Uchodźca z Ukrainy otrzyma kartę pobytu tymczasowego na trzy lata

Uchodźca wojenny z Ukrainy będzie mógł zmienić status pobytu w Polsce z ochrony tymczasowej na pobyt tymczasowy. W nowelizacji ustawy pomocowej rząd proponuje wygaszenie przyznawania jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł na zakwaterowanie oraz świadczenia 40 zł na zakwaterowanie i wyżywienie. To budzi największe kontrowersje wśród organizacji pozarządowych pomagających uchodźcom.

03.04.2024

Pomoc dla uchodźców z Ukrainy przedłużona do 30 czerwca, w niektórych sytuacjach dłużej

Legalny pobyt obywateli Ukrainy i określonych członków ich rodzin, którzy w okresie od 24 lutego 2022 r. przybyli do Polski w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy, został przedłużony co do zasady do 30 czerwca 2024 r. W niektórych przypadkach do 31 sierpnia lub 30 września. Do roku wydłuża preferencje podatkowe dla tych, którzy udzielają pomocy humanitarnej.

25.02.2024

Ubezpieczenia gwarantowane pobudzą eksport do Ukrainy

Po uzyskaniu zgód Unii Europejskiej KUKE będzie mogło oferować wsparcie reasekuracyjne w zakresie ryzyk politycznych w ubezpieczeniach casco pojazdów i przedmiotów w transporcie oraz innych szkód rzeczowych, odpowiedzialności cywilnej, kredytów i innych ryzyk finansowych dla zdarzeń poza Polską.

27.12.2023

Wykreślenie z listy sankcyjnej to dla firm na razie Himalaje, dużo będzie zależeć od NSA

Firmy przyzwyczaiły się do listy sankcyjnej, a wskazane podmioty powoli godzą się, że wykreślenie z niej jest bardzo trudne. Wiele wyjaśni się w nadchodzących miesiącach, kiedy zapadną pierwsze wyroki NSA. Jednocześnie organy krajowe nie są gorliwe w egzekwowaniu sankcji - czy to na gruncie polskiej ustawy, czy ustawodawstwa europejskiego, często ograniczając swoją działalność do kwestii operacyjnych - piszą Marek Neumann, radca prawny oraz Karolina Wais, adwokat.

14.12.2023

Rada Przedsiębiorczości apeluje do rządu, rozwiążcie spór na granicy polsko-ukraińskiej

Rada Przedsiębiorczości zwróciła się do Prezydenta RP oraz do Rady Ministrów o pilne podjęcie działań w związku z protestem przewoźników na granicy polsko-ukraińskiej. Jej zdaniem skala i długość trwania protestu rodzą coraz poważniejsze konsekwencje dla polsko-ukraińskich relacji politycznych i gospodarczych oraz negatywnie rzutują na międzynarodową pozycję Polski.

29.11.2023

RPO: Sąd ukarał obywatela Ukrainy, ale nie sprawdził, kiedy jego prawo jazdy straciło ważność

Obywatel Ukrainy został ukarany przez sąd grzywną za prowadzenie w lutym 2023 r. samochodu bez uprawnień - miał bowiem nieważne ukraińskie prawo jazdy. RPO zaskarżył kasacją wyrok wskazując, że zgodnie z ustawą w związku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy, w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. za ważne w Polsce uznaje się także ukraińskie prawa jazdy, których termin ważności już upłynął.

27.11.2023

Publiczny grosz nie dla pracowników z Rosji

Przedsiębiorcy zasadniczo mogą zatrudniać Rosjan, a także nawiązywać z nimi współpracę B2B. Muszą jednak uważać, gdy korzystają z państwowych pieniędzy, biorąc udział w procedurach zamówień publicznych jako oferenci albo podwykonawcy. Unijne sankcje spowodowały, że publiczne środki nie powinny trafiać do podmiotów wrogich Ukrainie. Zamawiający mają wręcz obowiązek to kontrolować.

09.11.2023

NIK: Państwo zawiodło firmy z pogranicza, wsparcie było słabe

Program „Tarcza dla pogranicza” miał przeciwdziałać negatywnym skutkom ekonomicznym wprowadzonego w okresie wrzesień 2021 r. – czerwiec 2022 r. stanu wyjątkowego oraz czasowego zakazu przebywania na części województwa podlaskiego i lubelskiego. W opinii NIK resort rozwoju z opóźnieniem przygotował, wdrożył i zapewnił finansowanie projektu. Najgorsze jest jednak to, że program nie wsparł żadnego podmiotu z tych województw.

11.10.2023

Dokument potwierdzający tożsamość Ukraińca będzie zaszyfrowany w jego telefonie i tylko on będzie miał do niego dostęp

Rząd zapowiada wydanie nowego rozporządzenia określającego procedury oraz usługi, w których dokument elektroniczny oraz certyfikat mogą być wykorzystywane do stwierdzania tożsamości obywatela Ukrainy, którego pobyt na terytorium Polski uznaje się za legalny. Dane, funkcjonujące pod nazwą Diia.pl i Diia.pl dzieci, pochodzą z rejestru publicznego, którego administratorem jest minister ds. informatyzacji. Dlatego osoba weryfikująca tożsamość ma mieć pewność w zakresie ich pochodzenia.

24.09.2023

Tymczasowy zarząd przymusowy w kolejnych firmach z listy sankcyjnej

Minister rozwoju i technologii Waldemara Budy zdecydował się wprowadzić tymczasowy zarząd przymusowy do firm powiązanych z Rosjanami. Tym razem dotyczy ona spółek Boerner Insulation sp. z o.o. oraz Boerner Service sp. z o.o. Oba przedsiębiorstwa zostały również wpisane na listę sankcyjną ministra spraw wewnętrznych i administracji.

25.07.2023
1  2  3  4  5  6  7  8  9    16