- Wszystkie lokale wyborcze zostały zamknięte o godz. 21:00, nie obowiązuje cisza wyborcza. Dziękujemy wyborcom, którzy mimo nie najlepszej aury zdecydowali się zagłosować w wyborach samorządowych. Dziękujemy wszystkim członkom komisji wyborczych obwodowych i terytorialnych, i prosimy o ich dalszych wysiłek i zaangażowanie w ustaleniu wyników głosowania. Dziękujemy także pracownikom administracji publicznej  oraz funkcjonariuszom Policji w prawidłowym zabezpieczeniu procesu wyborczego – powiedział rozpoczynając konferencję o godz. 22:00, Sylwester Marciniak, przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej.

Czytaj również: Szef PKW: Frekwencja, według stanu na godz. 17:00, wyniosła 33,17 proc. >>

Incydenty w trakcie głosowania 

Wojciech Sych, zastępca przewodniczącego PKW, poinformował, że według danych na godz. 18:00 Komendy Głównej Policji, a od poprzedniego meldunku z godz. 14:00, odnotowano cztery przypadki przestępstw z Kodeksu karnego. Nie było natomiast kolejnych przestępstw z Kodeksu wyborczego. - Łącznie, jeśli chodzi o przestępstwa, odnotowano łącznie 12 od początku działań związanych z wyborami. Jeśli chodzi o wykroczenia, od ostatniego meldunku odnotowano cztery z Kodeksu wykroczeń, z Kodeksu wyborczego – 24. Łącznie przestępstw i wykroczeń odnotowano 138 – powiedział zastępca przewodniczącego PKW.

Dopytywany o rodzaj przestępstw z Kodeksu karnego, Sych przekazał, że chodzi o przestępstwa przeciwko wyborom i referendom: z art. 248 k.k. – 1 przypadek, z art. 250 – 1 i z art. 250a – 2 przypadki.

Magdalena Pietrzak, szefowa Krajowego Biura Wyborczego, przekazała, że wszystkie lokale zostały zamknięte a głosowanie generalnie przebiegało bez zakłóceń. – W kilku przypadkach zgłaszano sytuacje, w których wyborcy nie było w spisie wyborców. Każdą z tych sytuacji wyjaśniano z urzędami. Zdarzało się, że do obwodowych komisji wyborczych zgłaszali się mężowie zaufania z komitetów, które nie były uprawnione do wyznaczania mężów zaufania, ponieważ w tych wyborach mogły tylko te komitety, które uczestniczyły w głosowaniu. Albo w trakcie głosowania okazywało się, że wybory obserwuję nieuprawnieni mężowie zaufania. Takie sytuacji były więc wyjaśniane. Zdarzało się, jak zwykle, że członkowie obwodowych komisji wyborczych nie zgłaszali się do pracy i trzeba było uzupełnić skład takiej komisji. Ale generalnie nie było większych incydentów, które wpływałyby na prawidłowy przebieg głosowania. O 21:00 komisje przystąpiły do pracy związanej z ustaleniem wyniku głosowania – powiedziała Magdalena Pietrzak.

 


Kiedy poznamy frekwencję i ostateczne wyniki

Przewodniczący PKW dopytywany o frekwencję, powiedział, że zgodnie z uchwałami PKW, obwodowe komisje zobowiązane były przedstawić frekwencję na godz. 12:00 i na godz. 17:00. – Jeżeli podamy frekwencję, to już będzie ostateczna. To będzie w komunikacie. Mam nadzieję, że będzie to wcześniej niż później – stwierdził Sylwester Marciniak. Jak powiedział, nie jest wykluczone, że ostateczne wyniki wyborów poznamy wcześniej niż rano, bo komisje pracują bardzo sprawnie.- Jest taka możliwość – dodał.

Wszystko dlatego, że – jak wyjaśniła Magdalena Pietrzak – komisje pracują bardzo sprawnie. Zachęciła do śledzenie spływających wyników na bieżąco na stronie wybory.gov.pl.