju rodzinnych domów pomocy

Pomoc społeczna

Poprawa dostępności usług opiekuńczych świadczonych w rodzinnych domach pomocy oraz rozwój tej formy wsparcia to cel programu rozwoju rodzinnych domów pomocy. Od przyszłego roku w jego ramach gminy będą mogły ubiegać się o dofinansowanie związane z tworzeniem nowych domów oraz o dofinansowanie kosztów ponoszonych przez gminy w związku z kierowaniem osób do tych placówek.

07.10.2021

Senat: Korupcja jako przestępstwo urzędnicze karane surowiej

Prawo karne Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Senackie Komisje - Ustawodawcza oraz Praw Człowieka, Praworządności i Petycji pracowały w środę nad ustawą zmieniającą kodeks karny. Nowelizacja poszerza katalog przestępstw, których popełnienie przez burmistrzów, prezydentów miast czy parlamentarzystów będzie grozić surowymi sankcjami m.in. obligatoryjną utratą pracy, a także dożywotnim zakazem pracy w instytucjach publicznych - w przypadku recydywy.

06.10.2021

Rzecznik TSUE: Państwa mogą czasowo przywracać kontrole na granicach

Administracja publiczna Prawo unijne

Według rzecznika generalnego Trybunału Sprawiedliwości UE Henrika Saugmandsgaarda Oe w ściśle określonych warunkach państwo członkowskie Unii Europejskiej może wprowadzić kontrole na swoich granicach, które są wewnętrznymi granicami strefy Schengen, na dłużej niż sześć miesięcy. Zdaniem Rzecznika nie można tego robić wielokrotnie.

06.10.2021

Sejm nie przyjął sprawozdania z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2020 roku

Sejm w piątek wieczorem nie przyjął sprawozdania z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2020 roku. Zgodnie z informacją, NIK przeprowadziła łącznie 2007 kontroli jednostkowych w 1629 podmiotach i skierowała do organów ścigania 55 zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstw lub wykroczeń, zaś w stosunku do 73 osób zawiadomienia do rzeczników dyscypliny finansów publicznych.

01.10.2021

Sejm uchwalił ustawę o rodzinnym kapitale opiekuńczym

Pomoc społeczna Domowe finanse

Od przyszłego roku na drugie i każde kolejne dziecko w wieku od 12. do 36. miesiąca życia będzie przysługiwać nowe świadczenie w maksymalnej łącznej wysokości 12 tys. zł na dziecko – przewiduje ustawa o rodzinnym kapitale opiekuńczym, którą Sejm uchwalił w piątek. Celem ustawy jest częściowe pokrycie wydatków związanych z opieką nad drugim i kolejnym dzieckiem.

01.10.2021

Sejm przedłużył o 60 dni stan wyjątkowy na polskiej granicy z Białorusią

Administracja publiczna

W środku nocy Sejm w czwartek, 30 września, przedłużył o 60 dni stan wyjątkowy. Powodem wniosku Prezydenta RP było utrzymujące się zagrożenie na terenach przygranicznych. Nowym elementem - według Biura Bezpieczeństwa Narodowego są niebezpieczne, prowokacyjne zachowania białoruskich służb względem polskich żołnierzy i funkcjonariuszy. Posłowie nie dowiedzieli się jednak, co osiągnięto w czasie 30 dni stanu wyjątkowego i jakie są plany na te kolejne 60 dni.

01.10.2021

KE zatwierdza mapę pomocy regionalnej w Polsce na lata 2022-2027

Administracja publiczna Finanse Prawo unijne

Komisja Europejska zatwierdziła, zgodnie z unijnymi zasadami pomocy państwa, mapę przyznawania pomocy regionalnej w Polsce na okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2027 r. Umożliwiają one państwom członkowskim wspieranie najmniej uprzywilejowanych regionów europejskich w zmniejszaniu dystansu pod względem dobrobytu gospodarczego, dochodów i bezrobocia.

28.09.2021

Starostowie iluzorycznie nadzorują prywatne lasy

Samorząd terytorialny Środowisko

Nadzór starostów nad lasami prywatnymi jest niewystarczający i sprawowany w sposób nieprawidłowy - wytknęła Najwyższa Izba Kontroli. Przyznaje to ministerstwo środowiska, które przy okazji nowelizacji ustawy o lasach chce wprowadzić rekomendacje NIK. Zdaniem starostów, problem rozbija się o finanse, bo starosta nadzoruje lasy niepaństwowe, ale podatek leśny wpływa do gmin.

28.09.2021