Uchodźca z Ukrainy otrzyma kartę pobytu tymczasowego na trzy lata

Uchodźca wojenny z Ukrainy będzie mógł zmienić status pobytu w Polsce z ochrony tymczasowej na pobyt tymczasowy. W nowelizacji ustawy pomocowej rząd proponuje wygaszenie przyznawania jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł na zakwaterowanie oraz świadczenia 40 zł na zakwaterowanie i wyżywienie. To budzi największe kontrowersje wśród organizacji pozarządowych pomagających uchodźcom.

03.04.2024

Strażnik graniczny może zatrzymanemu cudzoziemcowi odebrać telefon

Temat nadużyć pograniczników wobec imigrantów powraca regularnie od lata 2021 roku, kiedy zaczął się kryzys na granicy z Białorusią. Nie skończył się on jednak wraz ze zmianą rządu. Przeciwdziałanie oraz stosowanie sankcji za niedozwolone działania jest o tyle trudne, że poszkodowani mają ograniczone możliwości składania skarg.

28.03.2024

Rząd zlikwiduje świadczenie 40 zł na pomoc uchodźcom z Ukrainy

Wypłata świadczenia pieniężnego za zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców wojennych z Ukrainy, zakończy się po 30 czerwca 2024 r. – zapowiada MSWiA. Uciekinier znajdzie schronienie wyłącznie w zbiorowym miejscu zakwaterowania. Resort decyzję o zakończeniu tej formy wsparcia uzasadnia m.in. tym, że interpretacja przepisu, który jest podstawą tego świadczenia, wzbudza coraz więcej kontrowersji.

27.03.2024

Pomoc dla uchodźców z Ukrainy przedłużona do 30 czerwca, w niektórych sytuacjach dłużej

Legalny pobyt obywateli Ukrainy i określonych członków ich rodzin, którzy w okresie od 24 lutego 2022 r. przybyli do Polski w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy, został przedłużony co do zasady do 30 czerwca 2024 r. W niektórych przypadkach do 31 sierpnia lub 30 września. Do roku wydłuża preferencje podatkowe dla tych, którzy udzielają pomocy humanitarnej.

25.02.2024

RPO: Sąd ukarał obywatela Ukrainy, ale nie sprawdził, kiedy jego prawo jazdy straciło ważność

Obywatel Ukrainy został ukarany przez sąd grzywną za prowadzenie w lutym 2023 r. samochodu bez uprawnień - miał bowiem nieważne ukraińskie prawo jazdy. RPO zaskarżył kasacją wyrok wskazując, że zgodnie z ustawą w związku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy, w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. za ważne w Polsce uznaje się także ukraińskie prawa jazdy, których termin ważności już upłynął.

27.11.2023

UE chce przeznaczyć zamrożone rosyjskie aktywa na odbudowę Ukrainy

Komisja Europejska pracuje nad propozycją wykorzystania części zysków pochodzących z zamrożonych rosyjskich aktywów państwowych, aby pomóc Ukrainie w jej powojennej odbudowie - poinformowała w piątek przewodnicząca KE Ursula von der Leyen na konferencji prasowej po dwudniowym szczycie UE. zamrożonych rosyjskich aktywów wynosi 211 mld euro.

27.10.2023

Kłopoty obywateli Ukrainy z zasiłkiem pielęgnacyjnym

Kilkoro seniorów-uchodźców wojennych z Ukrainy poskarżyło się Rzecznikowi Praw Obywatelskich na odmowę przyznania zasiłku pielęgnacyjnego. Po interwencji RPO resort rodziny i polityki społecznej przypomniał Śląskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu, że nie ma przepisu uzależniającego przyznanie tego zasiłku komukolwiek - w tym obywatelowi Ukrainy, który ukończył 75. rok życia - od tego, czy wychowuje własne dzieci w Polsce.

23.10.2023

NIK: Państwo zawiodło firmy z pogranicza, wsparcie było słabe

Program „Tarcza dla pogranicza” miał przeciwdziałać negatywnym skutkom ekonomicznym wprowadzonego w okresie wrzesień 2021 r. – czerwiec 2022 r. stanu wyjątkowego oraz czasowego zakazu przebywania na części województwa podlaskiego i lubelskiego. W opinii NIK resort rozwoju z opóźnieniem przygotował, wdrożył i zapewnił finansowanie projektu. Najgorsze jest jednak to, że program nie wsparł żadnego podmiotu z tych województw.

11.10.2023

Tymczasowa ochrona dla uchodźców przedłużona do 4 marca 2025 r.

Tymczasowa ochrona dla uchodźców z Ukrainy, którzy uciekają przed wojną napastniczą Rosji, zostanie przedłużona od 4 marca 2024 r. do 4 marca 2025 r. Wynika tak z decyzji Rady UE. Chodzi o mechanizm zapewniający natychmiastową i zbiorową (czyli niewymagającą rozpatrywania pojedynczych wniosków) ochronę dla wysiedleńców, którzy nie mogą wrócić do państwa pochodzenia.

07.10.2023

Dokument potwierdzający tożsamość Ukraińca będzie zaszyfrowany w jego telefonie i tylko on będzie miał do niego dostęp

Rząd zapowiada wydanie nowego rozporządzenia określającego procedury oraz usługi, w których dokument elektroniczny oraz certyfikat mogą być wykorzystywane do stwierdzania tożsamości obywatela Ukrainy, którego pobyt na terytorium Polski uznaje się za legalny. Dane, funkcjonujące pod nazwą Diia.pl i Diia.pl dzieci, pochodzą z rejestru publicznego, którego administratorem jest minister ds. informatyzacji. Dlatego osoba weryfikująca tożsamość ma mieć pewność w zakresie ich pochodzenia.

24.09.2023
1  2  3  4  5  6  7  8  9    17